روند قیمت دوازده ماه

 • Feb Feb IRR7,127,000
 • Mar Mar IRR9,266,000
 • Apr Apr IRR7,000,000
 • May May IRR4,398,000
 • Jun Jun IRR6,684,000
 • Jul Jul IRR8,413,000
 • Aug Aug IRR5,895,000

برنامه های پرواز از استانبول به فرانکفورت

 • رفت
  ورود
  مدت
  پرواز و هواپیما
  د س چ پ ج ش ی
 • 06:05 (IST)
  08:05 (KBP)
  7h 55m
  PS 716 (Boeing 737-800 (Winglets))
  3h 5m توقف انتقال در کی‌یف) (KBP)
 • 11:10 (KBP)
  13:00 (FRA)
  7h 55m
  PS 401 (Boeing 737-800 (Winglets))
 • 06:10 (IST)
  07:45 (FCO)
  5h 35m
  AZ 703 (Airbus A319)
  55m توقف انتقال در رم) (FCO)
 • 08:40 (FCO)
  10:45 (FRA)
  5h 35m
  AZ 400 (Airbus A319)
 • 06:15 (IST)
  08:55 (CDG)
  7h 25m
  AF 1391 (Airbus A319)
  2h 30m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 11:25 (CDG)
  12:40 (FRA)
  7h 25m
  LH 1031 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 06:15 (IST)
  08:55 (CDG)
  6h 10m
  AF 1391 (Airbus A319)
  1h 5m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 10:00 (CDG)
  11:25 (FRA)
  6h 10m
  AF 1618 (Embraer 190)
 • 06:15 (IST)
  08:25 (FRA)
  3h 10m
  LH 1305 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 06:55 (IST)
  09:00 (FDH)
  5h 45m
  TK 1385 (Boeing 737-700)
  1h 45m توقف انتقال در فریدریشسهافن) (FDH)
 • 10:45 (FDH)
  11:40 (FRA)
  5h 45m
  LH 373 (Canadair Regional Jet 900)
 • 06:55 (IST)
  08:20 (GRZ)
  5h 40m
  TK 1459 (Airbus A319)
  1h 50m توقف انتقال در گراتس) (GRZ)
 • 10:10 (GRZ)
  11:35 (FRA)
  5h 40m
  OS 253 (Fokker 100)
 • 07:00 (IST)
  09:50 (CDG)
  7h 45m
  TK 1821 (Airbus A330-300)
  2h 30m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 12:20 (CDG)
  13:45 (FRA)
  7h 45m
  AF 1218 (Embraer 190)
 • 07:05 (IST)
  08:55 (MUC)
  5h 5m
  TK 1629 (Airbus A321 (Sharklets))
  1h 5m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 10:00 (MUC)
  11:10 (FRA)
  5h 5m
  LH 101 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 07:05 (IST)
  08:55 (MUC)
  7h
  TK 1629 (Airbus A321 (Sharklets))
  3h 5m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 12:00 (MUC)
  13:05 (FRA)
  7h
  LH 105 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 07:05 (IST)
  09:20 (NCE)
  5h 45m
  TK 1813 (Boeing 737-800 (Winglets))
  50m توقف انتقال در نایس) (NCE)
 • 10:10 (NCE)
  11:50 (FRA)
  5h 45m
  LH 1059 (Airbus A319)
 • 07:05 (IST)
  08:55 (MUC)
  6h 5m
  TK 1629 (Airbus A321 (Sharklets))
  2h 5m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 11:00 (MUC)
  12:10 (FRA)
  6h 5m
  LH 103 (Airbus A321)
 • 07:10 (IST)
  09:15 (KBP)
  6h 35m
  TK 457 (Airbus A321 (Sharklets))
  1h 35m توقف انتقال در کی‌یف) (KBP)
 • 10:50 (KBP)
  12:45 (FRA)
  6h 35m
  PS 401 (Boeing 737-800 (Winglets))
 • 07:10 (IST)
  09:15 (KBP)
  9h 50m
  TK 457 (Airbus A321 (Sharklets))
  4h 50m توقف انتقال در کی‌یف) (KBP)
 • 14:05 (KBP)
  16:00 (FRA)
  9h 50m
  LH 1491 (Airbus A319)
 • 07:20 (IST)
  08:20 (BUD)
  6h 10m
  TK 1035 (Airbus A319)
  2h 25m توقف انتقال در بوداپست) (BUD)
 • 10:45 (BUD)
  12:30 (FRA)
  6h 10m
  LH 1335 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 07:25 (IST)
  09:05 (PRG)
  5h 30m
  TK 1767 (Airbus A321)
  1h 40m توقف انتقال در پراگ) (PRG)
 • 10:45 (PRG)
  11:55 (FRA)
  5h 30m
  LH 1393 (Airbus A319)
 • 07:45 (IST)
  09:25 (VCE)
  5h 35m
