روند قیمت دوازده ماه

 • Feb Feb IRR7,422,000
 • Mar Mar IRR3,505,000
 • Apr Apr IRR3,747,000
 • May May IRR2,974,000
 • Jul Jul IRR5,406,000
 • Aug Aug IRR3,696,000

برنامه های پرواز از رم به لندن

 • رفت
  ورود
  مدت
  پرواز و هواپیما
  د س چ پ ج ش ی
 • 06:10 (FCO)
  08:50 (AMS)
  5h 15m
  KL 9346 (Boeing 737-700 (Winglets))
  1h 15m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 10:05 (AMS)
  10:25 (LHR)
  5h 15m
  KL 1031 (Boeing 737)
 • 06:10 (FCO)
  08:50 (AMS)
  7h 50m
  KL 9346 (Boeing 737-800 (Winglets))
  3h 55m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 12:45 (AMS)
  13:00 (LCY)
  7h 50m
  WX 3166 (Avro RJ85)
 • 06:10 (FCO)
  08:50 (AMS)
  6h
  KL 9346 (Boeing 737-800 (Winglets))
  2h توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 10:50 (AMS)
  11:10 (LGW)
  6h
  BA 2759 (Airbus A319)
 • 06:10 (FCO)
  08:50 (AMS)
  6h 55m
  KL 1596 (Boeing 737)
  2h 50m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 11:40 (AMS)
  12:05 (LHR)
  6h 55m
  KL 1011 (Boeing 737)
 • 06:20 (FCO)
  08:25 (DUS)
  5h 40m
  AB 8711 (Airbus A319)
  2h توقف انتقال در دوسلدورف) (DUS)
 • 10:25 (DUS)
  11:00 (LHR)
  5h 40m
  BA 937 (Airbus A320)
 • 06:25 (FCO)
  08:50 (AMS)
  6h 15m
  KL 1596 (Boeing 737)
  2h 25m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 11:15 (AMS)
  11:40 (LHR)
  6h 15m
  KL 1009 (Boeing 737)
 • 06:25 (FCO)
  08:50 (AMS)
  7h 35m
  KL 9328 (Boeing 737-800 (Winglets))
  3h 45m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 12:35 (AMS)
  13:00 (LCY)
  7h 35m
  WX 3166 (Avro RJ85)
 • 06:25 (FCO)
  08:50 (AMS)
  5h 45m
  KL 9328 (Boeing 737-800 (Winglets))
  2h 5m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 10:55 (AMS)
  11:10 (LGW)
  5h 45m
  BA 2759 (Airbus A319)
 • 06:30 (FCO)
  08:10 (ZRH)
  5h 20m
  LX 1735 (Airbus A320)
  1h 45m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 09:55 (ZRH)
  10:50 (LGW)
  5h 20m
  LX 2538 (Airbus A320)
 • 06:30 (CIA)
  08:20 (STN)
  2h 50m
  FR 3005 (Boeing 737-800)
 • 06:30 (FCO)
  08:10 (ZRH)
  6h 5m
  LX 1735 (Airbus A320)
  2h 30m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 10:40 (ZRH)
  11:35 (LHR)
  6h 5m
  BA 711 (Airbus A320)
 • 06:30 (FCO)
  08:10 (ZRH)
  5h 10m
  LX 1735 (Airbus A320)
  1h 55m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 10:05 (ZRH)
  10:40 (LCY)
  5h 10m
  BA 8764 (Embraer 190)
 • 06:30 (FCO)
  08:10 (ZRH)
  6h 15m
  LX 1735 (Airbus A320)
  2h 55m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 11:05 (ZRH)
  11:45 (LCY)
  6h 15m
  LX 456 (Avro RJ100)
 • 06:30 (FCO)
  08:10 (ZRH)
  7h 30m
  LX 1735 (Avro RJ100)
  3h 55m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 12:05 (ZRH)
  13:00 (LHR)
  7h 30m
  LX 332 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 06:35 (FCO)
  08:45 (BRU)
  4h 40m
  SN 3188 (Airbus A319)
  1h 10m توقف انتقال در بروکسل) (BRU)
 • 09:55 (BRU)
  10:15 (LHR)
  4h 40m
  SN 2093 (Airbus A320)
 • 06:45 (FCO)
  08:55 (CDG)
  4h 50m
  AF 1005 (Airbus A321)
  1h 20m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 10:15 (CDG)
  10:35 (LHR)
  4h 50m
  AF 1580 (Airbus A319)
 • 06:50 (FCO)
  08:50 (FRA)
  6h 25m
  LH 243 (Airbus A321)
  2h 50m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 11:40 (FRA)
  12:15 (LCY)
  6h 25m
  BA 8733 (Embraer 170)
 • 07:00 (FCO)
  08:10 (LIN)
  6h 35m
  AZ 2010 (Airbus A320)
  3h 20m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 11:30 (LIN)
  12:35 (LHR)
  6h 35m
  BA 565 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 07:00 (FCO)
  08:10 (LIN)
  4h 55m
  AZ 2010 (Airbus A320)
  1h 50m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 10:00 (LIN)
  10:55 (LCY)
  4h 55m
  AZ 216 (Embraer 190)
 • 07:05 (FCO)
  09:05 (FRA)
  5h 40m
  LH 243 (Airbus A321)
  1h 55m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 11:00 (FRA)
  11:45 (LHR)
  5h 40m
  LH 904 (Airbus A321)
 • 07:10 (FCO)
  09:00 (BCN)
  7h 50m
  VY 6109 (Airbus A320)
  3h 40m توقف انتقال در بارسلونا) (BCN)
 • 12:40 (BCN)
  14:00 (LGW)
  7h 50m
  VY 7828 (Airbus A320)
 • 07:30 (FCO)
  08:40 (LIN)
  4h 25m
  AZ 2014 (Airbus A319)
  1h 20m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 10:00 (LIN)
  10:55 (LCY)
  4h 25m
  AZ 216 (Embraer 190)
 • 07:30 (FCO)
  08:40 (LIN)
  6h 5m
  AZ 2014 (Airbus A319)
  2h 50m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 11:30 (LIN)
  12:35 (LHR)
  6h 5m
  BA 565 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 07:55 (FCO)
  10:05 (CDG)
  6h 50m
  AZ 316 (Airbus A321)
  3h 20m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 13:25 (CDG)
  13:45 (LHR)
  6h 50m
  AF 1780 (Airbus A320)
 • 08:00 (FCO)
  09:10 (LIN)
  5h 35m
  AZ 2016 (Embraer 190)
  2h 20m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 11:30 (LIN)
  12:35 (LHR)
  5h 35m
  BA 565 (Airbus A319)
 • 08:00 (FCO)
  09:10 (LIN)
  3h 55m
  AZ 2016 (Embraer 175)
  50m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 10:00 (LIN)
  10:55 (LCY)
  3h 55m
  AZ 216 (Embraer 190)
 • 08:05 (FCO)
  09:55 (LHR)
  2h 50m
  BA 551 (Airbus A320)
 • 08:05 (FCO)
  10:00 (LGW)
  2h 55m
  VY 6224 (Airbus A320)
 • 08:20 (FCO)
  09:30 (LIN)
  5h 15m
  AZ 2026 (Airbus A319)
  2h توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 11:30 (LIN)
  12:35 (LHR)
  5h 15m
  BA 565 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 08:25 (FCO)
  10:40 (BRU)
  6h 55m
  AZ 156 (Airbus A318/319/320/321)
  3h 20m توقف انتقال در بروکسل) (BRU)
 • 14:00 (BRU)
  14:20 (LHR)
  6h 55m
  BA 397 (Airbus A319)
 • 08:25 (FCO)
  09:40 (TRN)
  3h 55m
  AZ 1421 (Airbus A318/319/320/321)
  35m توقف انتقال در تورین) (TRN)
 • 10:15 (TRN)
  11:20 (LGW)
  3h 55m
  BA 2577 (Airbus A319)
 • 08:30 (FCO)
  10:05 (MUC)
  6h 30m
  LH 1841 (Airbus A320 (Sharklets))
  2h 45m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 12:50 (MUC)
  14:00 (LHR)
  6h 30m
