روند قیمت دوازده ماه

 • Feb Feb IRR7,977,000
 • Mar Mar IRR5,440,000
 • Apr Apr IRR4,394,000
 • May May IRR5,450,000

برنامه های پرواز از رم به پاریس

 • رفت
  ورود
  مدت
  پرواز و هواپیما
  د س چ پ ج ش ی
 • 06:10 (FCO)
  08:50 (AMS)
  5h 45m
  KL 1596 (Boeing 737)
  1h 50m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 10:40 (AMS)
  11:55 (CDG)
  5h 45m
  AF 1341 (Airbus A321)
 • 06:25 (FCO)
  08:50 (AMS)
  4h 20m
  KL 1596 (Boeing 737)
  40m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 09:30 (AMS)
  10:45 (CDG)
  4h 20m
  AF 1241 (Airbus A321)
 • 06:30 (FCO)
  08:10 (ZRH)
  7h 25m
  LX 1735 (Avro RJ100)
  4h 25m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 12:35 (ZRH)
  13:55 (CDG)
  7h 25m
  LX 638 (Embraer 190)
 • 06:30 (CIA)
  08:45 (BVA)
  2h 15m
  FR 9631 (Boeing 737-800)
 • 06:35 (FCO)
  08:45 (BRU)
  3h 45m
  SN 3188 (Airbus A319)
  40m توقف انتقال در بروکسل) (BRU)
 • 09:25 (BRU)
  10:20 (CDG)
  3h 45m
  SN 3629 (Boeing 737-300)
 • 06:45 (FCO)
  08:55 (CDG)
  2h 10m
  AF 1005 (Airbus A321)
 • 07:00 (FCO)
  08:10 (LIN)
  4h 25m
  AZ 2010 (Airbus A320)
  1h 45m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 09:55 (LIN)
  11:25 (CDG)
  4h 25m
  AF 1213 (Airbus A320)
 • 07:00 (FCO)
  08:10 (LIN)
  3h 15m
  AZ 2010 (Airbus A320)
  45m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 08:55 (LIN)
  10:15 (ORY)
  3h 15m
  AZ 350 (Airbus A319)
 • 07:05 (FCO)
  09:05 (FRA)
  4h 50m
  LH 243 (Airbus A321)
  1h 20m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 10:25 (FRA)
  11:55 (CDG)
  4h 50m
  AF 1519 (Embraer 190)
 • 07:10 (FCO)
  09:10 (FRA)
  6h 25m
  LH 243 (Airbus A321)
  3h توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 12:10 (FRA)
  13:35 (CDG)
  6h 25m
  AF 1619 (Embraer 190)
 • 07:10 (FCO)
  09:00 (BCN)
  6h 20m
  VY 6109 (Airbus A320)
  2h 40m توقف انتقال در بارسلونا) (BCN)
 • 11:40 (BCN)
  13:30 (ORY)
  6h 20m
  VY 8014 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 07:30 (FCO)
  08:40 (LIN)
  3h 55m
  AZ 2014 (Airbus A319)
  1h 15m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 09:55 (LIN)
  11:25 (CDG)
  3h 55m
  AF 1213 (Airbus A320)
 • 07:55 (FCO)
  10:05 (CDG)
  2h 10m
  AZ 316 (Airbus A321)
 • 08:00 (FCO)
  09:10 (LIN)
  3h 25m
  AZ 2016 (Embraer 190)
  45m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 09:55 (LIN)
  11:25 (CDG)
  3h 25m
  AF 1213 (Airbus A318)
 • 08:00 (FCO)
  09:50 (LHR)
  6h
  BA 551 (Airbus A320 (Sharklets))
  1h 50m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 11:40 (LHR)
  14:00 (CDG)
  6h
  BA 308 (Airbus A319)
 • 08:05 (FCO)
  09:55 (LHR)
  7h 15m
  BA 551 (Airbus A320)
  3h توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 12:55 (LHR)
  15:20 (ORY)
  7h 15m
  BA 334 (Airbus A320)
 • 08:20 (FCO)
  09:30 (LIN)
  4h 10m
  AZ 2026 (Airbus A319)
  1h 30m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 11:00 (LIN)
  12:30 (CDG)
  4h 10m
  AF 1813 (Airbus A318)
 • 08:25 (FCO)
  09:40 (TRN)
  3h 45m
  AZ 1421 (Airbus A318/319/320/321)
  55m توقف انتقال در تورین) (TRN)