  TK 1867 (Airbus A321 (Sharklets))
  1h 25m توقف انتقال در ونیز) (VCE)
 • 10:50 (VCE)
  12:20 (FRA)
  5h 35m
  LH 325 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 07:45 (IST)
  08:35 (BEG)
  8h 30m
  TK 1081 (Boeing 737-800 (Winglets))
  4h 40m توقف انتقال در بلگراد) (BEG)
 • 13:15 (BEG)
  15:15 (FRA)
  8h 30m
  LH 1407 (Airbus A319)
 • 07:45 (IST)
  08:25 (TIA)
  8h
  TK 1073 (Airbus A320)
  4h 5m توقف انتقال در تیرانا) (TIA)
 • 12:30 (TIA)
  14:45 (FRA)
  8h
  JP 794 (Airbus A319)
 • 07:55 (IST)
  10:10 (FRA)
  3h 15m
  TK 1587 (Airbus A330-200)
 • 07:55 (IST)
  10:50 (AMS)
  6h 45m
  TK 1951 (Airbus A330-200)
  1h 40m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 12:30 (AMS)
  13:40 (FRA)
  6h 45m
  KL 9369 (Embraer 175)
 • 08:05 (IST)
  10:10 (TXL)
  6h 50m
  TK 1721 (Airbus A330-200)
  2h 35m توقف انتقال در برلین) (TXL)
 • 12:45 (TXL)
  13:55 (FRA)
  6h 50m
  LH 187 (Airbus A321)
 • 08:05 (IST)
  10:45 (BRU)
  7h
  TK 1937 (Airbus A330-200)
  2h 20m توقف انتقال در بروکسل) (BRU)
 • 13:05 (BRU)
  14:05 (FRA)
  7h
  LH 1011 (Canadair Regional Jet 900)
 • 08:05 (IST)
  09:30 (VIE)
  7h 30m
  TK 2883 (Airbus A321)
  3h 40m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 13:10 (VIE)
  14:35 (FRA)
  7h 30m
  LH 1237 (Airbus A321)
 • 08:05 (IST)
  09:30 (VIE)
  6h 35m
  TK 2883 (Airbus A321)
  2h 40m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 12:10 (VIE)
  13:40 (FRA)
  6h 35m
  OS 6333 (Airbus A320)
 • 08:05 (IST)
  09:30 (VIE)
  4h 35m
  TK 2883 (Airbus A321)
  40m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 10:10 (VIE)
  11:40 (FRA)
  4h 35m
  OS 6347 (Airbus A320)
 • 08:05 (IST)
  08:55 (TGD)
  6h 45m
  TK 1085 (Boeing 737-900 (Winglets))
  2h 45m توقف انتقال در پودگوریتسا) (TGD)
 • 11:40 (TGD)
  13:50 (FRA)
  6h 45m
  YM 160 (Fokker 100)
 • 08:05 (IST)
  10:20 (ZRH)
  6h 15m
  TK 1907 (Airbus A321 (Sharklets))
  1h 55m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 12:15 (ZRH)
  13:20 (FRA)
  6h 15m
  LX 1072 (Embraer 190)
 • 08:05 (IST)
  10:10 (TXL)
  7h 5m
  TK 1721 (Airbus A330-200)
  2h 45m توقف انتقال در برلین) (TXL)
 • 12:55 (TXL)
  14:10 (FRA)
  7h 5m
  AB 6585 (Airbus A320)
 • 08:05 (IST)
  09:30 (VIE)
  5h 30m
  TK 2883 (Airbus A321)
  1h 40m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 11:10 (VIE)
  12:35 (FRA)
  5h 30m
  LH 1235 (Airbus A319)
 • 08:05 (IST)
  10:20 (ZRH)
  5h 15m
  TK 1907 (Airbus A321 (Sharklets))
  55m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 11:15 (ZRH)
  12:20 (FRA)
  5h 15m
  LH 1187 (Airbus A320)
 • 08:10 (IST)
  10:25 (GVA)
  8h
  TK 1917 (Airbus A321 (Sharklets))
  3h 30m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 13:55 (GVA)
  15:10 (FRA)
  8h
  LH 1217 (Airbus A319)
 • 08:20 (IST)
  10:30 (STR)
  4h 45m
  TK 1701 (Airbus A321 (Sharklets))
  45m توقف انتقال در اشتوتگارت) (STR)
 • 11:15 (STR)
  12:05 (FRA)
  4h 45m
  LH 133 (Airbus A320)
 • 08:25 (IST)
  10:50 (HAJ)
  8h 25m
  TK 1553 (Airbus A321)
  4h توقف انتقال در هانوفر) (HAJ)
 • 14:50 (HAJ)
  15:50 (FRA)
  8h 25m
  LH 57 (Airbus A320)
 • 08:25 (IST)
  10:55 (HAM)
  5h 45m
  TK 1661 (Airbus A321)
  1h 5m توقف انتقال در هامبورگ) (HAM)
 • 12:00 (HAM)
  13:10 (FRA)
  5h 45m
  LH 17 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 08:25 (IST)