  BA 951 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 08:35 (FCO)
  09:35 (GOA)
  5h
  AZ 1397 (Embraer 175)
  1h 50m توقف انتقال در جنوا) (GOA)
 • 11:25 (GOA)
  12:35 (LGW)
  5h
  BA 2689 (Airbus A319)
 • 08:40 (FCO)
  09:50 (LIN)
  6h 50m
  AZ 2022 (Airbus A319)
  3h 30m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 13:20 (LIN)
  14:30 (LHR)
  6h 50m
  BA 577 (Airbus A319)
 • 08:40 (FCO)
  10:45 (FRA)
  5h
  AZ 400 (Airbus A319)
  1h 15m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 12:00 (FRA)
  12:40 (LHR)
  5h
  LH 906 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 08:40 (FCO)
  10:45 (FRA)
  7h 5m
  AZ 400 (Airbus A318/319/320/321)
  3h 15m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 14:00 (FRA)
  14:45 (LHR)
  7h 5m
  LH 908 (Airbus A321)
 • 08:40 (FCO)
  09:50 (LIN)
  4h 55m
  AZ 2022 (Airbus A319)
  1h 40m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 11:30 (LIN)
  12:35 (LHR)
  4h 55m
  BA 565 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 08:40 (FCO)
  10:45 (FRA)
  5h 20m
  AZ 400 (Airbus A318/319/320/321)
  1h 20m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 12:05 (FRA)
  13:00 (LHR)
  5h 20m
  BA 907 (Airbus A319)
 • 08:45 (FCO)
  09:45 (VCE)
  5h 55m
  AZ 1471 (Airbus A318/319/320/321)
  2h 40m توقف انتقال در ونیز) (VCE)
 • 12:25 (VCE)
  13:40 (LGW)
  5h 55m
  BA 2583 (Airbus A320)
 • 08:45 (FCO)
  09:45 (VCE)
  6h 30m
  AZ 1471 (Airbus A318/319/320/321)
  3h 5m توقف انتقال در ونیز) (VCE)
 • 12:50 (VCE)
  14:15 (LHR)
  6h 30m
  BA 579 (Airbus A320)
 • 08:50 (FCO)
  10:25 (VIE)
  5h 15m
  AB 8721 (Airbus A319)
  1h توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 11:25 (VIE)
  13:05 (LHR)
  5h 15m
  BA 697 (Airbus A320)
 • 08:55 (FCO)
  10:30 (ZRH)
  3h 55m
  AZ 572 (Embraer 175)
  45m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 11:15 (ZRH)
  11:50 (LCY)
  3h 55m
  LX 456 (Embraer 190)
 • 08:55 (FCO)
  11:25 (AMS)
  6h 35m
  AZ 108 (Airbus A318/319/320/321)
  3h 5m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 14:30 (AMS)
  14:30 (LCY)
  6h 35m
  BA 8454 (Embraer 170)
 • 08:55 (FCO)
  11:25 (AMS)
  6h 30m
  AZ 108 (Airbus A318/319/320/321)
  2h 40m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 14:05 (AMS)
  14:25 (LHR)
  6h 30m
  BA 435 (Airbus A320)
 • 08:55 (FCO)
  11:25 (AMS)
  5h 45m
  AZ 108 (Airbus A318/319/320/321)
  2h 15m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 13:40 (AMS)
  13:40 (LCY)
  5h 45m
  BA 8460 (Embraer 190)
 • 08:55 (FCO)
  10:30 (ZRH)
  5h 5m
  AZ 572 (Embraer 175)
  1h 35m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 12:05 (ZRH)
  13:00 (LHR)
  5h 5m
  LX 332 (Airbus A320)
 • 08:55 (FCO)
  11:25 (AMS)
  5h 55m
  AZ 108 (Airbus A318/319/320/321)
  2h توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 13:25 (AMS)
  13:50 (LHR)
  5h 55m
  KL 1017 (Fokker 70)
 • 08:55 (FCO)
  10:30 (ZRH)
  6h 15m
  AZ 572 (Airbus A319)
  2h 40m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 13:10 (ZRH)
  14:10 (LHR)
  6h 15m
  BA 713 (Airbus A320)
 • 08:55 (FCO)
  11:25 (AMS)
  7h 5m
  AZ 108 (Airbus A318/319/320/321)
  3h 20m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 14:45 (AMS)
  15:00 (LGW)
  7h 5m
  BA 2761 (Airbus A319)
 • 08:55 (FCO)
  10:30 (MUC)
  4h 55m
  LH 1841 (Airbus A320)
  1h 15m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 11:45 (MUC)
  12:50 (LHR)
  4h 55m
  LH 2474 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 08:55 (FCO)
  10:30 (ZRH)
  8h 25m
  AZ 572 (Embraer 175)
  5h توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 15:30 (ZRH)
  16:20 (LHR)
  8h 25m
  LX 324 (Airbus A320)
 • 09:00 (FCO)
  11:10 (TXL)
  4h 40m
  AZ 422 (Airbus A319)
  45m توقف انتقال در برلین) (TXL)
 • 11:55 (TXL)
  12:40 (LCY)
  4h 40m
  BA 8492 (Embraer 190)
 • 09:00 (FCO)
  11:10 (TXL)
  5h 25m
  AZ 422 (Airbus A319)
  1h 5m توقف انتقال در برلین) (TXL)
 • 12:15 (TXL)
  13:25 (LHR)
  5h 25m
  BA 993 (Airbus A320)
 • 09:00 (FCO)
  10:10 (LIN)
  4h 35m
  AZ 2028 (Airbus A319)
  1h 20m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 11:30 (LIN)
  12:35 (LHR)
  4h 35m
  BA 565 (Airbus A319)
 • 09:00 (FCO)
  11:10 (TXL)
  6h 35m
  AZ 422 (Airbus A319)
  2h 25m توقف انتقال در برلین) (TXL)
 • 13:35 (TXL)
  14:35 (LHR)
  6h 35m
  BA 983 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 09:00 (FCO)
  11:10 (TXL)
  6h 10m
  AZ 422 (Airbus A319)
  2h توقف انتقال در برلین) (TXL)
 • 13:10 (TXL)
  14:10 (LHR)
  6h 10m
  BA 989 (Airbus A320)
 • 09:05 (FCO)
  10:55 (BCN)
  7h
  AZ 74 (Airbus A321)
  2h 45m توقف انتقال در بارسلونا) (BCN)
 • 13:40 (BCN)
  15:05 (LHR)
  7h
  BA 475 (Airbus A320)
 • 09:15 (FCO)
  11:25 (DUS)
  5h 30m
  AZ 420 (Embraer 175)
  2h 10m توقف انتقال در دوسلدورف) (DUS)
 • 13:35 (DUS)
  13:45 (LCY)
  5h 30m
  BA 3274 (Embraer 170)
 • 09:15 (FCO)
  11:30 (CDG)
  5h 30m
  AZ 318 (Airbus A321)
  1h 55m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 13:25 (CDG)
  13:45 (LHR)
  5h 30m
  AF 1780 (Airbus A320)
 • 09:15 (FCO)
  11:30 (CDG)
  6h 55m
  AZ 318 (Airbus A318/319/320/321)
  3h 20m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 14:50 (CDG)
  15:10 (LHR)
  6h 55m
  BA 315 (Airbus A319)
 • 09:30 (FCO)
  11:00 (MUC)
  4h 30m
  AZ 432 (Airbus A319)
  55m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 11:55 (MUC)
  13:00 (LHR)
  4h 30m
  LH 2474 (Airbus A319)
 • 09:30 (FCO)
  10:40 (LIN)
  5h 40m
  AZ 2030 (Embraer 175)
  2h 25m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 13:05 (LIN)
  14:10 (LHR)
  5h 40m
  BA 577 (Airbus A319)
 • 09:30 (FCO)
  10:40 (LIN)
  6h 55m
  AZ 2030 (Embraer 175)
  3h 40m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 14:20 (LIN)
  15:25 (LHR)
  6h 55m
  BA 589 (Airbus A319)
 • 09:30 (FCO)
  11:00 (MUC)
  5h 20m
  AZ 432 (Airbus A319)
  1h 40m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 12:40 (MUC)
  13:50 (LHR)