 • 10:35 (TRN)
  12:10 (CDG)
  3h 45m
  AF 1103 (Avro RJ85)
 • 08:30 (FCO)
  10:05 (MUC)
  5h 30m
  LH 1841 (Airbus A320 (Sharklets))
  2h 20m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 12:25 (MUC)
  14:00 (CDG)
  5h 30m
  LH 2230 (Airbus A319)
 • 08:35 (FCO)
  09:35 (GOA)
  5h 25m
  AZ 1397 (Airbus A320)
  2h 50m توقف انتقال در جنوا) (GOA)
 • 12:25 (GOA)
  14:00 (CDG)
  5h 25m
  AF 1517 (Embraer 170)
 • 08:40 (FCO)
  10:45 (FRA)
  4h 55m
  AZ 400 (Airbus A319)
  1h 25m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 12:10 (FRA)
  13:35 (CDG)
  4h 55m
  AF 1619 (Embraer 190)
 • 08:40 (FCO)
  09:50 (LIN)
  3h 50m
  AZ 2022 (Airbus A319)
  1h 10m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 11:00 (LIN)
  12:30 (CDG)
  3h 50m
  AF 1813 (Airbus A318)
 • 08:45 (FCO)
  09:45 (VCE)
  5h 5m
  AZ 1471 (Airbus A318/319/320/321)
  2h 15m توقف انتقال در ونیز) (VCE)
 • 12:00 (VCE)
  13:50 (CDG)
  5h 5m
  AF 1427 (Airbus A318)
 • 08:50 (FCO)
  10:25 (VIE)
  6h 20m
  AB 8721 (Airbus A319)
  2h 35m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 13:00 (VIE)
  15:10 (CDG)
  6h 20m
  OS 415 (Airbus A319)
 • 08:55 (FCO)
  11:25 (AMS)
  6h 10m
  AZ 108 (Airbus A318/319/320/321)
  2h 25m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 13:50 (AMS)
  15:05 (CDG)
  6h 10m
  AF 1641 (Airbus A318)
 • 08:55 (FCO)
  11:25 (AMS)
  4h 50m
  AZ 108 (Airbus A318/319/320/321)
  1h 5m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 12:30 (AMS)
  13:45 (CDG)
  4h 50m
  KL 1233 (Boeing 737)
 • 09:00 (FCO)
  10:10 (LIN)
  5h 25m
  AZ 2028 (Airbus A319)
  2h 45m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 12:55 (LIN)
  14:25 (CDG)
  5h 25m
  AZ 312 (Airbus A318/319/320/321)
 • 09:05 (FCO)
  10:55 (BCN)
  5h 35m
  AZ 74 (Airbus A320)
  1h 50m توقف انتقال در بارسلونا) (BCN)
 • 12:45 (BCN)
  14:40 (CDG)
  5h 35m
  AF 1349 (Airbus A321)
 • 09:15 (FCO)
  11:30 (CDG)
  2h 15m
  AZ 318 (Airbus A321)
 • 09:30 (FCO)
  11:00 (MUC)
  4h 30m
  AZ 432 (Airbus A319)
  1h 25m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 12:25 (MUC)
  14:00 (CDG)
  4h 30m
  LH 2230 (Airbus A319)
 • 09:40 (FCO)
  11:20 (ZRH)
  4h 15m
  LX 1727 (Airbus A320)
  1h 15m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 12:35 (ZRH)
  13:55 (CDG)
  4h 15m
  LX 638 (Fokker 100)
 • 09:45 (FCO)
  11:35 (TLS)
  5h 15m
  AZ 366 (Airbus A320)
  2h 5m توقف انتقال در تولوز) (TLS)
 • 13:40 (TLS)
  15:00 (ORY)
  5h 15m
  AF 6127 (Airbus A320)
 • 09:45 (FCO)
  11:10 (MRS)
  4h
  AZ 334 (Airbus A318/319/320/321)
  1h 15m توقف انتقال در مارسی) (MRS)
 • 12:25 (MRS)
  13:45 (ORY)
  4h
  AF 6023 (Airbus A320)
 • 09:45 (FCO)
  11:35 (TLS)
  3h 55m
  AZ 366 (Airbus A320)
  45m توقف انتقال در تولوز) (TLS)
 • 12:20 (TLS)
  13:40 (ORY)
  3h 55m
  AF 6123 (Airbus A319)
 • 09:45 (FCO)
  11:35 (TLS)
  6h 5m
  AZ 366 (Airbus A320)
  2h 55m توقف انتقال در تولوز) (TLS)
 • 14:30 (TLS)
  15:50 (ORY)
  6h 5m
  AF 6161 (Airbus A320)
 • 09:45 (FCO)
  11:10 (MRS)
  5h 15m
  AZ 334 (Airbus A318/319/320/321)