  10:55 (CPH)
  9h 5m
  TK 1783 (Airbus A330-200)
  4h توقف انتقال در کپنهاگ) (CPH)
 • 14:55 (CPH)
  16:30 (FRA)
  9h 5m
  SK 675 (Airbus A320)
 • 08:25 (IST)
  10:20 (FCO)
  8h
  TK 1861 (Airbus A321 (Sharklets))
  3h 5m توقف انتقال در رم) (FCO)
 • 13:25 (FCO)
  15:25 (FRA)
  8h
  LH 233 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 08:30 (IST)
  10:00 (VIE)
  6h 10m
  TK 1883 (Airbus A321 (Sharklets))
  2h 10m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 12:10 (VIE)
  13:40 (FRA)
  6h 10m
  OS 123 (Airbus A320)
 • 08:35 (IST)
  10:45 (LEJ)
  7h 55m
  TK 1337 (Airbus A320)
  3h 45m توقف انتقال در لایپزیگ/هال) (LEJ)
 • 14:30 (LEJ)
  15:30 (FRA)
  7h 55m
  LH 163 (Airbus A319)
 • 08:35 (SAW)
  09:50 (ADB)
  6h 20m
  XQ 9065 (Boeing 737-800)
  1h 45m توقف انتقال در ازمیر) (ADB)
 • 11:35 (ADB)
  13:55 (FRA)
  6h 20m
  XQ 970 (Boeing 737-800)
 • 08:45 (IST)
  10:50 (NUE)
  4h 20m
  TK 1503 (Airbus A321)
  30m توقف انتقال در نورنبرگ) (NUE)
 • 11:20 (NUE)
  12:05 (FRA)
  4h 20m
  LH 147 (Canadair Regional Jet 900)
 • 08:50 (IST)
  11:05 (TRN)
  7h 50m
  TK 1309 (Airbus A319)
  3h 15m توقف انتقال در تورین) (TRN)
 • 14:20 (TRN)
  15:40 (FRA)
  7h 50m
  LH 301 (Canadair Regional Jet 900)
 • 08:55 (IST)
  11:15 (BSL)
  8h 15m
  TK 1923 (Boeing 737-800 (Winglets))
  3h 55m توقف انتقال در بازل / مولوز) (BSL)
 • 15:10 (BSL)
  16:10 (FRA)
  8h 15m
  LH 1205 (Canadair Regional Jet 900)
 • 09:00 (IST)
  10:15 (NAP)
  7h
  TK 1879 (Airbus A320)
  2h 40m توقف انتقال در ناپل) (NAP)
 • 12:55 (NAP)
  15:00 (FRA)
  7h
  LH 335 (Airbus A321)
 • 09:05 (IST)
  11:35 (BRE)
  7h 35m
  TK 1331 (Airbus A320)
  3h 5m توقف انتقال در برمن) (BRE)
 • 14:40 (BRE)
  15:40 (FRA)
  7h 35m
  LH 357 (Airbus A319)
 • 09:05 (SAW)
  11:05 (STR)
  7h 15m
  TK 1743 (Boeing 737-800)
  3h 25m توقف انتقال در اشتوتگارت) (STR)
 • 14:30 (STR)
  15:20 (FRA)
  7h 15m
  LH 135 (Boeing 737-300)
 • 09:10 (IST)
  11:45 (LUX)
  7h
  TK 1353 (Boeing 737-800 (Winglets))
  2h 40m توقف انتقال در لوکزامبورگ) (LUX)
 • 14:25 (LUX)
  15:10 (FRA)
  7h
  LH 395 (Canadair Regional Jet 900)
 • 09:10 (IST)
  10:55 (SZG)
  7h 5m
  TK 1381 (Airbus A319)
  3h 10m توقف انتقال در سالزبورگ) (SZG)
 • 14:05 (SZG)
  15:15 (FRA)
  7h 5m
  OS 265 (Fokker 100)
 • 09:20 (IST)
  12:05 (VNO)
  7h 20m
  TK 1407 (Boeing 737-800 (Winglets))
  2h 25m توقف انتقال در ویلنیوس) (VNO)
 • 14:30 (VNO)
  15:40 (FRA)
  7h 20m
  LH 887 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 09:25 (IST)
  11:10 (MUC)
  4h 40m
  TK 1631 (Airbus A321)
  50m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 12:00 (MUC)
  13:05 (FRA)
  4h 40m
  LH 105 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 09:35 (SAW)
  12:35 (AMS)
  7h 5m
  TK 1961 (Boeing 737-800)
  2h توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 14:35 (AMS)
  15:40 (FRA)
  7h 5m
  LH 993 (Airbus A320)
 • 09:35 (SAW)
  12:35 (AMS)
  8h 15m
  TK 1961 (Boeing 737-800)
  3h توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 15:35 (AMS)
  16:50 (FRA)
  8h 15m
  KL 9717 (Embraer 190)
 • 09:40 (IST)
  11:40 (KBP)
  7h 20m
  PS 712 (Boeing 737-500)
  2h 25m توقف انتقال در کی‌یف) (KBP)
 • 14:05 (KBP)
  16:00 (FRA)
  7h 20m
  LH 1491 (Airbus A319)
 • 09:45 (IST)
