روند قیمت دوازده ماه

 • Feb Feb IRR6,444,000
 • Mar Mar IRR6,546,000
 • Apr Apr IRR5,344,000
 • May May IRR8,096,000
 • Jun Jun IRR5,063,000
 • Jul Jul IRR5,264,000
 • Aug Aug IRR5,330,000

برنامه های پرواز از استانبول به باکو

 • رفت
  ورود
  مدت
  پرواز و هواپیما
  د س چ پ ج ش ی
 • 00:50 (IST)
  05:40 (GYD)
  2h 50m
  TK 338 (Airbus A321 (Sharklets))
 • 06:30 (IST)
  10:50 (TBS)
  4h 30m
  TK 384 (Boeing 737-800 (Winglets))
  1h توقف انتقال در تفلیس) (TBS)
 • 11:50 (TBS)
  13:00 (GYD)
  4h 30m
  J2 8224 (Airbus A320)
 • 07:30 (SAW)
  08:35 (ESB)
  6h 30m
  TK 2964 (Boeing 737-800)
  3h 5m توقف انتقال در آنکارا) (ESB)
 • 11:40 (ESB)
  15:00 (GYD)
  6h 30m
  J2 8004 (Airbus A319)
 • 08:00 (IST)
  09:15 (ESB)
  6h 20m
  TK 2126 (Airbus A330-300)
  2h 45m توقف انتقال در آنکارا) (ESB)
 • 12:00 (ESB)
  16:20 (GYD)
  6h 20m
  J2 8004 (Airbus A319)
 • 08:00 (SAW)
  09:00 (ESB)
  6h
  TK 7242 (Embraer 195)
  2h 40m توقف انتقال در آنکارا) (ESB)
 • 11:40 (ESB)
  15:00 (GYD)
  6h
  J2 8004 (Airbus A319)
 • 08:15 (IST)
  12:10 (GYD)
  2h 55m
  TK 332 (Airbus A321)
 • 08:45 (IST)
  10:15 (AYT)
  7h 5m
  TK 2410 (Airbus A321 (Sharklets))
  2h 45m توقف انتقال در آنتالیا) (AYT)
 • 13:00 (AYT)
  17:50 (GYD)
  7h 5m
  J2 8102 (Embraer 190)
 • 09:00 (IST)
  10:20 (ESB)
  5h 20m
  TK 2134 (Boeing 737-800)
  1h 40m توقف انتقال در آنکارا) (ESB)
 • 12:00 (ESB)
  16:20 (GYD)
  5h 20m
  J2 8004 (Airbus A319)
 • 09:50 (SAW)
  13:35 (GYD)
  2h 45m
  J2 8104 (Embraer 190)
 • 12:20 (IST)
  16:05 (GYD)
  2h 45m
  J2 8076 (Airbus A320)
 • 12:55 (IST)
  17:15 (TBS)
  7h 20m
  TK 382 (Boeing 737-800 (Winglets))
  3h 50m توقف انتقال در تفلیس) (TBS)
 • 21:05 (TBS)
  22:15 (GYD)
  7h 20m
  QR 254 (Airbus A320)
 • 13:45 (SAW)
  16:00 (BGW)
  5h 15m
  IF 752 (Boeing 737)
  1h توقف انتقال در بغداد) (BGW)
 • 17:00 (BGW)
  20:00 (GYD)
  5h 15m
  IF 781 (Boeing 737)
 • 17:20 (IST)
  21:10 (GYD)
  2h 50m
  TK 334 (Airbus A321)
 • 18:50 (SAW)
  23:20 (IKA)
  7h 40m
  TK 1898 (Boeing 737-800)
  15m توقف انتقال در تهران) (IKA)
 • 02:35 (IKA)
  03:30 (GYD)
  7h 40m
  J2 8006 (Airbus A320)
 • 19:35 (SAW)
  00:05 (TBS) (+1)
  5h 20m
  TK 380 (Boeing 737-800)
  1h 40m توقف انتقال در تفلیس) (TBS)
 • 01:45 (TBS)
  02:55 (GYD)
  5h 20m
  J2 8226 (Airbus A320)
 • 19:45 (SAW)
  00:30 (IKA) (+1)
  6h 45m
  TK 898 (Boeing 737-800 (Winglets))
  2h 5m توقف انتقال در تهران) (IKA)
 • 02:35 (IKA)
  04:30 (GYD)
  6h 45m
  J2 8006 (Airbus A320)
 • 19:45 (IST)
  23:30 (GYD)
  2h 45m
  J2 8080 (Airbus A319)
 • 20:30 (IST)
  01:10 (IKA) (+1)
  6h
  TK 874 (Airbus A330-200)
  1h 25m توقف انتقال در تهران) (IKA)
 • 02:35 (IKA)
  04:30 (GYD)
  6h
  J2 8006 (Airbus A320)
 • 20:50 (IST)
  00:30 (IKA) (+1)
  5h 40m
  TK 1874 (Airbus A330-200)
  2h 5m توقف انتقال در تهران) (IKA)
 • 02:35 (IKA)
  04:30 (GYD)
  5h 40m
  J2 8006 (Airbus A320)
 • 21:05 (IST)
  00:55 (GYD) (+1)
  2h 50m
  TK 336 (Airbus A321)
 • 22:50 (IST)
  03:35 (GYD) (+1)
  2h 45m
  J2 8078 (Boeing 767)
 • 22:55 (SAW)
  03:50 (GYD) (+1)
  2h 55m
  TK 340 (Boeing 737-800)

یافتن نرخ ارزان برای پروازها ازاستانبول به باکو. ازWego.ir برای جستجو و مقایسه نرخ هوایی و بلیط ارزان هواپیما برای استانبول به باکوپروازها ازخطوط هوایی مختلف بین المللی است. پیدا کردن پروازهای لحظه آخری و آخرین بلیط ارزان برای این مسیر. مقایسه پروازهای ارزان استانبول به باکو در یک نگاه و دریافت بهترین پیشنهاد برای سفرتان.

علاوه بر باکو پرواز، هتل های ارزان واقامتگاه های باکیفیت درباکو با Wego پیدا کنید. جستجو و مقایسه آنلاین باکو هتل تا محل اقامت سفر ایده آل خود را رزرو کنید.