روند قیمت دوازده ماه

 • Mar Mar IRR3,912,000
 • May May IRR2,375,000
 • Jul Jul IRR5,102,000

برنامه های پرواز از بارسلونا به پاریس

 • رفت
  ورود
  مدت
  پرواز و هواپیما
  د س چ پ ج ش ی
 • 06:00 (BCN)
  08:15 (FRA)
  4h 10m
  LH 1139 (Airbus A321)
  45m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 09:00 (FRA)
  10:10 (CDG)
  4h 10m
  LH 1028 (Airbus A321)
 • 06:00 (BCN)
  08:15 (FRA)
  5h 55m
  LH 1139 (Airbus A321)
  2h 10m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 10:25 (FRA)
  11:55 (CDG)
  5h 55m
  AF 1519 (Embraer 190)
 • 06:20 (BCN)
  08:45 (AMS)
  4h 25m
  KL 1662 (Boeing 737)
  45m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 09:30 (AMS)
  10:45 (CDG)
  4h 25m
  AF 1241 (Airbus A321)
 • 06:25 (BCN)
  08:45 (AMS)
  5h 30m
  KL 1662 (Boeing 737)
  1h 55m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 10:40 (AMS)
  11:55 (CDG)
  5h 30m
  AF 1341 (Airbus A319)
  برنامه های متعدد، جزئیات را ببینید
  • بین ۲۲ sha ۱۳۹۵ - ۱۵ esf ۱۳۹۵ معتبر است
  • بین ۱۰ abn ۱۳۹۵ - ۱۵ esf ۱۳۹۵ معتبر است
   -
   -
   -
   -
   -
   -
 • 06:30 (BCN)
  08:15 (ZRH)
  7h 20m
  LX 1951 (Airbus A321)
  4h 15m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 12:30 (ZRH)
  13:50 (CDG)
  7h 20m
  LX 638 (Bombardier CS100)
 • 06:35 (BCN)
  08:35 (BVA)
  2h
  FR 6374 (Boeing 737-800)
 • 06:45 (BCN)
  08:05 (MAD)
  4h 5m
  IB 2739 (Airbus A321)
  45m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 08:50 (MAD)
  10:50 (ORY)
  4h 5m
  IB 3436 (Airbus A319)
 • 06:45 (BCN)
  08:40 (CDG)
  1h 55m
  AF 1449 (Airbus A321)
 • 06:50 (BCN)
  09:05 (FRA)
  5h 5m
  LH 1137 (Airbus A321)
  1h 20m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 10:25 (FRA)
  11:55 (CDG)
  5h 5m
  AF 1519 (Embraer 190)
 • 07:00 (BCN)
  08:45 (ORY)
  1h 45m
  VY 8012 (Airbus A321)
 • 07:20 (BCN)
  09:20 (CDG)
  2h
  VY 8242 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 07:20 (BCN)
  09:20 (CDG)
  2h
  U2 3918 (Airbus A320)
 • 07:55 (BCN)
  09:20 (LHR)
  6h 5m
  BA 477 (Airbus A320)
  2h 20m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 11:40 (LHR)
  14:00 (CDG)
  6h 5m
  BA 308 (Airbus A319)
 • 07:55 (BCN)
  09:20 (LHR)
  5h 20m
  BA 477 (Airbus A320)
  1h 30m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 10:50 (LHR)
  13:15 (ORY)
  5h 20m
  BA 334 (Airbus A319)
 • 08:00 (BCN)
  09:25 (MAD)
  6h 25m
  IB 2741 (Airbus A319)
  2h 55m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 12:20 (MAD)
  14:25 (CDG)
  6h 25m
  AF 1301 (Airbus A320)
 • 08:00 (BCN)
  09:25 (MAD)
  5h 55m
  IB 2741 (Airbus A320)
  2h 30m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 11:55 (MAD)
  13:55 (ORY)
  5h 55m
  IB 3406 (Airbus A319)
 • 08:05 (BCN)
  10:15 (FRA)
  5h 30m
  LH 1137 (Airbus A321)
  1h 55m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 12:10 (FRA)