  11:05 (ATH)
  7h 35m
  A3 991 (Airbus A320)
  3h 10m توقف انتقال در آتن) (ATH)
 • 14:15 (ATH)
  16:20 (FRA)
  7h 35m
  LH 1279 (Airbus A321)
 • 09:45 (SAW)
  11:30 (VCE)
  6h 25m
  TK 1839 (Boeing 737-800)
  2h 15m توقف انتقال در ونیز) (VCE)
 • 13:45 (VCE)
  15:10 (FRA)
  6h 25m
  LH 327 (Airbus A321)
 • 09:55 (SAW)
  11:45 (FCO)
  6h 30m
  TK 1837 (Boeing 737-800)
  1h 40m توقف انتقال در رم) (FCO)
 • 13:25 (FCO)
  15:25 (FRA)
  6h 30m
  LH 233 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 10:05 (IST)
  12:50 (CDG)
  7h 45m
  TK 1823 (Airbus A321 (Sharklets))
  2h 40m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 15:30 (CDG)
  16:50 (FRA)
  7h 45m
  AF 1318 (Embraer 190)
 • 10:05 (IST)
  12:45 (CDG)
  6h 40m
  TK 1823 (Airbus A330-200)
  1h 45m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 14:30 (CDG)
  15:45 (FRA)
  6h 40m
  LH 1035 (Airbus A320)
 • 10:05 (SAW)
  12:30 (FRA)
  3h 25m
  TK 1617 (Boeing 737-800)
 • 10:15 (SAW)
  11:35 (VIE)
  7h 25m
  TK 2899 (Boeing 737-800)
  3h 35m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 15:10 (VIE)
  16:40 (FRA)
  7h 25m
  OS 6339 (Airbus A320)
 • 10:15 (SAW)
  11:35 (VIE)
  4h 25m
  TK 2899 (Boeing 737-800)
  35m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 12:10 (VIE)
  13:40 (FRA)
  4h 25m
  OS 6333 (Airbus A320)
 • 10:15 (SAW)
  11:35 (VIE)
  5h 20m
  TK 2899 (Boeing 737-800)
  1h 35m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 13:10 (VIE)
  14:35 (FRA)
  5h 20m
  LH 1237 (Airbus A321)
 • 10:15 (SAW)
  11:35 (VIE)
  6h 20m
  TK 2899 (Boeing 737-800)
  2h 35m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 14:10 (VIE)
  15:35 (FRA)
  6h 20m
  LH 1239 (Airbus A321)
 • 10:40 (SAW)
  12:50 (TXL)
  6h 50m
  TK 1729 (Boeing 737-800)
  2h 25m توقف انتقال در برلین) (TXL)
 • 15:15 (TXL)
  16:30 (FRA)
  6h 50m
  AB 6589 (Airbus A320)
 • 10:40 (IST)
  11:55 (OTP)
  5h 35m
  RO 262 (Airbus A318)
  1h 50m توقف انتقال در بخارست) (OTP)
 • 13:45 (OTP)
  15:15 (FRA)
  5h 35m
  LH 1419 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 10:40 (SAW)
  12:50 (TXL)
  7h 15m
  TK 1729 (Boeing 737-800)
  2h 55m توقف انتقال در برلین) (TXL)
 • 15:45 (TXL)
  16:55 (FRA)
  7h 15m
  LH 193 (Airbus A321)
 • 10:40 (IST)
  11:55 (OTP)
  7h 55m
  RO 262 (Airbus A318)
  4h 5m توقف انتقال در بخارست) (OTP)
 • 16:00 (OTP)
  17:35 (FRA)
  7h 55m
  RO 305 (Airbus A318)
 • 10:45 (IST)
  13:05 (DUS)
  6h 5m
  TK 1525 (Airbus A321 (Sharklets))
  1h 50m توقف انتقال در دوسلدورف) (DUS)
 • 14:55 (DUS)
  15:50 (FRA)
  6h 5m
  LH 79 (Airbus A319)
 • 10:50 (SAW)
  13:00 (MXP)
  6h 30m
  TK 1901 (Boeing 737-800)
  2h توقف انتقال در میلان) (MXP)
 • 15:00 (MXP)
  16:20 (FRA)
  6h 30m
  LH 253 (Airbus A320)
 • 10:55 (SAW)
  12:45 (FCO)
  7h
  TK 1837 (Boeing 737-800)
  2h 10m توقف انتقال در رم) (FCO)
 • 14:55 (FCO)
  16:55 (FRA)
  7h
  LH 235 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 11:05 (SAW)
  13:00 (MUC)
  5h
  TK 1639 (Boeing 737-800)
  1h توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 14:00 (MUC)
  15:05 (FRA)
  5h
  LH 109 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 11:05 (IST)
  13:45 (AMS)
  6h 45m
  TK 1957 (Airbus A321 (Sharklets))
  1h 50m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 15:35 (AMS)
