روند قیمت دوازده ماه

 • Mar Mar IRR3,714,000
 • Jul Jul IRR4,202,000

برنامه های پرواز از نایس به پاریس

 • رفت
  ورود
  مدت
  پرواز و هواپیما
  د س چ پ ج ش ی
 • 07:05 (NCE)
  08:35 (ORY)
  1h 30m
  U2 4060 (Airbus A320)
 • 07:10 (NCE)
  08:45 (CDG)
  1h 35m
  AF 7711 (Airbus A319)
 • 07:30 (NCE)
  08:55 (ORY)
  1h 25m
  AF 6205 (Airbus A321)
 • 07:50 (NCE)
  08:45 (LYS)
  4h 30m
  A5 7025 (Airbus A319)
  2h 30m توقف انتقال در لویون) (LYS)
 • 11:15 (LYS)
  12:20 (ORY)
  4h 30m
  AF 7417 (Airbus A319)
 • 07:50 (NCE)
  08:45 (LYS)
  4h 20m
  A5 7025 (Airbus A319)
  2h 15m توقف انتقال در لویون) (LYS)
 • 11:00 (LYS)
  12:10 (CDG)
  4h 20m
  AF 7641 (Airbus A320)
 • 08:40 (NCE)
  10:05 (ORY)
  1h 25m
  AF 6207 (Airbus A320)
 • 08:55 (NCE)
  10:25 (ORY)
  1h 30m
  U2 4062 (Airbus A320)
 • 09:05 (NCE)
  10:35 (XCR)
  1h 30m
  TB 1617 (Airbus A320)
 • 09:25 (NCE)
  10:55 (TLS)
  4h 50m
  A5 5591 (ATR 72)
  2h توقف انتقال در تولوز) (TLS)
 • 12:55 (TLS)
  14:15 (ORY)
  4h 50m
  AF 6123 (Airbus A320)
 • 09:25 (NCE)
  11:00 (TLS)
  5h 15m
  A5 5591 (ATR 72)
  2h 10m توقف انتقال در تولوز) (TLS)
 • 13:10 (TLS)
  14:40 (CDG)
  5h 15m
  AF 7523 (Airbus A321)
 • 09:30 (NCE)
  11:05 (CDG)
  1h 35m
  AF 7705 (Airbus A319)
 • 09:35 (NCE)
  11:15 (CDG)
  1h 40m
  U2 3986 (Airbus A320)
 • 09:45 (NCE)
  11:10 (ORY)
  1h 25m
  AF 6209 (Airbus A320)
 • 09:50 (NCE)
  11:20 (ORY)
  1h 30m
  U2 4058 (Airbus A320)
 • 10:25 (NCE)
  12:00 (CDG)
  1h 35m
  AF 7701 (Airbus A320)
 • 11:40 (NCE)
  12:25 (AJA)
  3h 55m
  XK 101 (ATR 72)
  1h 35m توقف انتقال در آژاکسیو) (AJA)
 • 14:00 (AJA)
  15:35 (ORY)
  3h 55m
  XK 772 (Airbus A320)
 • 11:40 (NCE)
  13:05 (ORY)
  1h 25m
  AF 6211 (Airbus A319)
 • 11:50 (NCE)
  12:30 (CLY)
  3h 20m
  XK 309 (ATR 72)
  1h 5m توقف انتقال در کالوی) (CLY)
 • 13:35 (CLY)
  15:10 (ORY)
  3h 20m
  AF 7571 (Airbus A319)
 • 12:10 (NCE)
  13:35 (ORY)
  1h 25m
  AF 6213 (Airbus A321)
 • 12:15 (NCE)
  13:00 (BIA)
  3h 35m
  XK 201 (ATR 72)
  1h 15m توقف انتقال در باستیا) (BIA)
 • 14:15 (BIA)
  15:50 (ORY)
  3h 35m
  XK 782 (Airbus A320)
 • 12:15 (NCE)
  13:50 (CDG)
  1h 35m
  AF 7703 (Airbus A320)
 • 12:25 (NCE)
  13:45 (BOD)
  3h 45m
  A5 4335 (Canadair (Bombardier) Regional Jet 1000)
  1h 15m توقف انتقال در بوردو) (BOD)
 • 15:00 (BOD)
  16:10 (ORY)
  3h 45m
  AF 6265 (Airbus A320)
 • 12:25 (NCE)
  13:45 (BOD)
  4h 40m
  A5 4335 (Canadair (Bombardier) Regional Jet 1000)
  2h توقف انتقال در بوردو) (BOD)
 • 15:45 (BOD)
  17:05 (CDG)
  4h 40m
  AF 7629 (Airbus A321)
 • 12:55 (NCE)
  14:25 (ORY)
  1h 30m
  U2 4064 (Airbus A320)
 • 12:55 (NCE)
  14:15 (BOD)
  4h 10m
  A5 4334 (Canadair (Bombardier) Regional Jet 1000)
  1h 30m توقف انتقال در بوردو) (BOD)
 • 15:45 (BOD)
  17:05 (CDG)
  4h 10m
  AF 7629 (Airbus A320)
