روند قیمت دوازده ماه

 • Mar Mar IRR4,939,000
 • Jun Jun IRR4,404,000
 • Jul Jul IRR3,751,000

برنامه های پرواز از پاریس به فرانکفورت

 • رفت
  ورود
  مدت
  پرواز و هواپیما
  د س چ پ ج ش ی
 • 07:00 (CDG)
  08:10 (ZRH)
  6h 15m
  LX 647 (Airbus A321)
  4h توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 12:10 (ZRH)
  13:15 (FRA)
  6h 15m
  LX 1072 (Avro RJ100)
 • 07:10 (CDG)
  08:35 (AMS)
  3h 55m
  AF 1240 (Airbus A321)
  1h 15m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 09:50 (AMS)
  11:05 (FRA)
  3h 55m
  KL 1765 (Embraer 170/195)
 • 07:15 (CDG)
  08:25 (GVA)
  4h 55m
  AF 1542 (Airbus A318)
  2h 25m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 10:50 (GVA)
  12:10 (FRA)
  4h 55m
  LH 1215 (Boeing 737-300)
 • 07:25 (CDG)
  08:50 (FRA)
  1h 25m
  AF 1518 (Embraer 190)
 • 07:30 (CDG)
  08:25 (BRU)
  2h 35m
  SN 3628 (Boeing 737-300)
  40m توقف انتقال در بروکسل) (BRU)
 • 09:05 (BRU)
  10:05 (FRA)
  2h 35m
  LH 1005 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 07:30 (CDG)
  08:45 (ZRH)
  4h 50m
  AF 1114 (Airbus A319)
  2h 30m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 11:15 (ZRH)
  12:20 (FRA)
  4h 50m
  LH 1187 (Airbus A320)
 • 07:30 (CDG)
  08:25 (BRU)
  4h 40m
  SN 3628 (Boeing 737-300)
  2h 40m توقف انتقال در بروکسل) (BRU)
 • 11:05 (BRU)
  12:10 (FRA)
  4h 40m
  LH 1009 (Airbus A319)
 • 07:30 (CDG)
  08:45 (ZRH)
  3h 50m
  AF 1114 (Airbus A319)
  1h 30m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 10:15 (ZRH)
  11:20 (FRA)
  3h 50m
  LH 1185 (Airbus A319)
 • 07:35 (CDG)
  08:50 (ZRH)
  5h 40m
  AF 1114 (Airbus A318)
  3h 20m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 12:10 (ZRH)
  13:15 (FRA)
  5h 40m
  LX 1072 (Avro RJ100)
 • 07:50 (CDG)
  09:10 (AMS)
  3h 10m
  AF 1340 (Airbus A320)
  40m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 09:50 (AMS)
  11:00 (FRA)
  3h 10m
  KL 1765 (Fokker 70)
 • 07:55 (CDG)
  09:10 (FRA)
  1h 15m
  LH 1051 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 08:30 (CDG)
  09:40 (GVA)
  3h 40m
  AF 1642 (Airbus A321)
  1h 10m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 10:50 (GVA)
  12:10 (FRA)
  3h 40m
  LH 1215 (Boeing 737-300)
 • 08:35 (CDG)
  09:55 (NUE)
  3h 30m
  AF 1010 (Embraer 170)
  1h 25m توقف انتقال در نورنبرگ) (NUE)
 • 11:20 (NUE)
  12:05 (FRA)
  3h 30m
  LH 147 (Canadair Regional Jet 900)
 • 08:45 (CDG)
  10:00 (AMS)
  4h 55m
  KL 8278 (Boeing 737)
  2h 30m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 12:30 (AMS)
  13:40 (FRA)
  4h 55m
  KL 9369 (Embraer 175)
 • 08:45 (CDG)
  09:40 (BRU)
  3h 20m
  SN 3634 (Airbus A320)
  1h 25m توقف انتقال در بروکسل) (BRU)
 • 11:05 (BRU)
  12:05 (FRA)
  3h 20m
  LH 1009 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 08:45 (CDG)
  10:00 (AMS)
  3h 25m
  KL 8278 (Boeing 737)
  1h 5m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 11:05 (AMS)
  12:10 (FRA)
  3h 25m
  LH 989 (Airbus A319)
 • 09:10 (CDG)
  10:30 (AMS)
  4h 30m
  KL 1224 (Boeing 737)
  2h توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 12:30 (AMS)
  13:40 (FRA)
  4h 30m
  KL 1767 (Fokker 70)
 • 09:20 (CDG)
  10:35 (FRA)
  1h 15m
  LH 1027 (Airbus A321)
 • 09:20 (CDG)
  10:25 (BSL)
  6h 50m
  AF 1192 (Embraer 170)
  4h 45m توقف انتقال در بازل / مولوز) (BSL)
 • 15:10 (BSL)
  16:10 (FRA)
  6h 50m
  LH 1205 (Canadair Regional Jet 900)
 • 09:30 (CDG)
  10:50 (AMS)
  4h 10m
  KL 8276 (Boeing 737)
  1h 40m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 12:30 (AMS)