  2h 30m توقف انتقال در مارسی) (MRS)
 • 13:40 (MRS)
  15:00 (ORY)
  5h 15m
  AF 6013 (Airbus A321)
  برنامه های متعدد، جزئیات را ببینید
  • بین ۰۱ sha ۱۳۹۵ - ۱۵ esf ۱۳۹۵ معتبر است
  • بین ۱۸ bah ۱۳۹۵ - ۱۵ esf ۱۳۹۵ معتبر است
   -
   -
 • 09:45 (FCO)
  11:10 (MRS)
  4h 25m
  AZ 334 (Airbus A318/319/320/321)
  1h 30m توقف انتقال در مارسی) (MRS)
 • 12:40 (MRS)
  14:10 (CDG)
  4h 25m
  AF 7665 (Airbus A319)
 • 09:45 (FCO)
  11:10 (MRS)
  3h 35m
  AZ 334 (Airbus A318/319/320/321)
  50m توقف انتقال در مارسی) (MRS)
 • 12:00 (MRS)
  13:20 (ORY)
  3h 35m
  AF 6009 (Airbus A320)
 • 09:45 (FCO)
  11:45 (FRA)
  6h
  LH 231 (Airbus A321)
  2h 40m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 14:25 (FRA)
  15:45 (CDG)
  6h
  AF 1219 (Embraer 190)
 • 09:45 (FCO)
  10:55 (GOA)
  4h 15m
  AZ 1383 (Airbus A319)
  1h 30m توقف انتقال در جنوا) (GOA)
 • 12:25 (GOA)
  14:00 (CDG)
  4h 15m
  AF 1517 (Embraer 170)
 • 09:45 (FCO)
  11:35 (TLS)
  4h 5m
  AZ 366 (Airbus A320)
  45m توقف انتقال در تولوز) (TLS)
 • 12:20 (TLS)
  13:50 (CDG)
  4h 5m
  AF 7523 (Airbus A321)
 • 09:50 (FCO)
  11:40 (BCN)
  5h 15m
  VY 6101 (Airbus A320)
  1h 30m توقف انتقال در بارسلونا) (BCN)
 • 13:10 (BCN)
  15:05 (CDG)
  5h 15m
  VY 8242 (Airbus A320)
 • 09:50 (FCO)
  11:00 (NCE)
  5h 20m
  AZ 348 (Airbus A318/319/320/321)
  2h 45m توقف انتقال در نایس) (NCE)
 • 13:45 (NCE)
  15:10 (ORY)
  5h 20m
  AF 6215 (Airbus A321)
 • 09:50 (FCO)
  11:00 (NCE)
  3h 25m
  AZ 348 (Embraer 175)
  50m توقف انتقال در نایس) (NCE)
 • 11:50 (NCE)
  13:15 (ORY)
  3h 25m
  AF 6235 (Airbus A320)
 • 09:50 (FCO)
  11:50 (FRA)
  3h 55m
  LH 231 (Airbus A321)
  45m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 12:35 (FRA)
  13:45 (CDG)
  3h 55m
  LH 1034 (Airbus A320)
 • 09:50 (FCO)
  11:00 (NCE)
  4h
  AZ 348 (Airbus A318/319/320/321)
  1h 15m توقف انتقال در نایس) (NCE)
 • 12:15 (NCE)
  13:50 (CDG)
  4h
  AF 7703 (Airbus A320)
 • 09:50 (FCO)
  11:40 (BCN)
  4h 55m
  VY 6101 (Airbus A320)
  1h 15m توقف انتقال در بارسلونا) (BCN)
 • 12:55 (BCN)
  14:45 (ORY)
  4h 55m
  VY 8010 (Airbus A320)
 • 09:55 (FCO)
  11:30 (GVA)
  4h 25m
  AZ 576 (Airbus A319)
  1h 40m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 13:10 (GVA)
  14:20 (CDG)
  4h 25m
  AF 1743 (Airbus A318)
 • 09:55 (FCO)
  12:00 (ORY)
  2h 5m
  U2 4242 (Airbus A320)
 • 10:00 (FCO)
  10:55 (NAP)
  5h 5m
  AZ 1263 (Airbus A318/319/320/321)
  1h 50m توقف انتقال در ناپل) (NAP)
 • 12:45 (NAP)
  15:05 (CDG)
  5h 5m
  AF 1179 (Airbus A320)
 • 10:00 (FCO)
  12:35 (AMS)
  5h
  KL 9674 (Boeing 737-800 (Winglets))
  1h 10m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 13:45 (AMS)
  15:00 (CDG)
  5h
  AF 4960 (Airbus A321)
 • 10:00 (FCO)
  11:25 (MPL)
  4h 20m
  AZ 9788 (Airbus A318/319/320/321)
  1h 35m توقف انتقال در مونپلیر) (MPL)
 • 13:00 (MPL)
  14:20 (ORY)
  4h 20m
  AF 7549 (Canadair (Bombardier) Regional Jet 1000)
 • 10:00 (FCO)
  11:10 (LIN)
  4h 25m
  AZ 2036 (Embraer 175)
  1h 45m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 12:55 (LIN)
  14:25 (CDG)
  4h 25m