  5h 20m
  BA 951 (Airbus A320)
 • 09:30 (FCO)
  11:00 (MUC)
  7h 15m
  AZ 432 (Airbus A319)
  3h 40m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 14:40 (MUC)
  15:45 (LHR)
  7h 15m
  LH 2476 (Airbus A320)
 • 09:30 (FCO)
  12:15 (CPH)
  7h 30m
  AZ 7370 (Airbus A318/319/320/321)
  2h 35m توقف انتقال در کپنهاگ) (CPH)
 • 14:50 (CPH)
  16:00 (LHR)
  7h 30m
  SK 505 (Airbus A321)
 • 09:40 (FCO)
  11:25 (ZRH)
  4h 10m
  LX 1727 (Airbus A320)
  45m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 12:10 (ZRH)
  12:50 (LCY)
  4h 10m
  LX 456 (Embraer 190)
 • 09:40 (FCO)
  11:20 (ZRH)
  7h 40m
  LX 1727 (Airbus A320)
  4h 10m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 15:30 (ZRH)
  16:20 (LHR)
  7h 40m
  LX 324 (Airbus A320)
 • 09:40 (FCO)
  11:20 (ZRH)
  4h 20m
  LX 1727 (Airbus A320)
  45m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 12:05 (ZRH)
  13:00 (LHR)
  4h 20m
  LX 332 (Airbus A320)
 • 09:40 (FCO)
  11:20 (ZRH)
  5h 30m
  LX 1727 (Airbus A320)
  1h 50m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 13:10 (ZRH)
  14:10 (LHR)
  5h 30m
  BA 713 (Airbus A320)
 • 09:45 (FCO)
  11:45 (FRA)
  6h
  LH 231 (Airbus A321)
  2h 15m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 14:00 (FRA)
  14:45 (LHR)
  6h
  LH 908 (Airbus A321)
 • 09:45 (FCO)
  11:10 (MRS)
  6h 55m
  AZ 334 (Airbus A318/319/320/321)
  3h 25m توقف انتقال در مارسی) (MRS)
 • 14:35 (MRS)
  15:40 (LHR)
  6h 55m
  BA 369 (Airbus A320)
  برنامه های متعدد، جزئیات را ببینید
  • بین ۰۳ abn ۱۳۹۵ - ۱۵ esf ۱۳۹۵ معتبر است
  • بین ۲۹ azr ۱۳۹۵ - ۱۵ esf ۱۳۹۵ معتبر است
   -
   -
 • 09:45 (FCO)
  10:45 (VRN)
  4h 15m
  AZ 1489 (Embraer 175)
  1h 5m توقف انتقال در ورونا) (VRN)
 • 11:50 (VRN)
  13:00 (LGW)
  4h 15m
  BA 2597 (Airbus A320)
 • 09:45 (FCO)
  10:55 (GOA)
  6h 30m
  AZ 1383 (Airbus A319)
  3h 10m توقف انتقال در جنوا) (GOA)
 • 14:05 (GOA)
  15:15 (LGW)
  6h 30m
  BA 2689 (Airbus A319)
 • 09:45 (FCO)
  10:05 (TUN)
  8h 10m
  AZ 864 (Airbus A318/319/320/321)
  3h 45m توقف انتقال در تونس ) (TUN)
 • 13:50 (TUN)
  16:55 (LHR)
  8h 10m
  TU 790 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 09:50 (FCO)
  11:00 (NCE)
  6h 15m
  AZ 348 (Airbus A318/319/320/321)
  2h 55m توقف انتقال در نایس) (NCE)
 • 13:55 (NCE)
  15:05 (LHR)
  6h 15m
  BA 347 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 09:50 (FCO)
  11:00 (NCE)
  5h 30m
  AZ 348 (Airbus A318/319/320/321)
  2h 25m توقف انتقال در نایس) (NCE)
 • 13:25 (NCE)
  14:20 (LCY)
  5h 30m
  BA 8476 (Embraer 190)
 • 09:50 (FCO)
  11:00 (NCE)
  4h 45m
  AZ 348 (Airbus A318/319/320/321)
  1h 15m توقف انتقال در نایس) (NCE)
 • 12:15 (NCE)
  13:35 (LHR)
  4h 45m
  BA 343 (Airbus A320)
 • 09:50 (FCO)
  11:00 (NCE)
  6h
  AZ 348 (Airbus A318/319/320/321)
  2h 50m توقف انتقال در نایس) (NCE)
 • 13:50 (NCE)
  14:50 (LGW)
  6h
  BA 2623 (Airbus A319)
 • 09:50 (FCO)
  11:50 (FRA)
  6h 55m
  LH 231 (Airbus A320 (Sharklets))
  3h 10m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 15:00 (FRA)
  15:45 (LHR)
  6h 55m
  LH 910 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 09:50 (FCO)
  11:40 (BCN)
  5h 10m
  VY 6101 (Airbus A320)
  1h توقف انتقال در بارسلونا) (BCN)
 • 12:40 (BCN)
  14:00 (LGW)
  5h 10m
  VY 7828 (Airbus A320)
 • 09:55 (FCO)
  11:30 (GVA)
  7h 40m
  AZ 576 (Airbus A319)
  4h 30m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 16:00 (GVA)
  16:35 (LCY)
  7h 40m
  BA 2284 (Embraer 190)
 • 09:55 (FCO)
  11:30 (GVA)
  7h 55m
  AZ 576 (Airbus A319)
  4h 35m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 16:05 (GVA)
  16:50 (LHR)
  7h 55m
  BA 787 (Airbus A319)
 • 09:55 (FCO)
  11:30 (GVA)
  4h 10m
  AZ 576 (Airbus A319)
  1h توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 12:30 (GVA)
  13:05 (LCY)
  4h 10m
  BA 2282 (Embraer 190)
 • 09:55 (FCO)
  11:30 (GVA)
  4h 25m
  AZ 576 (Airbus A319)
  55m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 12:25 (GVA)
  13:20 (LHR)
  4h 25m
  BA 727 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 09:55 (FCO)
  11:30 (GVA)
  4h 45m
  AZ 576 (Airbus A319)
  1h 25m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 12:55 (GVA)
  13:40 (LGW)
  4h 45m
  BA 2743 (Airbus A320)
 • 09:55 (FCO)
  11:30 (GVA)
  5h 25m
  AZ 576 (Embraer 175)
  2h 10m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 13:40 (GVA)
  14:20 (LCY)
  5h 25m
  LX 434 (Avro RJ100)
 • 09:55 (FCO)
  11:30 (GVA)
  5h 25m
  AZ 576 (Embraer 175)
  2h 5m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 13:35 (GVA)
  14:20 (LHR)
  5h 25m
  BA 729 (Airbus A319)
 • 09:55 (FCO)
  11:30 (GVA)
  4h 45m
  AZ 576 (Embraer 175)
  1h 25m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 12:55 (GVA)
  13:40 (LHR)
  4h 45m
  LX 354 (Airbus A320)
 • 09:55 (FCO)
  11:30 (GVA)
  7h 40m
  AZ 576 (Embraer 175)
  4h 20m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 15:50 (GVA)
  16:35 (LHR)
  7h 40m
  LX 348 (Airbus A320)
 • 09:55 (FCO)
  11:30 (GVA)
  7h 50m
  AZ 576 (Airbus A319)
  4h 40m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 16:10 (GVA)
  16:45 (LGW)
  7h 50m
  LX 2462 (Airbus A319)
 • 10:00 (FCO)
  12:35 (AMS)
  7h 15m
  KL 9674 (Boeing 737-800 (Winglets))
  3h 25m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 16:00 (AMS)
  16:15 (LCY)
  7h 15m
  WX 3175 (Avro RJ85)
 • 10:00 (FCO)
  11:10 (LIN)
  6h 25m
  AZ 2036 (Embraer 190)
  3h 10m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 14:20 (LIN)
  15:25 (LHR)
  6h 25m
  BA 589 (Airbus A319)
 • 10:00 (FCO)
  12:35 (AMS)
  6h
  KL 9674 (Boeing 737-800 (Winglets))
  2h 10m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 14:45 (AMS)
  15:00 (LGW)
  6h
  BA 2761 (Airbus A319)
 • 10:00 (FCO)
  11:10 (LIN)
  6h 50m
  AZ 2036 (Embraer 175)
  3h 45m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 14:55 (LIN)
  15:50 (LCY)
  6h 50m
  AZ 222 (Embraer 190)
 • 10:00 (FCO)
  11:10 (LIN)
  5h 10m