  13:40 (FRA)
  4h 10m
  KL 9369 (Embraer 175)
 • 09:30 (CDG)
  10:45 (STR)
  2h 35m
  AF 1408 (Embraer 190)
  30m توقف انتقال در اشتوتگارت) (STR)
 • 11:15 (STR)
  12:05 (FRA)
  2h 35m
  LH 133 (Airbus A320)
 • 09:35 (CDG)
  10:30 (LUX)
  2h 10m
  LG 8012 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
  25m توقف انتقال در لوکزامبورگ) (LUX)
 • 10:55 (LUX)
  11:45 (FRA)
  2h 10m
  LH 393 (Canadair Regional Jet 900)
 • 09:40 (CDG)
  11:00 (AMS)
  4h
  VR 10 (Boeing 757-200)
  1h 30m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 12:30 (AMS)
  13:40 (FRA)
  4h
  KL 1767 (Fokker 70)
 • 09:45 (CDG)
  11:05 (AMS)
  3h 55m
  KL 1228 (Boeing 737)
  1h 25m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 12:30 (AMS)
  13:40 (FRA)
  3h 55m
  KL 1767 (Embraer 170/195)
 • 09:55 (CDG)
  11:15 (ZRH)
  3h 25m
  LX 633 (Airbus A321)
  1h توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 12:15 (ZRH)
  13:20 (FRA)
  3h 25m
  LX 1072 (Embraer 190)
 • 10:00 (CDG)
  11:25 (FRA)
  1h 25m
  AF 1618 (Embraer 190)
 • 10:00 (CDG)
  11:10 (GVA)
  5h 10m
  AF 1842 (Airbus A318)
  2h 45m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 13:55 (GVA)
  15:10 (FRA)
  5h 10m
  LH 1217 (Airbus A319)
 • 10:20 (CDG)
  11:45 (AMS)
  5h 20m
  KL 1230 (Boeing 737)
  2h 50m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 14:35 (AMS)
  15:40 (FRA)
  5h 20m
  LH 993 (Airbus A320)
 • 10:55 (CDG)
  12:10 (FRA)
  1h 15m
  LH 1029 (Airbus A321)
 • 11:05 (CDG)
  12:15 (GVA)
  3h 55m
  AF 1742 (Airbus A318)
  1h 25m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 13:40 (GVA)
  15:00 (FRA)
  3h 55m
  LH 1217 (Embraer 190)
 • 11:50 (CDG)
  13:05 (AMS)
  3h 50m
  AF 1640 (Airbus A318)
  1h 30m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 14:35 (AMS)
  15:40 (FRA)
  3h 50m
  LH 993 (Airbus A320)
 • 12:20 (CDG)
  13:45 (FRA)
  1h 25m
  AF 1218 (Embraer 190)
 • 12:40 (CDG)
  13:55 (AMS)
  3h
  AF 1740 (Airbus A319)
  40m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 14:35 (AMS)
  15:40 (FRA)
  3h
  LH 993 (Airbus A320)
 • 12:45 (CDG)
  13:40 (LUX)
  2h 25m
  LG 8014 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
  45m توقف انتقال در لوکزامبورگ) (LUX)
 • 14:25 (LUX)
  15:10 (FRA)
  2h 25m
  LH 395 (Canadair Regional Jet 900)
 • 12:50 (CDG)
  14:00 (DUS)
  3h
  AF 1506 (Embraer 190)
  55m توقف انتقال در دوسلدورف) (DUS)
 • 14:55 (DUS)
  15:50 (FRA)
  3h
  LH 79 (Airbus A319)
 • 12:50 (CDG)
  14:00 (GVA)
  3h 20m
  AF 1442 (Airbus A318)
  55m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 14:55 (GVA)
  16:10 (FRA)
  3h 20m
  LH 1219 (Boeing 737-300)
 • 12:55 (CDG)
  14:10 (ZRH)
  3h 55m
  AF 1614 (Airbus A319)
  1h 35m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 15:45 (ZRH)
  16:50 (FRA)
  3h 55m
  LX 1074 (Embraer 190)
 • 13:00 (CDG)
  14:15 (STR)
  2h 50m
  AF 1508 (Embraer 170)
  45m توقف انتقال در اشتوتگارت) (STR)
 • 15:00 (STR)
  15:50 (FRA)
  2h 50m
  LH 135 (Airbus A319)
 • 14:30 (CDG)
  15:45 (FRA)
  1h 15m
  LH 1035 (Airbus A321)
 • 14:40 (CDG)
  15:55 (AMS)
  4h 10m
  KL 1234 (Boeing 737)
  1h 40m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 17:35 (AMS)
  18:50 (FRA)
  4h 10m
  KL 1773 (Embraer 170/195)
 • 15:05 (CDG)
  16:20 (ZRH)
  5h 45m
  LX 639 (Bombardier CS100)
  3h 30m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 19:50 (ZRH)
  20:50 (FRA)
  5h 45m
  LH 1199 (Airbus A319)
 • 15:05 (CDG)
  16:10 (GVA)
  4h 35m
  AF 1142 (Airbus A319)
  2h 10m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 18:20 (GVA)