  13:35 (CDG)
  5h 30m
  AF 1619 (Embraer 190)
 • 08:25 (BCN)
  10:15 (ORY)
  1h 50m
  VY 8010 (Airbus A320)
 • 08:45 (BCN)
  10:05 (MAD)
  5h 10m
  IB 2723 (Airbus A321)
  1h 50m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 11:55 (MAD)
  13:55 (ORY)
  5h 10m
  IB 3406 (Airbus A320)
 • 08:55 (BCN)
  10:45 (ORY)
  1h 50m
  VY 8008 (Airbus A321)
 • 09:00 (BCN)
  10:55 (ORY)
  1h 55m
  TO 3133 (Boeing 737-800 (Winglets))
 • 09:30 (BCN)
  10:50 (MAD)
  4h 25m
  IB 2725 (Airbus A320)
  1h توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 11:50 (MAD)
  13:55 (ORY)
  4h 25m
  IB 3406 (Airbus A321)
 • 09:30 (BCN)
  10:50 (MAD)
  4h 25m
  IB 2729 (Airbus A321)
  1h توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 11:50 (MAD)
  13:55 (ORY)
  4h 25m
  IB 3406 (Airbus A321)
 • 09:45 (BCN)
  11:40 (ZRH)
  4h 5m
  LX 1953 (Airbus A321)
  50m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 12:30 (ZRH)
  13:50 (CDG)
  4h 5m
  LX 638 (Bombardier CS100)
 • 09:50 (BCN)
  11:55 (CDG)
  2h 5m
  U2 3916 (Airbus A319)
 • 09:50 (BCN)
  12:05 (FRA)
  5h 55m
  LH 1125 (Airbus A321)
  2h 20m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 14:25 (FRA)
  15:45 (CDG)
  5h 55m
  AF 1219 (Embraer 190)
 • 09:55 (BCN)
  11:50 (CDG)
  1h 55m
  AF 1149 (Airbus A321)
 • 10:00 (BCN)
  11:25 (MAD)
  6h 5m
  IB 2727 (Airbus A340-500)
  2h 45m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 14:10 (MAD)
  16:05 (ORY)
  6h 5m
  UX 1029 (Boeing 737-800)
 • 10:10 (BCN)
  11:30 (LHR)
  5h 5m
  BA 473 (Airbus A320)
  1h 30m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 13:00 (LHR)
  15:15 (CDG)
  5h 5m
  BA 314 (Airbus A319)
 • 10:10 (BCN)
  11:30 (LHR)
  7h 15m
  BA 473 (Airbus A320)
  3h 35m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 15:05 (LHR)
  17:25 (CDG)
  7h 15m
  BA 316 (Airbus A319)
 • 10:10 (BCN)
  12:35 (AMS)
  5h 55m
  HV 2699 (Boeing 737)
  2h 15m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 14:50 (AMS)
  16:05 (CDG)
  5h 55m
  AF 2013 (Airbus A318/319/320/321)
 • 10:10 (BCN)
  12:35 (AMS)
  4h 55m
  HV 2699 (Boeing 737)
  1h 15m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 13:50 (AMS)
  15:05 (CDG)
  4h 55m
  AF 2009 (Airbus A318/319/320/321)
 • 11:10 (BCN)
  13:35 (AMS)
  4h 55m
  KL 1666 (Boeing 737)
  1h 15m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 14:50 (AMS)
  16:05 (CDG)
  4h 55m
  AF 1741 (Airbus A319)
 • 11:30 (BCN)
  12:50 (MAD)
  6h 20m
  IB 2737 (Airbus A321)
  2h 55m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 15:45 (MAD)
  17:50 (ORY)
  6h 20m
  IB 3444 (Airbus A319)
 • 11:45 (BCN)
  13:15 (LHR)
  7h 20m
  BA 479 (Airbus A320)
  3h 25m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 16:40 (LHR)
  19:05 (ORY)
  7h 20m
  BA 336 (Airbus A319)
 • 11:45 (BCN)
  13:15 (LHR)
  5h 40m