  AZ 2036 (Embraer 175)
  1h 55m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 13:05 (LIN)
  14:10 (LHR)
  5h 10m
  BA 577 (Airbus A319)
 • 10:00 (FCO)
  12:35 (AMS)
  4h 50m
  KL 9674 (Boeing 737-800 (Winglets))
  50m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 13:25 (AMS)
  13:50 (LHR)
  4h 50m
  KL 1017 (Fokker 70)
 • 10:00 (FCO)
  12:05 (VLC)
  5h 45m
  AZ 3131 (Airbus A318/319/320/321)
  1h توقف انتقال در والنسیا) (VLC)
 • 13:05 (VLC)
  14:45 (LGW)
  5h 45m
  BA 4692 (Airbus A319)
 • 10:00 (FCO)
  12:35 (AMS)
  4h 30m
  KL 9674 (Boeing 737-800 (Winglets))
  40m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 13:15 (AMS)
  13:30 (LCY)
  4h 30m
  WX 2402 (Avro RJ70/RJ85/RJ100)
 • 10:10 (FCO)
  11:20 (VCE)
  5h 5m
  AZ 1463 (Airbus A318/319/320/321)
  1h 30m توقف انتقال در ونیز) (VCE)
 • 12:50 (VCE)
  14:15 (LHR)
  5h 5m
  BA 579 (Airbus A320)
 • 10:10 (FCO)
  11:20 (VCE)
  4h 30m
  AZ 1463 (Airbus A318/319/320/321)
  1h 5m توقف انتقال در ونیز) (VCE)
 • 12:25 (VCE)
  13:40 (LGW)
  4h 30m
  BA 2583 (Airbus A320)
 • 10:15 (FCO)
  11:30 (TRN)
  5h 10m
  AZ 1413 (Airbus A319)
  1h 50m توقف انتقال در تورین) (TRN)
 • 13:20 (TRN)
  14:25 (LGW)
  5h 10m
  BA 2575 (Airbus A319)
 • 10:20 (FCO)
  12:30 (CDG)
  7h 35m
  AF 1205 (Airbus A320)
  3h 55m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 16:25 (CDG)
  16:55 (LCY)
  7h 35m
  BE 3307 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
 • 10:20 (FCO)
  11:20 (BLQ)
  4h 40m
  AZ 1311 (Airbus A319)
  1h 15m توقف انتقال در بولونیا) (BLQ)
 • 12:35 (BLQ)
  14:00 (LHR)
  4h 40m
  BA 541 (Airbus A319)
 • 10:20 (FCO)
  12:30 (CDG)
  7h 5m
  AF 1205 (Airbus A320)
  3h 35m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 16:05 (CDG)
  16:25 (LHR)
  7h 5m
  BA 319 (Airbus A319)
 • 10:20 (CIA)
  12:05 (STN)
  2h 45m
  FR 2673 (Boeing 737-800)
 • 10:20 (FCO)
  12:30 (CDG)
  4h 25m
  AF 1205 (Airbus A320)
  55m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 13:25 (CDG)
  13:45 (LHR)
  4h 25m
  AF 1780 (Airbus A319)
 • 10:25 (FCO)
  13:00 (AMS)
  6h 50m
  KL 1598 (Boeing 737)
  2h 50m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 15:50 (AMS)
  16:15 (LHR)
  6h 50m
  KL 1021 (Boeing 737)
 • 10:25 (FCO)
  13:00 (AMS)
  5h 35m
  KL 1598 (Boeing 737)
  1h 40m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 14:40 (AMS)
  15:00 (LHR)
  5h 35m
  KL 1019 (Fokker 70)
 • 10:25 (FCO)
  11:20 (FLR)
  4h 55m
  AZ 1675 (Airbus A319)
  1h 50m توقف انتقال در فلورانس) (FLR)
 • 13:10 (FLR)
  14:20 (LCY)
  4h 55m
  BA 3280 (Embraer 190)
 • 10:40 (FCO)
  12:50 (BRU)
  7h 5m
  SN 3176 (Airbus A320)
  3h 45m توقف انتقال در بروکسل) (BRU)
 • 16:35 (BRU)
  16:45 (LHR)
  7h 5m
  BA 403 (Airbus A319)
 • 10:50 (FCO)
  12:30 (LGW)
  2h 40m
  U2 8252 (Airbus A319)
 • 11:00 (FCO)
  12:10 (LIN)
  4h 30m
  AZ 2032 (Embraer 175)
  1h 10m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 13:20 (LIN)
  14:30 (LHR)
  4h 30m
  BA 577 (Airbus A319)
 • 11:00 (FCO)
  12:10 (LIN)
  5h 25m
  AZ 2032 (Embraer 175)
  2h 10m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 14:20 (LIN)
  15:25 (LHR)
  5h 25m
  BA 589 (Airbus A319)
 • 11:00 (FCO)
  12:10 (LIN)
  5h 50m
  AZ 2032 (Embraer 175)
  2h 45m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 14:55 (LIN)
  15:50 (LCY)
  5h 50m
  AZ 222 (Embraer 190)
 • 11:25 (FCO)
  14:00 (CPH)
  5h 35m
  SK 682 (Airbus A321)
  1h توقف انتقال در کپنهاگ) (CPH)
 • 15:00 (CPH)
  16:00 (LHR)
  5h 35m
  SK 505 (Airbus A319)
 • 11:25 (FCO)
  13:20 (LHR)
  2h 55m
  BA 549 (Airbus A320)
 • 11:30 (FCO)
  13:45 (DUB)
  5h 50m
  EI 2139 (Airbus A321)
  1h 15m توقف انتقال در دوبلین) (DUB)
 • 15:00 (DUB)
  16:20 (LGW)
  5h 50m
  EI 5910 (Airbus A320)
 • 11:30 (FCO)
  13:45 (DUB)
  9h 20m
  EI 403 (Airbus A321)
  4h 45m توقف انتقال در دوبلین) (DUB)
 • 18:30 (DUB)
  19:50 (LHR)
  9h 20m
  EI 178 (Airbus A320)
 • 11:30 (FCO)
  13:45 (DUB)
  7h
  EI 403 (Airbus A321)
  2h 20m توقف انتقال در دوبلین) (DUB)
 • 16:05 (DUB)
  17:30 (LCY)
  7h
  BA 4467 (Embraer 170)
 • 11:30 (FCO)
  13:45 (DUB)
  8h 25m
  EI 403 (Airbus A321)
  3h 40m توقف انتقال در دوبلین) (DUB)
 • 17:25 (DUB)
  18:55 (LHR)
  8h 25m
  BA 827 (Airbus A320)
 • 11:30 (FCO)
  13:45 (DUB)
  6h 20m
  EI 2139 (Airbus A321)
  1h 45m توقف انتقال در دوبلین) (DUB)
 • 15:30 (DUB)
  16:50 (LHR)
  6h 20m
  EI 5972 (Airbus A320)
 • 11:30 (FCO)
  13:45 (DUB)
  7h 55m
  EI 403 (Airbus A321)
  3h 15m توقف انتقال در دوبلین) (DUB)
 • 17:00 (DUB)
  18:25 (LGW)
  7h 55m
  EI 244 (Airbus A320)
 • 11:30 (FCO)
  13:45 (DUB)
  8h 25m
  EI 403 (Airbus A321)
  3h 45m توقف انتقال در دوبلین) (DUB)
 • 17:30 (DUB)
  18:55 (LHR)
  8h 25m
  EI 176 (Airbus A320)
 • 11:30 (FCO)
  13:45 (DUB)
  6h 50m
  EI 403 (Airbus A321)
  2h 5m توقف انتقال در دوبلین) (DUB)
 • 15:50 (DUB)
  17:20 (LHR)
  6h 50m
  BA 837 (Airbus A321)
 • 11:30 (FCO)
  13:45 (DUB)
  7h 20m
  EI 403 (Airbus A321)
  2h 45m توقف انتقال در دوبلین) (DUB)
 • 16:30 (DUB)
  17:50 (LHR)
  7h 20m
  EI 174 (Airbus A320)
 • 11:40 (FCO)
  13:15 (MUC)
  5h 5m
  LH 1843 (Airbus A320 (Sharklets))
  1h 25m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 14:40 (MUC)
  15:45 (LHR)
  5h 5m
  LH 2476 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 11:40 (FCO)
  13:15 (MUC)
  6h 20m
  LH 1843 (Airbus A320 (Sharklets))
  2h 35m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 15:50 (MUC)
  17:00 (LHR)
  6h 20m
  BA 953 (Airbus A319)
 • 11:40 (FCO)
  13:15 (MUC)
  6h 55m
  LH 1843 (Airbus A320 (Sharklets))
  3h 10m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 16:25 (MUC)
  17:35 (LHR)
  6h 55m
  BA 927 (Airbus A321)
 • 11:40 (FCO)
  13:15 (MUC)
  6h 25m
  LH 1843 (Airbus A320 (Sharklets))
  2h 45m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 16:00 (MUC)
  17:05 (LHR)
  6h 25m
  LH 2478 (Airbus A319)
 • 11:50 (CIA)
  13:35 (STN)
  2h 45m
  FR 3073 (Boeing 737-800)