  AZ 312 (Airbus A318/319/320/321)
 • 10:20 (FCO)
  12:30 (CDG)
  2h 10m
  AF 1205 (Airbus A320)
 • 10:25 (FCO)
  13:00 (AMS)
  4h 35m
  KL 1598 (Boeing 737)
  45m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 13:45 (AMS)
  15:00 (CDG)
  4h 35m
  AF 1641 (Airbus A321)
 • 10:25 (FCO)
  11:20 (FLR)
  4h 10m
  AZ 1675 (Airbus A319)
  1h 25m توقف انتقال در فلورانس) (FLR)
 • 12:45 (FLR)
  14:35 (CDG)
  4h 10m
  AF 1367 (Airbus A318)
 • 11:00 (FCO)
  12:10 (LIN)
  3h 25m
  AZ 2032 (Embraer 175)
  45m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 12:55 (LIN)
  14:25 (CDG)
  3h 25m
  AZ 312 (Airbus A318/319/320/321)
 • 11:25 (FCO)
  13:20 (LHR)
  7h 40m
  BA 549 (Airbus A320)
  3h 20m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 16:40 (LHR)
  19:05 (ORY)
  7h 40m
  BA 336 (Airbus A319)
 • 11:25 (FCO)
  13:20 (LHR)
  6h
  BA 549 (Airbus A320)
  1h 45m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 15:05 (LHR)
  17:25 (CDG)
  6h
  BA 316 (Airbus A319)
 • 11:40 (FCO)
  13:15 (MUC)
  5h 30m
  LH 1843 (Airbus A320 (Sharklets))
  2h 15m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 15:30 (MUC)
  17:10 (CDG)
  5h 30m
  AF 1623 (Airbus A320)
 • 11:45 (CIA)
  14:05 (BVA)
  2h 20m
  FR 9635 (Boeing 737-800)
 • 11:55 (FCO)
  14:05 (ORY)
  2h 10m
  VY 6251 (Airbus A320)
 • 12:00 (FCO)
  13:50 (BCN)
  4h 40m
  VY 6101 (Airbus A320)
  1h توقف انتقال در بارسلونا) (BCN)
 • 14:50 (BCN)
  16:40 (ORY)
  4h 40m
  VY 8018 (Airbus A321)
 • 12:00 (FCO)
  13:10 (LIN)
  5h 20m
  AZ 2034 (Embraer 175)
  2h 40m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 15:50 (LIN)
  17:20 (CDG)
  5h 20m
  AF 1013 (Airbus A320)
 • 12:40 (FCO)
  14:45 (BOD)
  3h 55m
  A5 5365 (Embraer 170)
  30m توقف انتقال در بوردو) (BOD)
 • 15:15 (BOD)
  16:35 (CDG)
  3h 55m
  AF 7629 (Airbus A319)
  برنامه های متعدد، جزئیات را ببینید
  • بین ۰۱ sha ۱۳۹۵ - ۱۵ esf ۱۳۹۵ معتبر است
   -
   -
   -
  • بین ۲۲ azr ۱۳۹۵ - ۱۵ esf ۱۳۹۵ معتبر است
   -
   -
   -
   -
   -
   -
 • 12:40 (FCO)
  14:45 (BOD)
  5h 5m
  A5 5365 (Embraer 170)
  1h 50m توقف انتقال در بوردو) (BOD)
 • 16:35 (BOD)
  17:45 (ORY)
  5h 5m
  AF 6269 (Airbus A319)
 • 12:45 (FCO)
  14:50 (BOD)
  4h 25m
  A5 5365 (Embraer 170)
  1h 10m توقف انتقال در بوردو) (BOD)
 • 16:00 (BOD)
  17:10 (ORY)
  4h 25m
  AF 6267 (Airbus A321)
 • 12:50 (FCO)
  14:25 (LYS)
  3h 10m
  A5 5345 (Canadair (Bombardier) Regional Jet 1000)
  25m توقف انتقال در لویون) (LYS)
 • 14:50 (LYS)
  16:00 (CDG)
  3h 10m
  AF 7645 (Airbus A319)
 • 12:50 (FCO)
  15:00 (CDG)
  2h 10m
  AF 1505 (Airbus A321)
 • 13:00 (FCO)
  14:10 (LIN)
  4h
  AZ 2038 (Embraer 175)
  1h 20m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 15:30 (LIN)
  17:00 (CDG)
  4h
  AF 1013 (Airbus A319)
 • 13:00 (FCO)
  15:35 (AMS)
  6h
  KL 1602 (Boeing 737)
  2h 10m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 17:45 (AMS)
  19:00 (CDG)
  6h
  KL 1245 (Boeing 737)
 • 13:00 (FCO)
  15:35 (AMS)
  4h 45m
  KL 1602 (Boeing 737)
  50m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 16:25 (AMS)
  17:45 (CDG)