  16:50 (FRA)
  6h 45m
  KL 9717 (Embraer 190)
 • 11:25 (IST)
  13:40 (FRA)
  3h 15m
  8Q 561 (Airbus A321)
 • 11:35 (IST)
  14:00 (FMO)
  4h 55m
  TK 1377 (Airbus A319)
  40m توقف انتقال در مونستر) (FMO)
 • 14:40 (FMO)
  15:30 (FRA)
  4h 55m
  LH 67 (Canadair Regional Jet 900)
 • 11:35 (SAW)
  14:00 (FRA)
  3h 25m
  PC 333 (Boeing 737-800)
 • 11:40 (IST)
  14:00 (FRA)
  3h 20m
  TK 1591 (Airbus A321 (Sharklets))
 • 11:40 (IST)
  14:00 (GVA)
  5h 35m
  TK 1921 (Boeing 737-800 (Winglets))
  55m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 14:55 (GVA)
  16:15 (FRA)
  5h 35m
  LH 1219 (Airbus A319)
 • 11:40 (IST)
  13:40 (TXL)
  6h 15m
  TK 1725 (Airbus A321)
  2h 5m توقف انتقال در برلین) (TXL)
 • 15:45 (TXL)
  16:55 (FRA)
  6h 15m
  LH 193 (Airbus A321)
 • 11:40 (IST)
  13:30 (MUC)
  6h 25m
  TK 1633 (Airbus A321)
  2h 30m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 16:00 (MUC)
  17:05 (FRA)
  6h 25m
  LH 113 (Airbus A320)
 • 11:40 (IST)
  13:30 (MUC)
  5h 25m
  TK 1633 (Airbus A321)
  1h 30m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 15:00 (MUC)
  16:05 (FRA)
  5h 25m
  LH 111 (Airbus A320)
 • 11:40 (IST)
  14:00 (GVA)
  9h
  TK 1921 (Boeing 737-800 (Winglets))
  4h 20m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 18:20 (GVA)
  19:40 (FRA)
  9h
  LH 1223 (Airbus A320)
 • 11:40 (IST)
  13:40 (TXL)
  8h
  TK 1725 (Airbus A321)
  3h 45m توقف انتقال در برلین) (TXL)
 • 17:25 (TXL)
  18:40 (FRA)
  8h
  AB 6593 (Airbus A320)
 • 11:40 (IST)
  13:40 (TXL)
  5h 50m
  TK 1725 (Airbus A321)
  1h 35m توقف انتقال در برلین) (TXL)
 • 15:15 (TXL)
  16:30 (FRA)
  5h 50m
  AB 6589 (Airbus A320)
 • 11:45 (IST)
  13:40 (ZRH)
  5h
  TK 1913 (Airbus A321)
  1h توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 14:40 (ZRH)
  15:45 (FRA)
  5h
  LH 1191 (Boeing 737-300)
 • 11:45 (IST)
  13:40 (ZRH)
  8h 25m
  TK 1913 (Airbus A321)
  4h 25m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 18:05 (ZRH)
  19:10 (FRA)
  8h 25m
  LH 1197 (Boeing 737-300)
 • 11:45 (IST)
  13:40 (ZRH)
  6h 5m
  TK 1913 (Airbus A321)
  2h 5m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 15:45 (ZRH)
  16:50 (FRA)
  6h 5m
  LX 1074 (Embraer 190)
 • 11:45 (IST)
  13:20 (VCE)
  5h 25m
  TK 1871 (Airbus A320)
  1h 25m توقف انتقال در ونیز) (VCE)
 • 14:45 (VCE)
  16:10 (FRA)
  5h 25m
  LH 329 (Airbus A320)
 • 11:50 (IST)
  13:50 (MXP)
  5h 30m
  TK 1895 (Airbus A321 (Sharklets))
  1h 10m توقف انتقال در میلان) (MXP)
 • 15:00 (MXP)
  16:20 (FRA)
  5h 30m
  LH 253 (Airbus A320)
 • 11:50 (IST)
  14:30 (BRU)
  8h 15m
  TK 1943 (Airbus A321)
  3h 35m توقف انتقال در بروکسل) (BRU)
 • 18:05 (BRU)
  19:05 (FRA)
  8h 15m
  LH 1017 (Airbus A320)
 • 12:00 (IST)
  14:20 (HAM)
  7h 10m
  TK 1665 (Airbus A321)
  2h 40m توقف انتقال در هامبورگ) (HAM)
 • 17:00 (HAM)
  18:10 (FRA)
  7h 10m
  LH 27 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 12:00 (IST)
  13:25 (VIE)
  7h 45m
  TK 1885 (Airbus A321)
  3h 45m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 17:10 (VIE)
  18:45 (FRA)
  7h 45m
  OS 125 (Airbus A320)
 • 12:00 (IST)
  13:40 (PRG)
  4h 15m
  TK 1771 (Airbus A320)
  25m توقف انتقال در پراگ) (PRG)
 • 14:05 (PRG)
  15:15 (FRA)
  4h 15m
  LH 1397 (Airbus A321)
 • 12:00 (IST)