 • 12:00 (FCO)
  13:10 (LIN)
  4h 50m
  AZ 2034 (Embraer 175)
  1h 45m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 14:55 (LIN)
  15:50 (LCY)
  4h 50m
  AZ 222 (Embraer 190)
 • 12:00 (FCO)
  13:50 (BCN)
  7h 50m
  VY 6101 (Airbus A320)
  3h 40m توقف انتقال در بارسلونا) (BCN)
 • 17:30 (BCN)
  18:50 (LGW)
  7h 50m
  VY 7824 (Airbus A321)
 • 12:00 (FCO)
  13:10 (LIN)
  7h
  AZ 2034 (Embraer 175)
  3h 45m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 16:55 (LIN)
  18:00 (LHR)
  7h
  AZ 238 (Airbus A319)
 • 12:00 (FCO)
  13:10 (LIN)
  4h 25m
  AZ 2034 (Embraer 175)
  1h 10m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 14:20 (LIN)
  15:25 (LHR)
  4h 25m
  BA 589 (Airbus A319)
 • 12:00 (FCO)
  13:10 (LIN)
  4h 25m
  AZ 2034 (Embraer 175)
  1h 10m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 14:20 (LIN)
  15:25 (LHR)
  4h 25m
  BA 575 (Airbus A320)
 • 12:20 (FCO)
  12:35 (TUN)
  5h 35m
  TU 753 (Airbus A320)
  1h 15m توقف انتقال در تونس ) (TUN)
 • 13:50 (TUN)
  16:55 (LHR)
  5h 35m
  TU 790 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 12:25 (FCO)
  14:05 (VIE)
  7h 35m
  EW 8848 (Airbus A320 (Sharklets))
  3h 35m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 17:40 (VIE)
  19:00 (STN)
  7h 35m
  EW 8851 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 12:50 (FCO)
  15:00 (CDG)
  4h 40m
  AF 1505 (Airbus A321)
  1h 10m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 16:10 (CDG)
  16:30 (LHR)
  4h 40m
  AF 1280 (Airbus A319)
 • 12:50 (FCO)
  15:00 (CDG)
  5h
  AF 1505 (Airbus A321)
  1h 40m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 16:40 (CDG)
  16:50 (LCY)
  5h
  BE 3307 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
 • 12:55 (FCO)
  15:25 (AMS)
  7h 25m
  KL 9332 (Boeing 737-800 (Winglets))
  3h 35m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 19:00 (AMS)
  19:20 (LGW)
  7h 25m
  BA 2763 (Airbus A320)
 • 12:55 (FCO)
  15:30 (AMS)
  5h 25m
  KL 9348 (Boeing 737-800 (Winglets))
  1h 35m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 17:05 (AMS)
  17:20 (LCY)
  5h 25m
  WX 3175 (Avro RJ85)
 • 12:55 (FCO)
  15:25 (AMS)
  5h 15m
  KL 1602 (Boeing 737)
  1h 30m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 16:55 (AMS)
  17:10 (LHR)
  5h 15m
  KL 1029 (Boeing 737)
 • 13:00 (FCO)
  15:35 (AMS)
  7h 15m
  KL 1602 (Boeing 737)
  3h 15m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 18:50 (AMS)
  19:15 (LHR)
  7h 15m
  KL 1027 (Fokker 70)
 • 13:00 (FCO)
  15:35 (AMS)
  5h 35m
  KL 7714 (Boeing 737-800 (Winglets))
  1h 40m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 17:15 (AMS)
  17:35 (LHR)
  5h 35m
  KL 8283 (Embraer 170/195)
 • 13:00 (FCO)
  14:10 (LIN)
  3h 50m
  AZ 2038 (Embraer 175)
  45m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 14:55 (LIN)
  15:50 (LCY)
  3h 50m
  AZ 222 (Embraer 190)
 • 13:00 (FCO)
  15:35 (AMS)
  5h 20m
  KL 7714 (Boeing 737-800 (Winglets))
  1h 30m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 17:05 (AMS)
  17:20 (LCY)
  5h 20m
  WX 3175 (Avro RJ85)
 • 13:00 (FCO)
  14:10 (LIN)
  5h 35m
  AZ 2038 (Embraer 175)
  2h 25m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 16:35 (LIN)
  17:35 (LHR)
  5h 35m
  BA 575 (Airbus A319)
 • 13:00 (FCO)
  15:35 (AMS)
  5h
  KL 7714 (Boeing 737-800 (Winglets))
  1h 5m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 16:40 (AMS)
  17:00 (LHR)
  5h
  KL 1023 (Boeing 737)
 • 13:00 (FCO)
  15:35 (AMS)
  5h 55m
  KL 1602 (Boeing 737)
  2h توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 17:35 (AMS)
  17:55 (LHR)
  5h 55m
  KL 1031 (Boeing 737)
 • 13:00 (FCO)
  14:10 (LIN)
  4h 45m
  AZ 2038 (Embraer 175)
  1h 30m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 15:40 (LIN)
  16:45 (LHR)
  4h 45m
  BA 563 (Airbus A319)
 • 13:00 (FCO)
  14:10 (LIN)
  6h
  AZ 2038 (Embraer 175)
  2h 45m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 16:55 (LIN)
  18:00 (LHR)
  6h
  AZ 238 (Airbus A318/319/320/321)
 • 13:00 (FCO)
  15:35 (AMS)
  7h 5m
  KL 7714 (Boeing 737-800 (Winglets))
  3h 15m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 18:50 (AMS)
  19:05 (LGW)
  7h 5m
  BA 2763 (Airbus A319)
 • 13:15 (FCO)
  14:50 (LGW)
  2h 35m
  U2 8254 (Airbus A319)
 • 13:25 (FCO)
  15:25 (FRA)
  6h 5m
  LH 233 (Airbus A320 (Sharklets))
  2h 30m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 17:55 (FRA)
  18:30 (LCY)
  6h 5m
  BA 8735 (Embraer 190)
 • 13:25 (FCO)
  15:25 (FRA)
  5h 20m
  LH 233 (Airbus A320 (Sharklets))
  1h 35m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 17:00 (FRA)
  17:45 (LHR)
  5h 20m
  LH 916 (Airbus A321)
 • 13:45 (FCO)
  16:00 (LUX)
  6h 10m
  LG 6554 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
  2h 30m توقف انتقال در لوکزامبورگ) (LUX)
 • 18:30 (LUX)
  18:55 (LHR)
  6h 10m
  BA 419 (Airbus A320)
 • 13:45 (FCO)
  16:00 (LUX)
  6h 25m
  LG 6554 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
  2h 50m توقف انتقال در لوکزامبورگ) (LUX)
 • 18:50 (LUX)
  19:10 (LCY)
  6h 25m
  LG 4597 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
 • 13:45 (FCO)
  16:00 (LUX)
  5h 25m
  LG 6554 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
  1h 50m توقف انتقال در لوکزامبورگ) (LUX)
 • 17:50 (LUX)
  18:10 (LCY)
  5h 25m
  LG 4601 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
 • 14:00 (FCO)
  15:05 (LIN)
  6h 55m
  AZ 2068 (Embraer 175)
  3h 45m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 18:50 (LIN)
  19:55 (LHR)
  6h 55m
  BA 569 (Airbus A320)
 • 14:00 (FCO)
  15:05 (LIN)
  5h
  AZ 2068 (Embraer 190)
  1h 50m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 16:55 (LIN)
  18:00 (LHR)
  5h
  AZ 238 (Airbus A318/319/320/321)
 • 14:00 (FCO)
  15:05 (LIN)
  6h 15m
  AZ 2068 (Embraer 190)
  3h 15m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 18:20 (LIN)
  19:15 (LCY)
  6h 15m
  AZ 220 (Embraer 190)