  4h 45m
  KL 1243 (Boeing 737)
 • 13:20 (FCO)
  15:25 (BOD)
  6h 15m
  A5 5365 (Canadair (Bombardier) Regional Jet 1000)
  2h 50m توقف انتقال در بوردو) (BOD)
 • 18:15 (BOD)
  19:35 (CDG)
  6h 15m
  AF 7637 (Airbus A319)
 • 13:20 (FCO)
  15:25 (BOD)
  5h 50m
  A5 5365 (Canadair (Bombardier) Regional Jet 1000)
  2h 35m توقف انتقال در بوردو) (BOD)
 • 18:00 (BOD)
  19:10 (ORY)
  5h 50m
  AF 6271 (Airbus A320)
 • 13:25 (FCO)
  15:25 (FRA)
  4h 5m
  LH 233 (Airbus A320 (Sharklets))
  55m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 16:20 (FRA)
  17:30 (CDG)
  4h 5m
  LH 1040 (Airbus A321)
 • 13:55 (FCO)
  15:45 (LHR)
  5h 15m
  BA 555 (Airbus A319)
  1h توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 16:45 (LHR)
  19:10 (ORY)
  5h 15m
  BA 336 (Airbus A319)
 • 13:55 (FCO)
  15:45 (LHR)
  8h 5m
  BA 555 (Airbus A319)
  4h 5m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 19:50 (LHR)
  22:00 (CDG)
  8h 5m
  AF 1181 (Airbus A319)
 • 14:00 (FCO)
  15:05 (LIN)
  5h
  AZ 2068 (Embraer 175)
  2h 25m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 17:30 (LIN)
  19:00 (CDG)
  5h
  AF 1713 (Airbus A318)
 • 14:00 (FCO)
  15:05 (LIN)
  4h 45m
  AZ 2068 (Embraer 190)
  2h 15m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 17:20 (LIN)
  18:45 (ORY)
  4h 45m
  AZ 352 (Embraer 175)
 • 14:05 (FCO)
  15:55 (LHR)
  7h 25m
  BA 555 (Airbus A320 (Sharklets))
  3h 10m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 19:05 (LHR)
  21:30 (ORY)
  7h 25m
  BA 338 (Airbus A319)
 • 14:05 (FCO)
  15:55 (LHR)
  7h 40m
  BA 555 (Airbus A320)
  3h 35m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 19:30 (LHR)
  21:45 (CDG)
  7h 40m
  BA 326 (Airbus A319)
 • 14:05 (FCO)
  15:55 (LHR)
  5h 35m
  BA 555 (Airbus A320 (Sharklets))
  1h 25m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 17:20 (LHR)
  19:40 (CDG)
  5h 35m
  BA 322 (Airbus A319)
 • 14:10 (FCO)
  16:00 (LHR)
  5h 40m
  AZ 204 (Airbus A321)
  1h 40m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 17:40 (LHR)
  19:50 (CDG)
  5h 40m
  AF 1281 (Airbus A319)
 • 14:10 (FCO)
  16:00 (LHR)
  7h 50m
  AZ 204 (Airbus A321)
  3h 50m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 19:50 (LHR)
  22:00 (CDG)
  7h 50m
  AF 1181 (Airbus A319)
 • 14:10 (FCO)
  16:00 (LHR)
  7h 35m
  AZ 204 (Airbus A321)
  3h 30m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 19:30 (LHR)
  21:45 (CDG)
  7h 35m
  BA 326 (Airbus A319)
 • 14:10 (FCO)
  16:00 (LHR)
  7h 20m
  AZ 204 (Airbus A321)
  3h 5m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 19:05 (LHR)
  21:30 (ORY)
  7h 20m
  BA 338 (Airbus A320)
 • 14:20 (FCO)
  16:30 (DUS)
  4h 40m
  AZ 1883 (Embraer 190)
  1h 15m توقف انتقال در دوسلدورف) (DUS)
 • 17:45 (DUS)
  19:00 (CDG)
  4h 40m
  AF 1407 (Embraer 190)
 • 14:25 (FCO)
  16:55 (AMS)
  4h 35m
  AZ 110 (Airbus A320)
  50m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 17:45 (AMS)
  19:00 (CDG)
  4h 35m
  KL 1245 (Boeing 737)
 • 14:25 (FCO)
  16:55 (AMS)
  5h 45m
  AZ 110 (Airbus A320)