  BA 479 (Airbus A320)
  1h 50m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 15:05 (LHR)
  17:25 (CDG)
  5h 40m
  BA 316 (Airbus A319)
 • 11:55 (BCN)
  12:40 (PMI)
  4h 45m
  UX 6037 (Boeing 737-800)
  1h 55m توقف انتقال در پالما مایورکا) (PMI)
 • 14:35 (PMI)
  16:40 (ORY)
  4h 45m
  UX 1297 (Embraer 190)
 • 12:05 (BCN)
  13:35 (MAD)
  5h 35m
  UX 2057 (Airbus A330-200)
  2h توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 15:35 (MAD)
  17:40 (CDG)
  5h 35m
  AF 1601 (Airbus A318)
 • 12:45 (BCN)
  14:40 (CDG)
  1h 55m
  AF 1349 (Airbus A321)
 • 13:00 (BCN)
  14:30 (MAD)
  4h 55m
  IB 2731 (Airbus A320)
  1h 25m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 15:55 (MAD)
  17:55 (ORY)
  4h 55m
  IB 3444 (Airbus A321)
 • 13:00 (BCN)
  14:30 (MAD)
  6h 30m
  IB 2731 (Airbus A320)
  3h توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 17:30 (MAD)
  19:30 (ORY)
  6h 30m
  IB 3410 (Airbus A319)
 • 13:00 (BCN)
  14:30 (MAD)
  6h 15m
  IB 2731 (Airbus A320)
  2h 40m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 17:10 (MAD)
  19:15 (CDG)
  6h 15m
  IB 3740 (Airbus A318/319/320/321)
 • 13:00 (BCN)
  14:30 (MAD)
  6h 20m
  IB 2731 (Airbus A320)
  2h 50m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 17:20 (MAD)
  19:20 (ORY)
  6h 20m
  UX 1025 (Boeing 737-800)
 • 13:05 (BCN)
  15:05 (CDG)
  2h
  U2 3920 (Airbus A320)
 • 13:10 (BCN)
  15:35 (AMS)
  4h 30m
  KL 1672 (Boeing 737)
  50m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 16:25 (AMS)
  17:40 (CDG)
  4h 30m
  KL 1243 (Boeing 737)
 • 13:20 (BCN)
  15:40 (AMS)
  5h 40m
  KL 1672 (Boeing 737)
  2h 5m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 17:45 (AMS)
  19:00 (CDG)
  5h 40m
  KL 1245 (Boeing 737)
 • 13:35 (BCN)
  15:50 (FRA)
  4h 50m
  LH 1127 (Airbus A321)
  1h 25m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 17:15 (FRA)
  18:25 (CDG)
  4h 50m
  LH 1046 (Airbus A321)
 • 13:40 (BCN)
  15:05 (LHR)
  5h 25m
  BA 475 (Airbus A320)
  1h 35m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 16:40 (LHR)
  19:05 (ORY)
  5h 25m
  BA 336 (Airbus A319)
 • 13:45 (BCN)
  15:10 (LHR)
  8h 15m
  BA 475 (Airbus A320)
  4h 40m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 19:50 (LHR)
  22:00 (CDG)
  8h 15m
  AF 1181 (Airbus A319)
 • 13:50 (BCN)
  16:05 (FRA)
  4h 35m
  LH 1131 (Airbus A321)
  1h 10m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 17:15 (FRA)
  18:25 (CDG)
  4h 35m
  LH 1046 (Airbus A321)
 • 14:35 (BCN)
  16:05 (LHR)
  7h 45m
  BA 485 (Airbus A320)
  4h 5m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 20:10 (LHR)
  22:20 (CDG)
  7h 45m
  AF 1181 (Airbus A319)
 • 14:40 (BCN)
  16:10 (LHR)
  6h 50m
  BA 485 (Airbus A320)
  2h 55m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 19:05 (LHR)
  21:30 (ORY)
  6h 50m
  BA 338 (Airbus A320)
 • 14:40 (BCN)