  13:40 (MUC)
  7h
  TK 1633 (Airbus A321)
  3h 20m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 17:00 (MUC)
  18:00 (FRA)
  7h
  LH 115 (Airbus A320)
 • 12:00 (IST)
  14:20 (HAM)
  8h 10m
  TK 1665 (Airbus A321)
  3h 40m توقف انتقال در هامبورگ) (HAM)
 • 18:00 (HAM)
  19:10 (FRA)
  8h 10m
  LH 29 (Airbus A321)
 • 12:00 (IST)
  14:20 (HAM)
  6h 10m
  TK 1665 (Airbus A321)
  1h 40m توقف انتقال در هامبورگ) (HAM)
 • 16:00 (HAM)
  17:10 (FRA)
  6h 10m
  LH 25 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 12:00 (IST)
  13:20 (VIE)
  5h 40m
  TK 1885 (Airbus A321 (Sharklets))
  1h 50m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 15:10 (VIE)
  16:40 (FRA)
  5h 40m
  OS 131 (Airbus A320)
 • 12:00 (IST)
  14:20 (HAM)
  5h 10m
  TK 1665 (Airbus A321)
  40m توقف انتقال در هامبورگ) (HAM)
 • 15:00 (HAM)
  16:10 (FRA)
  5h 10m
  LH 23 (Airbus A320)
 • 12:00 (IST)
  13:50 (TXL)
  6h 55m
  TK 1725 (Airbus A321)
  2h 55m توقف انتقال در برلین) (TXL)
 • 16:45 (TXL)
  17:55 (FRA)
  6h 55m
  LH 195 (Airbus A321)
 • 12:10 (IST)
  13:25 (VIE)
  4h 25m
  TK 2885 (Airbus A321)
  45m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 14:10 (VIE)
  15:35 (FRA)
  4h 25m
  LH 1239 (Airbus A321)
 • 12:20 (IST)
  13:55 (WAW)
  7h 45m
  TK 1765 (Airbus A321)
  3h 15m توقف انتقال در ورشو) (WAW)
 • 17:10 (WAW)
  19:05 (FRA)
  7h 45m
  LO 379 (Embraer 195)
 • 12:25 (IST)
  13:50 (SOF)
  6h 5m
  TK 1031 (Airbus A320)
  2h توقف انتقال در صوفیه) (SOF)
 • 15:50 (SOF)
  17:30 (FRA)
  6h 5m
  FB 437 (Airbus A319)
 • 12:35 (IST)
  14:20 (PRG)
  7h 35m
  TK 1771 (Airbus A320)
  3h 35m توقف انتقال در پراگ) (PRG)
 • 17:55 (PRG)
  19:10 (FRA)
  7h 35m
  OK 536 (Airbus A319)
 • 12:35 (IST)
  15:20 (CDG)
  7h 35m
  TK 1825 (Airbus A321 (Sharklets))
  2h 30m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 17:50 (CDG)
  19:10 (FRA)
  7h 35m
  AF 1118 (Embraer 190)
 • 12:45 (IST)
  15:20 (CDG)
  7h 35m
  TK 1825 (Airbus A321)
  2h 45m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 18:05 (CDG)
  19:20 (FRA)
  7h 35m
  LH 1041 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 12:45 (IST)
  14:25 (FCO)
  6h
  TK 1865 (Airbus A321)
  1h 10m توقف انتقال در رم) (FCO)
 • 15:35 (FCO)
  17:45 (FRA)
  6h
  AZ 404 (Airbus A319)
 • 13:10 (IST)
  15:25 (NCE)
  8h 20m
  TK 1815 (Boeing 737-800 (Winglets))
  3h 25m توقف انتقال در نایس) (NCE)
 • 18:50 (NCE)
  20:30 (FRA)
  8h 20m
  LH 1065 (Airbus A320)
 • 13:45 (IST)
  16:15 (LUX)
  7h 15m
  TK 1355 (Boeing 737-800 (Winglets))
  3h توقف انتقال در لوکزامبورگ) (LUX)
 • 19:15 (LUX)
  20:00 (FRA)
  7h 15m
  LH 397 (Canadair Regional Jet 900)
 • 13:50 (IST)
  15:05 (ESB)
  8h 50m
  TK 2152 (Boeing 737-800)
  3h 55m توقف انتقال در آنکارا) (ESB)
 • 19:00 (ESB)
  21:40 (FRA)
  8h 50m
  TK 1619 (Airbus A320)
 • 13:55 (IST)
  16:30 (BRE)
  6h 55m
  TK 1333 (Airbus A320)
  2h 20m توقف انتقال در برمن) (BRE)
 • 18:50 (BRE)
  19:50 (FRA)
  6h 55m
  LH 359 (Airbus A319)
 • 14:10 (IST)
  17:05 (CDG)
  7h 25m
  TK 1827 (Airbus A330-300)
  2h 15m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 19:20 (CDG)
  20:35 (FRA)
  7h 25m
  LH 1047 (Airbus A321)
 • 14:25 (IST)
  17:25 (AMS)
  9h
  TK 1953 (Airbus A321)
  3h 40m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 21:05 (AMS)