 • 14:00 (CIA)
  15:45 (STN)
  2h 45m
  FR 3015 (Boeing 737-800)
 • 14:00 (FCO)
  15:05 (LIN)
  4h 35m
  AZ 2068 (Embraer 175)
  1h 30m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 16:35 (LIN)
  17:35 (LHR)
  4h 35m
  BA 575 (Airbus A319)
 • 14:15 (FCO)
  16:20 (TXL)
  4h 40m
  AB 8705 (Airbus A320)
  50m توقف انتقال در برلین) (TXL)
 • 17:10 (TXL)
  17:55 (LCY)
  4h 40m
  BA 8494 (Embraer 190)
 • 14:15 (FCO)
  16:20 (TXL)
  5h 45m
  AB 8705 (Airbus A320)
  1h 35m توقف انتقال در برلین) (TXL)
 • 17:55 (TXL)
  19:00 (LHR)
  5h 45m
  BA 995 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 14:15 (FCO)
  15:15 (VRN)
  5h
  AZ 1487 (Embraer 175)
  1h 50m توقف انتقال در ورونا) (VRN)
 • 17:05 (VRN)
  18:15 (LGW)
  5h
  BA 2597 (Airbus A320)
 • 14:15 (FCO)
  16:20 (TXL)
  7h 45m
  AB 8705 (Airbus A320)
  3h 40m توقف انتقال در برلین) (TXL)
 • 20:00 (TXL)
  21:00 (LHR)
  7h 45m
  BA 987 (Airbus A321)
 • 14:15 (FCO)
  16:05 (LHR)
  2h 50m
  AZ 204 (Airbus A321)
 • 14:20 (FCO)
  16:30 (DUS)
  6h 25m
  AZ 1883 (Embraer 190)
  2h 45m توقف انتقال در دوسلدورف) (DUS)
 • 19:15 (DUS)
  19:45 (LHR)
  6h 25m
  BA 5278 (Airbus A321)
 • 14:20 (FCO)
  16:30 (DUS)
  5h 5m
  AZ 1883 (Embraer 190)
  1h 40m توقف انتقال در دوسلدورف) (DUS)
 • 18:10 (DUS)
  18:25 (LCY)
  5h 5m
  BA 3276 (Embraer 170)
 • 14:20 (FCO)
  16:30 (DUS)
  7h 35m
  AZ 1883 (Embraer 190)
  4h توقف انتقال در دوسلدورف) (DUS)
 • 20:30 (DUS)
  20:55 (LHR)
  7h 35m
  BA 5266 (Airbus A319)
 • 14:25 (FCO)
  16:55 (AMS)
  7h 35m
  AZ 110 (Airbus A320)
  3h 50m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 20:45 (AMS)
  21:00 (LGW)
  7h 35m
  BA 2765 (Airbus A319)
 • 14:25 (FCO)
  16:55 (AMS)
  6h 30m
  AZ 110 (Airbus A320)
  3h توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 19:55 (AMS)
  19:55 (LCY)
  6h 30m
  BA 8458 (Embraer 170)
 • 14:25 (FCO)
  16:55 (AMS)
  4h 30m
  AZ 110 (Airbus A320)
  40m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 17:35 (AMS)
  17:55 (LHR)
  4h 30m
  KL 1031 (Boeing 737)
 • 14:25 (FCO)
  15:20 (NAP)
  7h 25m
  AZ 1269 (Airbus A318/319/320/321)
  3h 40m توقف انتقال در ناپل) (NAP)
 • 19:00 (NAP)
  20:50 (LGW)
  7h 25m
  BA 2613 (Airbus A320)
 • 14:25 (FCO)
  16:55 (AMS)
  7h 25m
  AZ 110 (Airbus A320)
  3h 35m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 20:30 (AMS)
  20:50 (LHR)
  7h 25m
  KL 1033 (Boeing 737)
 • 14:30 (FCO)
  17:05 (CPH)
  7h 50m
  SK 682 (Airbus A321)
  3h 5m توقف انتقال در کپنهاگ) (CPH)
 • 20:10 (CPH)
  21:20 (LHR)
  7h 50m
  SK 1501 (Airbus A320)
 • 14:30 (FCO)
  16:20 (PRG)
  6h 15m
  AZ 512 (Airbus A321)
  2h 15m توقف انتقال در پراگ) (PRG)
 • 18:35 (PRG)
  19:45 (LHR)
  6h 15m
  BA 857 (Airbus A320)
 • 14:30 (FCO)
  15:35 (VCE)
  4h 15m
  AZ 1475 (Airbus A318/319/320/321)
  55m توقف انتقال در ونیز) (VCE)
 • 16:30 (VCE)
  17:45 (LGW)
  4h 15m
  BA 2585 (Airbus A319)
 • 14:40 (FCO)
  16:10 (MUC)
  6h 40m
  AZ 436 (Airbus A319)
  3h 5m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 19:15 (MUC)
  20:20 (LHR)
  6h 40m
  LH 2482 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 14:40 (FCO)
  16:10 (MUC)
  5h 55m
  AZ 436 (Airbus A319)
  2h 20m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 18:30 (MUC)
  19:35 (LHR)
  5h 55m
  LH 2480 (Airbus A319)
 • 14:40 (FCO)
  15:50 (TRN)
  4h 10m
  AZ 1417 (Airbus A318/319/320/321)
  1h 15m توقف انتقال در تورین) (TRN)
 • 17:05 (TRN)
  17:50 (LGW)
  4h 10m
  BA 2579 (Airbus A319)
 • 14:40 (FCO)
  16:15 (MUC)
  5h 20m
  LH 1845 (Airbus A320 (Sharklets))
  1h 30m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 17:45 (MUC)
  19:00 (LHR)
  5h 20m
  BA 955 (Airbus A319)
 • 14:40 (FCO)
  16:10 (MUC)
  6h 50m
  AZ 436 (Airbus A319)
  3h 10m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 19:20 (MUC)
  20:30 (LHR)
  6h 50m
  BA 961 (Airbus A320)
 • 14:45 (FCO)
  16:20 (VIE)
  5h 50m
  AB 8727 (Airbus A319)
  1h 45m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 18:05 (VIE)
  19:35 (LGW)
  5h 50m
  BA 2659 (Airbus A319)
 • 14:45 (FCO)
  16:20 (VIE)
  7h 40m
  AB 8727 (Airbus A319)
  3h 45m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 20:05 (VIE)
  21:25 (LHR)
  7h 40m
  OS 457 (Airbus A321)
 • 14:45 (FCO)
  16:40 (PRG)
  6h
  OK 725 (Airbus A319)
  1h 55m توقف انتقال در پراگ) (PRG)
 • 18:35 (PRG)
  19:45 (LHR)
  6h
  BA 857 (Airbus A320)
 • 14:45 (FCO)
  16:20 (VIE)
  4h 55m
  AB 7572 (Airbus A319)
  55m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 17:15 (VIE)
  18:40 (LHR)
  4h 55m
  OS 455 (Airbus A321)
 • 14:45 (FCO)
  16:40 (PRG)
  7h 10m
  OK 725 (Boeing 737-400)
  3h 20m توقف انتقال در پراگ) (PRG)
 • 20:00 (PRG)
  20:55 (LGW)
  7h 10m
  QS 1098 (Boeing 737-800)
 • 14:50 (FCO)
  16:30 (ZRH)
  7h 50m
  LX 1737 (Embraer 190)
  4h 20m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 20:50 (ZRH)
  21:40 (LHR)
  7h 50m
  BA 707 (Airbus A319)
 • 14:50 (FCO)
  16:30 (ZRH)
  7h 50m
  LX 1737 (Embraer 190)
  4h 20m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 20:50 (ZRH)
  21:40 (LHR)
  7h 50m
  LX 340 (Airbus A321)
  برنامه های متعدد، جزئیات را ببینید
  • بین ۱۸ bah ۱۳۹۵ - ۱۵ esf ۱۳۹۵ معتبر است
  • بین ۰۹ esf ۱۳۹۵ - ۱۵ esf ۱۳۹۵ معتبر است
   -
   -
   -
   -
   -
 • 14:50 (FCO)
  16:30 (ZRH)
  7h 45m
  LX 1737 (Airbus A320)
  4h 20m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 20:50 (ZRH)
  21:35 (LCY)
  7h 45m
  LX 462 (Avro RJ100)
 • 14:50 (FCO)
  16:30 (ZRH)
  4h
  LX 1737 (Airbus A320)
  40m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 17:10 (ZRH)
  17:50 (LCY)
  4h
  LX 466 (Embraer 190)
 • 14:50 (FCO)
  16:30 (ZRH)
  6h
  LX 1737 (Airbus A320)
  2h 40m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 19:10 (ZRH)
  19:50 (LCY)
  6h
  BA 8768 (Embraer 190)
 • 14:50 (FCO)
  17:25 (CPH)
  5h 40m
  SK 682 (Airbus A321)
  1h 10m توقف انتقال در کپنهاگ) (CPH)
 • 18:35 (CPH)
  19:30 (LHR)
  5h 40m
  SK 1507 (Airbus A320)