  2h توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 18:55 (AMS)
  20:10 (CDG)
  5h 45m
  AF 1141 (Airbus A320)
 • 14:25 (FCO)
  16:55 (AMS)
  4h 35m
  AZ 110 (Airbus A320)
  50m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 17:45 (AMS)
  19:00 (CDG)
  4h 35m
  KL 8241 (Boeing 737-700 (Winglets))
 • 14:30 (FCO)
  16:20 (PRG)
  4h 55m
  AZ 512 (Airbus A318/319/320/321)
  1h 15m توقف انتقال در پراگ) (PRG)
 • 17:35 (PRG)
  19:25 (CDG)
  4h 55m
  OK 766 (Airbus A319)
 • 14:30 (FCO)
  15:35 (VCE)
  5h 15m
  AZ 1475 (Airbus A319)
  2h 20m توقف انتقال در ونیز) (VCE)
 • 17:55 (VCE)
  19:45 (CDG)
  5h 15m
  AF 1227 (Airbus A318)
 • 14:40 (FCO)
  16:10 (MUC)
  5h
  AZ 436 (Airbus A319)
  1h 55m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 18:05 (MUC)
  19:40 (CDG)
  5h
  LH 2236 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 14:40 (FCO)
  16:15 (MUC)
  5h
  LH 1845 (Airbus A320 (Sharklets))
  1h 50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 18:05 (MUC)
  19:40 (CDG)
  5h
  LH 2236 (Airbus A319)
 • 14:40 (FCO)
  16:15 (MUC)
  5h 10m
  LH 1845 (Airbus A320)
  1h 55m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 18:10 (MUC)
  19:50 (CDG)
  5h 10m
  AF 1823 (Airbus A321)
 • 14:40 (FCO)
  16:10 (MUC)
  5h 10m
  AZ 436 (Airbus A319)
  2h توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 18:10 (MUC)
  19:50 (CDG)
  5h 10m
  AF 1823 (Airbus A321)
 • 14:40 (FCO)
  15:50 (TRN)
  5h 35m
  AZ 1417 (Airbus A318/319/320/321)
  3h توقف انتقال در تورین) (TRN)
 • 18:50 (TRN)
  20:15 (CDG)
  5h 35m
  AF 1203 (Embraer 190)
 • 14:45 (FCO)
  16:20 (VIE)
  4h 30m
  AB 8727 (Airbus A319)
  1h توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 17:20 (VIE)
  19:15 (CDG)
  4h 30m
  AB 8318 (Airbus A320)
 • 14:45 (FCO)
  16:40 (PRG)
  4h 40m
  OK 725 (Boeing 737-400)
  55m توقف انتقال در پراگ) (PRG)
 • 17:35 (PRG)
  19:25 (CDG)
  4h 40m
  OK 766 (Airbus A319)
 • 14:45 (FCO)
  16:20 (VIE)
  4h 45m
  AB 8727 (Airbus A319)
  1h توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 17:20 (VIE)
  19:30 (CDG)
  4h 45m
  OS 417 (Airbus A320)
 • 14:50 (FCO)
  15:45 (BLQ)
  4h 40m
  AZ 1319 (Airbus A319)
  2h توقف انتقال در بولونیا) (BLQ)
 • 17:45 (BLQ)
  19:30 (CDG)
  4h 40m
  AF 1829 (Airbus A318)
 • 14:50 (FCO)
  16:30 (ZRH)
  7h 10m
  LX 1737 (Airbus A320)
  4h 10m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 20:40 (ZRH)
  22:00 (CDG)
  7h 10m
  AF 1315 (Airbus A318)
 • 14:55 (FCO)
  16:35 (ZRH)
  5h 10m
  LX 1737 (Airbus A320)
  2h 15m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 18:50 (ZRH)
  20:05 (CDG)
  5h 10m
  LX 644 (Airbus A320)
 • 14:55 (FCO)
  16:45 (VIE)
  4h 35m
  OS 502 (Airbus A320)
  35m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 17:20 (VIE)
  19:30 (CDG)
  4h 35m
  OS 417 (Airbus A321)
 • 15:00 (FCO)
  16:10 (LIN)
  3h 45m
  AZ 2044 (Airbus A318/319/320/321)
  1h 10m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 17:20 (LIN)
  18:45 (ORY)
  3h 45m
  AZ 352 (Embraer 190)
 • 15:00 (FCO)
  16:10 (LIN)
  3h 40m