  16:10 (LHR)
  7h 5m
  BA 485 (Airbus A320)
  3h 20m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 19:30 (LHR)
  21:45 (CDG)
  7h 5m
  BA 326 (Airbus A319)
 • 14:45 (BCN)
  16:35 (ZRH)
  7h 15m
  LX 1955 (Airbus A321)
  4h 5m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 20:40 (ZRH)
  22:00 (CDG)
  7h 15m
  AF 1315 (Airbus A318)
 • 14:50 (BCN)
  16:40 (ORY)
  1h 50m
  VY 8018 (Airbus A321)
 • 15:00 (BCN)
  16:20 (MAD)
  4h 35m
  IB 2709 (Airbus A321)
  1h 10m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 17:30 (MAD)
  19:35 (CDG)
  4h 35m
  IB 3740 (Airbus A318/319/320/321)
 • 15:00 (BCN)
  16:20 (MAD)
  4h 30m
  IB 2709 (Airbus A321)
  1h 10m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 17:30 (MAD)
  19:30 (ORY)
  4h 30m
  IB 3410 (Airbus A319)
 • 15:15 (BCN)
  17:10 (CDG)
  1h 55m
  AF 1649 (Airbus A320)
 • 16:00 (BCN)
  17:25 (MAD)
  6h 20m
  IB 2705 (Airbus A321)
  2h 50m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 20:15 (MAD)
  22:20 (CDG)
  6h 20m
  AF 1101 (Airbus A319)
 • 16:00 (BCN)
  17:25 (MAD)
  5h 50m
  IB 2705 (Airbus A321)
  2h 25m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 19:50 (MAD)
  21:50 (ORY)
  5h 50m
  IB 3400 (Airbus A321)
 • 16:45 (BCN)
  19:00 (FRA)
  5h 5m
  LH 1129 (Airbus A321)
  1h 40m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 20:40 (FRA)
  21:50 (CDG)
  5h 5m
  LH 1050 (Airbus A320)
 • 17:20 (BCN)
  19:45 (AMS)
  4h 25m
  KL 1674 (Boeing 737)
  45m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 20:30 (AMS)
  21:45 (CDG)
  4h 25m
  AF 1441 (Airbus A321)
 • 17:30 (BCN)
  18:55 (MAD)
  4h 10m
  IB 2711 (Airbus A320)
  50m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 19:45 (MAD)
  21:40 (ORY)
  4h 10m
  IB 3400 (Airbus A319)
 • 18:00 (BCN)
  19:55 (CDG)
  1h 55m
  AF 1549 (Airbus A319)
 • 19:20 (BCN)
  21:05 (ORY)
  1h 45m
  VY 8022 (Airbus A320)
 • 19:25 (BCN)
  21:20 (CDG)
  1h 55m
  AF 1049 (Airbus A318)
 • 19:30 (BCN)
  21:30 (CDG)
  2h
  VY 8244 (Airbus A320)
 • 19:55 (BCN)
  21:40 (ORY)
  1h 45m
  VY 8020 (Airbus A319)
 • 20:25 (BCN)
  22:20 (CDG)
  1h 55m
  AF 1249 (Airbus A319)
 • 20:25 (BCN)
  22:20 (ORY)
  1h 55m
  TO 3139 (Boeing 737-800 (Winglets))
 • 20:40 (BCN)
  22:30 (ORY)
  1h 50m
  VY 8014 (Airbus A321)
 • 21:25 (BCN)
  23:25 (CDG)
  2h
  U2 3922 (Airbus A320)

یافتن نرخ ارزان برای پروازها ازبارسلونا به پاریس. ازWego.ir برای جستجو و مقایسه نرخ هوایی و بلیط ارزان هواپیما برای بارسلونا به پاریسپروازها ازخطوط هوایی مختلف بین المللی است. پیدا کردن پروازهای لحظه آخری و آخرین بلیط ارزان برای این مسیر. مقایسه پروازهای ارزان بارسلونا به پاریس در یک نگاه و دریافت بهترین پیشنهاد برای سفرتان.

علاوه بر پاریس پرواز، هتل های ارزان واقامتگاه های باکیفیت درپاریس با Wego پیدا کنید. جستجو و مقایسه آنلاین پاریس هتل تا محل اقامت سفر ایده آل خود را رزرو کنید.