 • 14:50 (FCO)
  16:30 (ZRH)
  6h
  LX 1737 (Airbus A320)
  2h 25m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 18:55 (ZRH)
  19:50 (LHR)
  6h
  BA 719 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 14:55 (FCO)
  16:45 (VIE)
  6h 5m
  OS 502 (Airbus A320)
  1h 40m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 18:25 (VIE)
  20:00 (LHR)
  6h 5m
  BA 705 (Airbus A320)
 • 14:55 (FCO)
  16:45 (VIE)
  7h 30m
  OS 502 (Airbus A320)
  3h 20m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 20:05 (VIE)
  21:25 (LHR)
  7h 30m
  OS 457 (Airbus A320)
 • 14:55 (FCO)
  16:45 (VIE)
  4h 45m
  OS 502 (Airbus A320)
  30m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 17:15 (VIE)
  18:40 (LHR)
  4h 45m
  OS 455 (Airbus A320)
 • 14:55 (FCO)
  16:35 (ZRH)
  5h 40m
  LX 1737 (Airbus A320)
  2h 25m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 19:00 (ZRH)
  19:35 (LCY)
  5h 40m
  LX 454 (Embraer 190)
 • 15:00 (FCO)
  16:10 (LIN)
  5h 15m
  AZ 2044 (Airbus A318/319/320/321)
  2h 10m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 18:20 (LIN)
  19:15 (LCY)
  5h 15m
  AZ 220 (Embraer 190)
 • 15:00 (FCO)
  16:10 (LIN)
  5h 55m
  AZ 2044 (Airbus A318/319/320/321)
  2h 40m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 18:50 (LIN)
  19:55 (LHR)
  5h 55m
  BA 569 (Airbus A320)
 • 15:00 (FCO)
  16:10 (LIN)
  6h 45m
  AZ 2044 (Airbus A318/319/320/321)
  3h 35m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 19:45 (LIN)
  20:45 (LHR)
  6h 45m
  AZ 248 (Airbus A318/319/320/321)
 • 15:00 (FCO)
  16:50 (BCN)
  7h 35m
  AZ 76 (Airbus A318/319/320/321)
  3h 30m توقف انتقال در بارسلونا) (BCN)
 • 20:20 (BCN)
  21:35 (LGW)
  7h 35m
  BA 2709 (Airbus A319)
 • 15:00 (FCO)
  16:10 (LIN)
  4h
  AZ 2044 (Airbus A318/319/320/321)
  45m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 16:55 (LIN)
  18:00 (LHR)
  4h
  AZ 238 (Airbus A318/319/320/321)
 • 15:00 (FCO)
  16:00 (FLR)
  7h 5m
  AZ 1677 (Airbus A319)
  3h 55m توقف انتقال در فلورانس) (FLR)
 • 19:55 (FLR)
  21:05 (LCY)
  7h 5m
  BA 3280 (Embraer 190)
 • 15:00 (FCO)
  16:45 (BUD)
  5h 30m
  AZ 478 (Airbus A318/319/320/321)
  1h توقف انتقال در بوداپست) (BUD)
 • 17:45 (BUD)
  19:30 (LHR)
  5h 30m
  BA 867 (Airbus A320)
 • 15:00 (FCO)
  16:50 (BCN)
  7h 40m
  AZ 76 (Airbus A321)
  3h 35m توقف انتقال در بارسلونا) (BCN)
 • 20:25 (BCN)
  21:40 (LHR)
  7h 40m
  BA 487 (Airbus A320)
 • 15:05 (FCO)
  17:15 (CDG)
  6h 35m
  AZ 324 (Airbus A318/319/320/321)
  3h 15m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 20:30 (CDG)
  20:40 (LHR)
  6h 35m
  BA 327 (Airbus A319)
 • 15:05 (FCO)
  17:15 (CDG)
  4h 15m
  AZ 9839 (Airbus A318/319/320/321)
  50m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 18:05 (CDG)
  18:20 (LHR)
  4h 15m
  AF 1080 (Airbus A319)
 • 15:05 (FCO)
  16:45 (VIE)
  7h 10m
  OS 502 (Airbus A320)
  2h 55m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 19:40 (VIE)
  21:15 (LGW)
  7h 10m
  BA 2659 (Airbus A319)
 • 15:05 (FCO)
  17:15 (CDG)
  5h 10m
  AZ 324 (Airbus A318/319/320/321)
  1h 45m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 19:00 (CDG)
  19:15 (LHR)
  5h 10m
  AF 1180 (Airbus A319)
 • 15:15 (FCO)
  16:40 (MRS)
  7h 25m
  AZ 336 (Embraer 175)
  4h توقف انتقال در مارسی) (MRS)
 • 20:40 (MRS)
  21:40 (LHR)
  7h 25m
  BA 371 (Airbus A320)
 • 15:20 (FCO)
  17:55 (AMS)
  7h
  AZ 132 (Airbus A318/319/320/321)
  3h 10m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 21:05 (AMS)
  21:20 (LHR)
  7h
  BA 443 (Airbus A319)
 • 15:25 (FCO)
  17:15 (BCN)
  5h 45m
  VY 6109 (Airbus A320)
  1h 35m توقف انتقال در بارسلونا) (BCN)
 • 18:50 (BCN)
  20:10 (LGW)
  5h 45m
  VY 7826 (Airbus A320)
 • 15:30 (FCO)
  17:10 (ZRH)
  7h 10m
  AZ 574 (Embraer 190)
  3h 40m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 20:50 (ZRH)
  21:40 (LHR)
  7h 10m
  LX 340 (Airbus A320)
  برنامه های متعدد، جزئیات را ببینید
  • بین ۱۸ bah ۱۳۹۵ - ۱۵ esf ۱۳۹۵ معتبر است
   -
  • بین ۰۲ esf ۱۳۹۵ - ۱۵ esf ۱۳۹۵ معتبر است
   -
   -
   -
   -
   -
   -
 • 15:30 (FCO)
  17:10 (ZRH)
  7h 10m
  AZ 574 (Embraer 175)
  3h 40m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 20:50 (ZRH)
  21:40 (LHR)
  7h 10m
  BA 707 (Airbus A320)
 • 15:30 (FCO)
  17:10 (ZRH)
  7h 10m
  AZ 1718 (Embraer 175)
  3h 40m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 20:50 (ZRH)
  21:40 (LHR)
  7h 10m
  BA 5105 (Airbus A319)
 • 15:30 (FCO)
  17:10 (ZRH)
  4h 40m
  AZ 574 (Embraer 175)
  1h 10m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 18:20 (ZRH)
  19:10 (LHR)
  4h 40m
  LX 338 (Airbus A320)
 • 15:30 (FCO)
  17:10 (ZRH)
  5h 20m
  AZ 574 (Embraer 190)
  1h 45m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 18:55 (ZRH)
  19:50 (LHR)
  5h 20m
  BA 719 (Airbus A320)
 • 15:30 (FCO)
  17:10 (ZRH)
  5h 5m
  AZ 574 (Embraer 175)
  1h 50m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 19:00 (ZRH)
  19:35 (LCY)
  5h 5m
  LX 454 (Embraer 190)
 • 15:30 (FCO)
  17:10 (ZRH)
  5h 20m
  AZ 574 (Embraer 190)
  2h توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 19:10 (ZRH)
  19:50 (LCY)
  5h 20m
  BA 8768 (Embraer 190)
 • 15:30 (FCO)
  17:10 (ZRH)
  7h 5m
  AZ 574 (Embraer 175)
  3h 40m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 20:50 (ZRH)
  21:35 (LCY)
  7h 5m
  LX 462 (Avro RJ100)
 • 15:35 (FCO)
  17:45 (FRA)
  5h 50m
  AZ 404 (Airbus A318/319/320/321)
  1h 55m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 19:40 (FRA)
  20:25 (LHR)
  5h 50m
  BA 913 (Airbus A319)
 • 15:35 (FCO)
  17:45 (FRA)
  7h 40m
  AZ 404 (Airbus A318/319/320/321)
  3h 45m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 21:30 (FRA)
  22:15 (LHR)
  7h 40m
  LH 922 (Airbus A321)
 • 15:35 (FCO)
  17:45 (FRA)
  6h 10m
  AZ 404 (Airbus A318/319/320/321)
  2h 25m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 20:10 (FRA)
  20:45 (LCY)
  6h 10m
  BA 8737 (Embraer 190)