  AZ 2044 (Airbus A318/319/320/321)
  1h توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 17:10 (LIN)
  18:40 (CDG)
  3h 40m
  AF 1713 (Airbus A318)
 • 15:00 (FCO)
  16:10 (LIN)
  4h 45m
  AZ 2044 (Embraer 175)
  2h 5m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 18:15 (LIN)
  19:45 (CDG)
  4h 45m
  AZ 358 (Airbus A318/319/320/321)
 • 15:00 (FCO)
  16:50 (BCN)
  4h 55m
  AZ 76 (Airbus A318/319/320/321)
  1h 10m توقف انتقال در بارسلونا) (BCN)
 • 18:00 (BCN)
  19:55 (CDG)
  4h 55m
  AF 1549 (Airbus A320)
 • 15:05 (FCO)
  17:15 (CDG)
  2h 10m
  AZ 324 (Airbus A318/319/320/321)
 • 15:10 (FCO)
  17:15 (ORY)
  2h 5m
  U2 4244 (Airbus A320)
 • 15:10 (FCO)
  17:00 (BCN)
  6h 10m
  AZ 76 (Airbus A318/319/320/321)
  2h 25m توقف انتقال در بارسلونا) (BCN)
 • 19:25 (BCN)
  21:20 (CDG)
  6h 10m
  AF 1049 (Airbus A319)
 • 15:15 (FCO)
  16:40 (MRS)
  5h 35m
  AZ 336 (Airbus A318/319/320/321)
  2h 40m توقف انتقال در مارسی) (MRS)
 • 19:20 (MRS)
  20:50 (CDG)
  5h 35m
  AF 7671 (Airbus A320)
 • 15:15 (FCO)
  16:40 (MRS)
  3h 20m
  AZ 336 (Embraer 175)
  35m توقف انتقال در مارسی) (MRS)
 • 17:15 (MRS)
  18:35 (ORY)
  3h 20m
  AF 6017 (Airbus A321)
 • 15:25 (FCO)
  17:15 (BCN)
  5h 35m
  VY 6109 (Airbus A320)
  1h 55m توقف انتقال در بارسلونا) (BCN)
 • 19:10 (BCN)
  21:00 (ORY)
  5h 35m
  VY 8022 (Airbus A320)
 • 15:30 (FCO)
  17:10 (ZRH)
  6h 30m
  AZ 574 (Embraer 175)
  3h 30m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 20:40 (ZRH)
  22:00 (CDG)
  6h 30m
  AF 1315 (Airbus A318)
 • 15:30 (FCO)
  17:10 (ZRH)
  4h 35m
  AZ 574 (Embraer 175)
  1h 40m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 18:50 (ZRH)
  20:05 (CDG)
  4h 35m
  LX 644 (Airbus A320)
 • 15:35 (FCO)
  17:45 (FRA)
  5h 35m
  AZ 404 (Airbus A318/319/320/321)
  2h 5m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 19:50 (FRA)
  21:10 (CDG)
  5h 35m
  AF 1119 (Embraer 190)
 • 16:00 (FCO)
  17:50 (TLS)
  4h 20m
  AZ 368 (Airbus A319)
  1h 10m توقف انتقال در تولوز) (TLS)
 • 19:00 (TLS)
  20:20 (ORY)
  4h 20m
  AF 6143 (Airbus A319)
 • 16:00 (FCO)
  17:10 (LIN)
  3h 45m
  AZ 2080 (Embraer 190)
  1h 5m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 18:15 (LIN)
  19:45 (CDG)
  3h 45m
  AZ 358 (Airbus A318/319/320/321)
 • 16:30 (FCO)
  17:40 (NCE)
  5h 45m
  AZ 354 (Embraer 175)
  3h توقف انتقال در نایس) (NCE)
 • 20:40 (NCE)
  22:15 (CDG)
  5h 45m
  AF 7715 (Airbus A318)
 • 16:30 (FCO)
  17:40 (NCE)
  3h 10m
  AZ 354 (Embraer 175)
  35m توقف انتقال در نایس) (NCE)
 • 18:15 (NCE)
  19:40 (ORY)
  3h 10m
  AF 6247 (Airbus A320)
 • 16:35 (FCO)
  18:10 (LYS)
  3h 20m
  A5 5347 (Canadair (Bombardier) Regional Jet 1000)
  35m توقف انتقال در لویون) (LYS)
 • 18:45 (LYS)
  19:55 (CDG)
  3h 20m
  AF 7649 (Airbus A318)
 • 16:35 (FCO)
  18:10 (LYS)
  3h 5m
  A5 5347 (Canadair (Bombardier) Regional Jet 1000)
  25m توقف انتقال در لویون) (LYS)
 • 18:35 (LYS)
  19:40 (ORY)
  3h 5m
  AF 7415 (Canadair (Bombardier) Regional Jet 1000)
 • 16:40 (FCO)
  18:10 (GVA)
  5h
  AZ 578 (Embraer 175)
  2h 20m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 20:30 (GVA)