  19:40 (FRA)
  4h 35m
  LH 1223 (Airbus A319)
 • 15:05 (CDG)
  16:20 (ZRH)
  4h 5m
  LX 639 (Fokker 100)
  1h 45m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 18:05 (ZRH)
  19:10 (FRA)
  4h 5m
  LH 1197 (Boeing 737-300)
 • 15:05 (CDG)
  16:10 (GVA)
  5h 40m
  AF 1142 (Airbus A319)
  3h 15m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 19:25 (GVA)
  20:45 (FRA)
  5h 40m
  LH 1225 (Canadair Regional Jet 900)
 • 15:05 (CDG)
  16:20 (ZRH)
  5h
  LX 639 (Fokker 100)
  2h 40m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 19:00 (ZRH)
  20:05 (FRA)
  5h
  LX 1076 (Airbus A320)
 • 15:30 (CDG)
  16:50 (FRA)
  1h 20m
  AF 1318 (Embraer 190)
 • 15:45 (CDG)
  16:55 (DUS)
  4h 15m
  AF 1406 (Embraer 190)
  2h 10m توقف انتقال در دوسلدورف) (DUS)
 • 19:05 (DUS)
  20:00 (FRA)
  4h 15m
  LH 87 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 16:10 (CDG)
  17:25 (ZRH)
  3h
  AF 1814 (Airbus A318)
  40m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 18:05 (ZRH)
  19:10 (FRA)
  3h
  LH 1197 (Boeing 737-300)
 • 16:15 (CDG)
  17:25 (GVA)
  3h 25m
  AF 1342 (Airbus A320)
  55m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 18:20 (GVA)
  19:40 (FRA)
  3h 25m
  LH 1223 (Airbus A319)
 • 16:20 (CDG)
  17:45 (NUE)
  3h 40m
  AF 1810 (Embraer 170)
  1h 30m توقف انتقال در نورنبرگ) (NUE)
 • 19:15 (NUE)
  20:00 (FRA)
  3h 40m
  LH 153 (Embraer 190)
 • 16:30 (CDG)
  17:45 (STR)
  3h
  AF 1808 (Embraer 190)
  55m توقف انتقال در اشتوتگارت) (STR)
 • 18:40 (STR)
  19:30 (FRA)
  3h
  LH 137 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 16:50 (CDG)
  18:05 (AMS)
  5h 35m
  AF 1140 (Airbus A320)
  3h توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 21:05 (AMS)
  22:25 (FRA)
  5h 35m
  KL 1775 (Embraer 170/195)
 • 16:55 (CDG)
  18:00 (BSL)
  3h 25m
  AF 1392 (Embraer 170)
  1h 20m توقف انتقال در بازل / مولوز) (BSL)
 • 19:20 (BSL)
  20:20 (FRA)
  3h 25m
  LH 1207 (Canadair Regional Jet 900)
 • 17:50 (CDG)
  19:10 (AMS)
  4h 35m
  AF 1440 (Airbus A321)
  1h 55m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 21:05 (AMS)
  22:25 (FRA)
  4h 35m
  KL 1775 (Embraer 170/195)
 • 17:50 (CDG)
  18:45 (LUX)
  2h 10m
  LG 8020 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
  30m توقف انتقال در لوکزامبورگ) (LUX)
 • 19:15 (LUX)
  20:00 (FRA)
  2h 10m
  LH 397 (Canadair Regional Jet 900)
 • 17:50 (CDG)
  19:10 (FRA)
  1h 20m
  AF 1118 (Embraer 190)
 • 17:50 (CDG)
  19:10 (AMS)
  3h
  AF 1440 (Airbus A321)
  35m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 19:45 (AMS)
  20:50 (FRA)
  3h
  LH 999 (Airbus A320)
 • 18:25 (CDG)
  19:40 (FRA)
  1h 15m
  LH 1041 (Airbus A321)
 • 18:40 (CDG)
  20:00 (AMS)
  3h 45m
  KL 1244 (Boeing 737)
  1h 5m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 21:05 (AMS)
  22:25 (FRA)
  3h 45m
  KL 1775 (Embraer 170/195)
 • 19:35 (CDG)
  20:50 (FRA)
  1h 15m
  LH 1047 (Airbus A320)
 • 21:00 (CDG)
  22:20 (FRA)
  1h 20m
  AF 1018 (Embraer 190)

یافتن نرخ ارزان برای پروازها ازپاریس به فرانکفورت. ازWego.ir برای جستجو و مقایسه نرخ هوایی و بلیط ارزان هواپیما برای پاریس به فرانکفورتپروازها ازخطوط هوایی مختلف بین المللی است. پیدا کردن پروازهای لحظه آخری و آخرین بلیط ارزان برای این مسیر. مقایسه پروازهای ارزان پاریس به فرانکفورت در یک نگاه و دریافت بهترین پیشنهاد برای سفرتان.

علاوه بر فرانکفورت پرواز، هتل های ارزان واقامتگاه های باکیفیت درفرانکفورت با Wego پیدا کنید. جستجو و مقایسه آنلاین فرانکفورت هتل تا محل اقامت سفر ایده آل خود را رزرو کنید.