 • 16:00 (FCO)
  17:10 (LIN)
  5h 10m
  AZ 2080 (Embraer 190)
  2h توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 19:10 (LIN)
  20:10 (LHR)
  5h 10m
  BA 569 (Airbus A320)
 • 16:00 (FCO)
  17:10 (LIN)
  4h 15m
  AZ 2080 (Airbus A319)
  1h 10m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 18:20 (LIN)
  19:15 (LCY)
  4h 15m
  AZ 220 (Embraer 190)
 • 16:00 (FCO)
  17:10 (LIN)
  5h 45m
  AZ 2080 (Airbus A319)
  2h 35m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 19:45 (LIN)
  20:45 (LHR)
  5h 45m
  AZ 248 (Airbus A318/319/320/321)
 • 16:30 (FCO)
  17:40 (NCE)
  6h 30m
  AZ 354 (Embraer 175)
  3h 15m توقف انتقال در نایس) (NCE)
 • 20:55 (NCE)
  22:00 (LGW)
  6h 30m
  BA 2625 (Airbus A320)
 • 16:30 (FCO)
  17:40 (NCE)
  6h 30m
  AZ 354 (Embraer 175)
  3h 15m توقف انتقال در نایس) (NCE)
 • 20:55 (NCE)
  22:00 (LHR)
  6h 30m
  BA 349 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 16:40 (FCO)
  18:10 (GVA)
  5h 55m
  AZ 578 (Airbus A319)
  2h 40m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 20:50 (GVA)
  21:35 (LHR)
  5h 55m
  BA 737 (Airbus A319)
 • 16:40 (FCO)
  18:10 (GVA)
  4h 30m
  AZ 578 (Airbus A319)
  1h 20m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 19:30 (GVA)
  20:10 (LGW)
  4h 30m
  BA 2741 (Airbus A319)
 • 16:40 (FCO)
  18:10 (GVA)
  5h 35m
  AZ 578 (Airbus A319)
  2h 30m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 20:40 (GVA)
  21:15 (LCY)
  5h 35m
  BA 2286 (Embraer 190)
 • 16:40 (FCO)
  18:10 (GVA)
  5h 50m
  AZ 578 (Embraer 175)
  2h 40m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 20:50 (GVA)
  21:30 (LHR)
  5h 50m
  LX 358 (Airbus A320)
 • 16:40 (FCO)
  18:10 (GVA)
  6h 35m
  AZ 578 (Airbus A319)
  3h 30m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 21:40 (GVA)
  22:15 (LHR)
  6h 35m
  BA 743 (Airbus A320)
 • 16:40 (FCO)
  18:10 (GVA)
  4h
  AZ 578 (Airbus A319)
  55m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 19:05 (GVA)
  19:40 (LGW)
  4h
  LX 2464 (Airbus A320)
 • 16:55 (FCO)
  19:05 (CDG)
  4h 50m
  AZ 9841 (Airbus A318/319/320/321)
  1h 25m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 20:30 (CDG)
  20:45 (LHR)
  4h 50m
  AF 1380 (Airbus A319)
 • 17:00 (FCO)
  18:10 (LIN)
  5h 25m
  AZ 2092 (Airbus A318/319/320/321)
  2h 20m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 20:30 (LIN)
  21:25 (LCY)
  5h 25m
  AZ 224 (Embraer 190)
 • 17:00 (FCO)
  18:10 (LIN)
  4h 45m
  AZ 2092 (Airbus A319)
  1h 35m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 19:45 (LIN)
  20:45 (LHR)
  4h 45m
  AZ 248 (Airbus A318/319/320/321)
 • 17:05 (FCO)
  19:40 (AMS)
  6h
  AZ 132 (Airbus A319)
  2h 20m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 22:00 (AMS)
  22:05 (LHR)
  6h
  BA 427 (Airbus A320)
 • 17:15 (FCO)
  19:10 (LHR)
  2h 55m
  BA 559 (Airbus A321)
 • 17:15 (FCO)
  18:25 (TRN)
  4h 10m
  AZ 1435 (Airbus A318/319/320/321)
  50m توقف انتقال در تورین) (TRN)
 • 19:15 (TRN)
  20:25 (LGW)
  4h 10m
  BA 2579 (Airbus A319)
 • 17:20 (FCO)
  19:10 (LHR)
  2h 50m
  AZ 208 (Airbus A318/319/320/321)
 • 17:25 (CIA)
  19:15 (STN)
  2h 50m
  FR 3003 (Boeing 737-800)
 • 17:30 (FCO)
  18:40 (LIN)
  4h 55m
  AZ 2088 (Airbus A319)
  1h 50m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 20:30 (LIN)
  21:25 (LCY)
  4h 55m
  AZ 224 (Embraer 190)
 • 17:30 (FCO)
  18:40 (LIN)
  4h 15m
  AZ 2088 (Airbus A319)
  1h 5m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 19:45 (LIN)
  20:45 (LHR)
  4h 15m
  AZ 248 (Airbus A318/319/320/321)
 • 17:30 (FCO)
  19:20 (LGW)
  2h 50m
  VY 6228 (Airbus A320)
 • 17:45 (FCO)
  19:55 (BRU)
  4h 50m
  SN 3182 (Airbus A319)
  1h 35m توقف انتقال در بروکسل) (BRU)
 • 21:30 (BRU)
  21:35 (LHR)
  4h 50m
  SN 2103 (Airbus A320)
 • 17:55 (FCO)
  18:55 (VCE)
  5h 50m
  AZ 1467 (Embraer 175)
  2h 40m توقف انتقال در ونیز) (VCE)
 • 21:35 (VCE)
  22:45 (LGW)
  5h 50m
  BA 2587 (Airbus A320)
 • 18:00 (FCO)
  19:10 (LIN)
  4h 25m
  AZ 2050 (Airbus A319)
  1h 20m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 20:30 (LIN)
  21:25 (LCY)
  4h 25m
  AZ 224 (Embraer 190)
 • 18:25 (FCO)
  20:25 (FRA)
  4h 50m
  LH 239 (Airbus A320 (Sharklets))
  1h 5m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 21:30 (FRA)
  22:15 (LHR)
  4h 50m
  LH 922 (Airbus A321)
 • 18:30 (FCO)
  19:40 (LIN)
  3h 55m
  AZ 2100 (Airbus A319)
  50m توقف انتقال در میلان) (LIN)
 • 20:30 (LIN)
  21:25 (LCY)
  3h 55m
  AZ 224 (Embraer 190)
 • 18:35 (FCO)
  20:15 (LGW)
  2h 40m
  U2 8256 (Airbus A319)
 • 18:50 (FCO)
  20:40 (LHR)
  2h 50m
  BA 557 (Airbus A319)
 • 19:10 (FCO)
  20:45 (MUC)
  4h 30m
  LH 1847 (Airbus A321)
  50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 21:35 (MUC)
  22:40 (LHR)
  4h 30m
  LH 2484 (Airbus A319)
 • 20:00 (FCO)
  21:35 (LGW)
  2h 35m
  BA 2541 (Airbus A319)
 • 20:15 (FCO)
  21:55 (LHR)
  2h 40m
  BA 555 (Airbus A320)
  برنامه های متعدد، جزئیات را ببینید
  • بین ۰۱ sha ۱۳۹۵ - ۱۵ esf ۱۳۹۵ معتبر است
  • بین ۰۶ day ۱۳۹۵ - ۱۵ esf ۱۳۹۵ معتبر است
   -
   -
   -
   -
   -
   -
 • 20:20 (FCO)
  22:05 (LHR)
  2h 45m
  BA 547 (Airbus A319)
 • 20:40 (FCO)
  22:25 (LTN)
  2h 45m
  U2 2419 (Airbus A319)
 • 20:50 (FCO)
  22:35 (LTN)
  2h 45m
  ZB 3567 (Airbus A321)
 • 20:50 (FCO)
  22:30 (LGW)
  2h 40m
  U2 8258 (Airbus A319)
 • 21:20 (FCO)
  23:05 (LHR)
  2h 45m
  AZ 210 (Airbus A318/319/320/321)
 • 21:55 (FCO)
  23:20 (LGW)
  2h 25m
  D8 2645 (Boeing 737-800 (Winglets))

یافتن نرخ ارزان برای پروازها ازرم به لندن. ازWego.ir برای جستجو و مقایسه نرخ هوایی و بلیط ارزان هواپیما برای رم به لندنپروازها ازخطوط هوایی مختلف بین المللی است. پیدا کردن پروازهای لحظه آخری و آخرین بلیط ارزان برای این مسیر. مقایسه پروازهای ارزان رم به لندن در یک نگاه و دریافت بهترین پیشنهاد برای سفرتان.

علاوه بر لندن پرواز، هتل های ارزان واقامتگاه های باکیفیت درلندن با Wego پیدا کنید. جستجو و مقایسه آنلاین لندن هتل تا محل اقامت سفر ایده آل خود را رزرو کنید.