  21:40 (CDG)
  5h
  AF 1043 (Airbus A321)
 • 16:55 (FCO)
  19:05 (CDG)
  2h 10m
  AZ 326 (Airbus A318/319/320/321)
 • 17:00 (FCO)
  18:10 (LIN)
  4h 40m
  AZ 2092 (Embraer 190)
  2h 5m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 20:15 (LIN)
  21:40 (ORY)
  4h 40m
  AZ 356 (Embraer 175)
 • 17:00 (FCO)
  18:10 (LIN)
  5h 10m
  AZ 2092 (Airbus A319)
  2h 30m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 20:40 (LIN)
  22:10 (CDG)
  5h 10m
  AF 1313 (Airbus A321)
 • 17:05 (FCO)
  19:40 (AMS)
  4h 40m
  AZ 132 (Airbus A319)
  50m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 20:30 (AMS)
  21:45 (CDG)
  4h 40m
  AF 1441 (Airbus A321)
 • 17:20 (FCO)
  19:10 (LHR)
  5h
  AZ 208 (Airbus A318/319/320/321)
  1h توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 20:10 (LHR)
  22:20 (CDG)
  5h
  AF 1181 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 17:30 (FCO)
  18:40 (LIN)
  4h 35m
  AZ 2088 (Airbus A319)
  1h 55m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 20:35 (LIN)
  22:05 (CDG)
  4h 35m
  AF 1313 (Airbus A318)
 • 17:30 (FCO)
  18:40 (LIN)
  4h 10m
  AZ 2088 (Airbus A319)
  1h 35m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 20:15 (LIN)
  21:40 (ORY)
  4h 10m
  AZ 356 (Embraer 175)
 • 17:50 (FCO)
  20:00 (CDG)
  2h 10m
  AF 1305 (Airbus A319)
 • 18:00 (FCO)
  19:10 (LIN)
  4h 5m
  AZ 2050 (Airbus A319)
  1h 25m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 20:35 (LIN)
  22:05 (CDG)
  4h 5m
  AF 1313 (Airbus A318)
 • 18:00 (FCO)
  19:10 (LIN)
  3h 40m
  AZ 2050 (Airbus A319)
  1h 5m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 20:15 (LIN)
  21:40 (ORY)
  3h 40m
  AZ 356 (Embraer 175)
 • 18:10 (FCO)
  20:00 (BCN)
  4h 20m
  VY 6105 (Airbus A320)
  40m توقف انتقال در بارسلونا) (BCN)
 • 20:40 (BCN)
  22:30 (ORY)
  4h 20m
  VY 8014 (Airbus A321)
 • 18:30 (FCO)
  19:40 (LIN)
  3h 40m
  AZ 2100 (Airbus A319)
  1h توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 20:40 (LIN)
  22:10 (CDG)
  3h 40m
  AF 1313 (Airbus A321)
 • 18:55 (FCO)
  21:00 (ORY)
  2h 5m
  VY 6253 (Airbus A320)
 • 19:10 (FCO)
  21:20 (CDG)
  2h 10m
  AF 1405 (Airbus A320)
 • 19:10 (FCO)
  20:45 (MUC)
  4h 25m
  LH 1847 (Airbus A320 (Sharklets))
  1h 15m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 22:00 (MUC)
  23:35 (CDG)
  4h 25m
  LH 2238 (Airbus A320)
 • 20:00 (FCO)
  22:00 (ORY)
  2h
  U2 4246 (Airbus A320)
 • 20:10 (FCO)
  22:20 (CDG)
  2h 10m
  AZ 332 (Airbus A318/319/320/321)
 • 20:25 (FCO)
  22:35 (ORY)
  2h 10m
  VY 6255 (Airbus A321)

یافتن نرخ ارزان برای پروازها ازرم به پاریس. ازWego.ir برای جستجو و مقایسه نرخ هوایی و بلیط ارزان هواپیما برای رم به پاریسپروازها ازخطوط هوایی مختلف بین المللی است. پیدا کردن پروازهای لحظه آخری و آخرین بلیط ارزان برای این مسیر. مقایسه پروازهای ارزان رم به پاریس در یک نگاه و دریافت بهترین پیشنهاد برای سفرتان.

علاوه بر پاریس پرواز، هتل های ارزان واقامتگاه های باکیفیت درپاریس با Wego پیدا کنید. جستجو و مقایسه آنلاین پاریس هتل تا محل اقامت سفر ایده آل خود را رزرو کنید.