  22:25 (FRA)
  9h
  KL 9371 (Embraer 190)
 • 14:25 (IST)
  17:25 (AMS)
  6h 25m
  TK 1953 (Airbus A321)
  1h 20m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 18:45 (AMS)
  19:50 (FRA)
  6h 25m
  LH 997 (Airbus A319)
 • 14:35 (IST)
  17:10 (CPH)
  6h 10m
  TK 1785 (Airbus A321)
  1h توقف انتقال در کپنهاگ) (CPH)
 • 18:10 (CPH)
  19:45 (FRA)
  6h 10m
  SK 1635 (Airbus A320)
 • 14:35 (IST)
  16:55 (BSL)
  6h 45m
  TK 1925 (Boeing 737-800 (Winglets))
  2h 25m توقف انتقال در بازل / مولوز) (BSL)
 • 19:20 (BSL)
  20:20 (FRA)
  6h 45m
  LH 1207 (Canadair Regional Jet 900)
 • 14:40 (SAW)
  16:55 (FRA)
  3h 15m
  PC 4777 (Boeing 737-800)
 • 14:40 (IST)
  17:10 (HAM)
  5h 30m
  TK 1663 (Airbus A321)
  50m توقف انتقال در هامبورگ) (HAM)
 • 18:00 (HAM)
  19:10 (FRA)
  5h 30m
  LH 29 (Airbus A321)
 • 14:45 (IST)
  17:30 (BRU)
  6h 20m
  TK 1939 (Airbus A321)
  1h 35m توقف انتقال در بروکسل) (BRU)
 • 19:05 (BRU)
  20:05 (FRA)
  6h 20m
  LH 1019 (Airbus A319)
 • 14:50 (IST)
  17:05 (TRN)
  6h 40m
  TK 1311 (Airbus A319)
  2h 5m توقف انتقال در تورین) (TRN)
 • 19:10 (TRN)
  20:30 (FRA)
  6h 40m
  LH 303 (Canadair Regional Jet 900)
 • 15:00 (IST)
  17:25 (LYS)
  6h 30m
  TK 1809 (Airbus A321)
  1h 40m توقف انتقال در لویون) (LYS)
 • 19:05 (LYS)
  20:30 (FRA)
  6h 30m
  LH 1079 (Airbus A320)
 • 15:00 (IST)
  16:10 (ESB)
  7h 35m
  TK 2158 (Airbus A320)
  2h 55m توقف انتقال در آنکارا) (ESB)
 • 19:05 (ESB)
  21:35 (FRA)
  7h 35m
  TK 1619 (Boeing 737-800 (Winglets))
 • 15:10 (IST)
  17:35 (GVA)
  5h 30m
  TK 1919 (Airbus A321)
  45m توقف انتقال در ژنو) (GVA)
 • 18:20 (GVA)
  19:40 (FRA)
  5h 30m
  LH 1223 (Airbus A319)
 • 15:25 (SAW)
  17:05 (VCE)
  5h 55m
  TK 1833 (Boeing 737-800)
  1h 50m توقف انتقال در ونیز) (VCE)
 • 18:55 (VCE)
  20:20 (FRA)
  5h 55m
  LH 331 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 15:30 (IST)
  18:10 (CDG)
  7h 50m
  TK 1827 (Airbus A330-300)
  2h 50m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 21:00 (CDG)
  22:20 (FRA)
  7h 50m
  AF 1018 (Embraer 190)
 • 15:40 (IST)
  17:50 (ZRH)
  4h 55m
  TK 1909 (Airbus A321 (Sharklets))
  45m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 18:35 (ZRH)
  19:35 (FRA)
  4h 55m
  LH 1197 (Airbus A320)
 • 15:40 (IST)
  17:50 (ZRH)
  6h 10m
  TK 1909 (Airbus A321 (Sharklets))
  2h توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 19:50 (ZRH)
  20:50 (FRA)
  6h 10m
  LH 1199 (Airbus A319)
 • 15:40 (IST)
  17:50 (ZRH)
  5h 30m
  TK 1909 (Airbus A321 (Sharklets))
  1h 10m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 19:00 (ZRH)
  20:10 (FRA)
  5h 30m
  LX 1076 (Airbus A320)
 • 15:40 (IST)
  16:20 (BEG)
  4h 25m
  JU 553 (Airbus A319)
  45m توقف انتقال در بلگراد) (BEG)
 • 17:05 (BEG)
  19:05 (FRA)
  4h 25m
  JU 334 (Airbus A319)
 • 15:45 (IST)
  17:45 (NUE)
  5h 15m
  TK 1505 (Airbus A320)
  1h 30m توقف انتقال در نورنبرگ) (NUE)
 • 19:15 (NUE)
  20:00 (FRA)
  5h 15m
  LH 153 (Embraer 190)
 • 15:45 (SAW)
  16:40 (ESB)
  6h 55m
  TK 2972 (Boeing 737-800)
  2h 20m توقف انتقال در آنکارا) (ESB)
 • 19:00 (ESB)
  21:40 (FRA)
  6h 55m
  TK 1619 (Airbus A320)
 • 15:50 (IST)
  17:10 (GRZ)
  5h 55m
  TK 1461 (Airbus A319)
  2h 10m توقف انتقال در گراتس) (GRZ)
 • 19:20 (GRZ)
  20:45 (FRA)
  5h 55m