 • 13:30 (NCE)
  14:25 (LYS)
  2h 55m
  A5 7027 (Airbus A319)
  50m توقف انتقال در لویون) (LYS)
 • 15:15 (LYS)
  16:25 (CDG)
  2h 55m
  AF 7645 (Airbus A318)
 • 13:45 (NCE)
  15:10 (ORY)
  1h 25m
  AF 6215 (Airbus A321)
 • 14:00 (NCE)
  15:30 (NTE)
  4h 20m
  A5 7031 (Airbus A319)
  1h 40m توقف انتقال در نانت) (NTE)
 • 17:10 (NTE)
  18:20 (ORY)
  4h 20m
  AF 7385 (ATR 42-300/320)
  برنامه های متعدد، جزئیات را ببینید
  • بین ۰۸ sha ۱۳۹۵ - ۱۵ esf ۱۳۹۵ معتبر است
   -
   -
   -
   -
   -
  • بین ۱۰ abn ۱۳۹۵ - ۱۵ esf ۱۳۹۵ معتبر است
   -
   -
 • 14:40 (NCE)
  16:05 (ORY)
  1h 25m
  AF 6217 (Airbus A320)
 • 15:05 (NCE)
  16:30 (ORY)
  1h 25m
  AF 6233 (Airbus A320)
 • 16:05 (NCE)
  17:35 (TLS)
  3h 45m
  A5 5594 (ATR 72)
  45m توقف انتقال در تولوز) (TLS)
 • 18:20 (TLS)
  19:50 (CDG)
  3h 45m
  AF 2979 (Airbus A321)
 • 16:05 (NCE)
  17:30 (ORY)
  1h 25m
  AF 6235 (Airbus A319)
 • 16:05 (NCE)
  17:35 (TLS)
  5h 5m
  A5 5594 (ATR 72)
  2h 15m توقف انتقال در تولوز) (TLS)
 • 19:50 (TLS)
  21:10 (ORY)
  5h 5m
  AF 6145 (Airbus A321)
 • 16:20 (NCE)
  17:45 (ORY)
  1h 25m
  AF 6237 (Airbus A321)
 • 16:30 (NCE)
  17:55 (ORY)
  1h 25m
  AF 6219 (Airbus A321)
 • 16:35 (NCE)
  18:15 (CDG)
  1h 40m
  U2 3988 (Airbus A320)
 • 16:40 (NCE)
  18:15 (TLS)
  5h 10m
  A5 5594 (ATR 72)
  2h 15m توقف انتقال در تولوز) (TLS)
 • 20:30 (TLS)
  21:50 (ORY)
  5h 10m
  AF 6147 (Airbus A320)
 • 16:40 (NCE)
  18:15 (TLS)
  5h 35m
  A5 5594 (ATR 72)
  2h 30m توقف انتقال در تولوز) (TLS)
 • 20:45 (TLS)
  22:15 (CDG)
  5h 35m
  AF 7527 (Airbus A321)
 • 16:55 (NCE)
  18:25 (ORY)
  1h 30m
  U2 4066 (Airbus A320)
 • 18:10 (NCE)
  19:35 (ORY)
  1h 25m
  AF 6223 (Airbus A321)
 • 18:20 (NCE)
  19:45 (ORY)
  1h 25m
  AF 6225 (Airbus A320)
 • 18:20 (NCE)
  19:55 (CDG)
  1h 35m
  AF 7709 (Airbus A320)
 • 18:55 (NCE)
  20:25 (ORY)
  1h 30m
  U2 4068 (Airbus A320)
 • 19:40 (NCE)
  21:05 (ORY)
  1h 25m
  AF 6227 (Airbus A319)
 • 20:15 (NCE)
  21:40 (ORY)
  1h 25m
  AF 6229 (Airbus A319)
 • 20:40 (NCE)
  22:05 (ORY)
  1h 25m
  AF 6231 (Airbus A319)
 • 20:40 (NCE)
  22:15 (CDG)
  1h 35m
  AF 7715 (Airbus A321)
 • 20:50 (NCE)
  22:30 (CDG)
  1h 40m
  U2 3994 (Airbus A319)
 • 20:50 (NCE)
  22:20 (ORY)
  1h 30m
  U2 4070 (Airbus A320)
 • 21:05 (NCE)
  22:30 (ORY)
  1h 25m
  AF 6241 (Airbus A321)

یافتن نرخ ارزان برای پروازها ازنایس به پاریس. ازWego.ir برای جستجو و مقایسه نرخ هوایی و بلیط ارزان هواپیما برای نایس به پاریسپروازها ازخطوط هوایی مختلف بین المللی است. پیدا کردن پروازهای لحظه آخری و آخرین بلیط ارزان برای این مسیر. مقایسه پروازهای ارزان نایس به پاریس در یک نگاه و دریافت بهترین پیشنهاد برای سفرتان.

علاوه بر پاریس پرواز، هتل های ارزان واقامتگاه های باکیفیت درپاریس با Wego پیدا کنید. جستجو و مقایسه آنلاین پاریس هتل تا محل اقامت سفر ایده آل خود را رزرو کنید.