  OS 257 (Fokker 100)
 • 15:55 (IST)
  17:55 (MXP)
  5h 15m
  TK 1875 (Airbus A321 (Sharklets))
  55m توقف انتقال در میلان) (MXP)
 • 18:50 (MXP)
  20:10 (FRA)
  5h 15m
  LH 255 (Airbus A320)
 • 16:00 (IST)
  18:05 (TXL)
  6h 55m
  TK 1723 (Airbus A321 (Sharklets))
  2h 40m توقف انتقال در برلین) (TXL)
 • 20:45 (TXL)
  21:55 (FRA)
  6h 55m
  LH 203 (Airbus A321)
 • 16:00 (IST)
  17:10 (ESB)
  6h 35m
  TK 2162 (Boeing 737-800 (Winglets))
  1h 55m توقف انتقال در آنکارا) (ESB)
 • 19:05 (ESB)
  21:35 (FRA)
  6h 35m
  TK 1619 (Boeing 737-800 (Winglets))
 • 16:00 (IST)
  17:55 (STR)
  4h 30m
  TK 1705 (Airbus A321 (Sharklets))
  45m توقف انتقال در اشتوتگارت) (STR)
 • 18:40 (STR)
  19:30 (FRA)
  4h 30m
  LH 137 (Airbus A319)
 • 16:10 (IST)
  18:30 (FRA)
  3h 20m
  TK 1593 (Airbus A330-300)
 • 16:15 (SAW)
  17:15 (ESB)
  6h 20m
  TK 7246 (Embraer 195)
  1h 50m توقف انتقال در آنکارا) (ESB)
 • 19:05 (ESB)
  21:35 (FRA)
  6h 20m
  TK 1619 (Boeing 737-800 (Winglets))
 • 16:20 (IST)
  17:50 (SZG)
  4h 30m
  TK 1383 (Airbus A319)
  55m توقف انتقال در سالزبورگ) (SZG)
 • 18:45 (SZG)
  19:50 (FRA)
  4h 30m
  OS 269 (Fokker 100)
 • 16:25 (IST)
  18:00 (VCE)
  4h 55m
  TK 1869 (Airbus A321)
  55m توقف انتقال در ونیز) (VCE)
 • 18:55 (VCE)
  20:20 (FRA)
  4h 55m
  LH 331 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 16:30 (IST)
  18:45 (FRA)
  3h 15m
  LH 1299 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 16:45 (IST)
  17:50 (ESB)
  5h 55m
  TK 2164 (Airbus A320)
  1h 10m توقف انتقال در آنکارا) (ESB)
 • 19:00 (ESB)
  21:40 (FRA)
  5h 55m
  TK 1619 (Airbus A320)
 • 16:55 (IST)
  18:45 (TXL)
  6h 45m
  TK 1723 (Airbus A330-200)
  2h 40m توقف انتقال در برلین) (TXL)
 • 21:25 (TXL)
  22:40 (FRA)
  6h 45m
  AB 6601 (Airbus A320)
 • 17:00 (IST)
  19:40 (AMS)
  5h 55m
  KL 1614 (Boeing 737)
  1h 5m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 20:45 (AMS)
  21:55 (FRA)
  5h 55m
  KL 1775 (Embraer 170/195)
 • 17:05 (IST)
  18:25 (VIE)
  4h 30m
  TK 1887 (Airbus A321 (Sharklets))
  45m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 19:10 (VIE)
  20:35 (FRA)
  4h 30m
  LH 1243 (Airbus A320)
 • 17:10 (IST)
  18:25 (VIE)
  4h 25m
  TK 2887 (Airbus A330-200)
  45m توقف انتقال در وین) (VIE)
 • 19:10 (VIE)
  20:35 (FRA)
  4h 25m
  LH 1243 (Airbus A321)
 • 17:15 (IST)
  19:00 (MUC)
  5h 45m
  TK 1635 (Airbus A330-300)
  2h توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 21:00 (MUC)
  22:00 (FRA)
  5h 45m
  LH 123 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 17:30 (IST)
  19:00 (WAW)
  5h 40m
  LO 136 (Embraer 195)
  1h 15m توقف انتقال در ورشو) (WAW)
 • 20:15 (WAW)
  22:10 (FRA)
  5h 40m
  LO 383 (Embraer 175)
 • 19:35 (IST)
  22:05 (FRA)
  3h 30m
  TK 1597 (Airbus A321)

یافتن نرخ ارزان برای پروازها ازاستانبول به فرانکفورت. ازWego.ir برای جستجو و مقایسه نرخ هوایی و بلیط ارزان هواپیما برای استانبول به فرانکفورتپروازها ازخطوط هوایی مختلف بین المللی است. پیدا کردن پروازهای لحظه آخری و آخرین بلیط ارزان برای این مسیر. مقایسه پروازهای ارزان استانبول به فرانکفورت در یک نگاه و دریافت بهترین پیشنهاد برای سفرتان.

علاوه بر فرانکفورت پرواز، هتل های ارزان واقامتگاه های باکیفیت درفرانکفورت با Wego پیدا کنید. جستجو و مقایسه آنلاین فرانکفورت هتل تا محل اقامت سفر ایده آل خود را رزرو کنید.