روند قیمت دوازده ماه

 • Mar Mar IRR6,880,000
 • Apr Apr IRR12,954,000
 • Aug Aug IRR4,330,000

برنامه های پرواز از بارسلونا به لندن

 • رفت
  ورود
  مدت
  پرواز و هواپیما
  د س چ پ ج ش ی
 • 06:00 (BCN)
  08:15 (FRA)
  8h
  LH 1139 (Airbus A321)
  3h 50m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 12:05 (FRA)
  13:00 (LHR)
  8h
  BA 907 (Airbus A319)
 • 06:00 (BCN)
  08:15 (FRA)
  7h
  LH 1139 (Airbus A321)
  2h 50m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 11:05 (FRA)
  12:00 (LHR)
  7h
  BA 903 (Airbus A320)
 • 06:00 (BCN)
  08:15 (FRA)
  7h 45m
  LH 1139 (Airbus A321)
  3h 45m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 12:00 (FRA)
  12:45 (LHR)
  7h 45m
  LH 906 (Airbus A321)
 • 06:00 (BCN)
  08:30 (AMS)
  7h
  KL 9680 (Boeing 737-900 (Winglets))
  3h 15m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 11:45 (AMS)
  12:00 (LHR)
  7h
  BA 431 (Airbus A321)
 • 06:00 (BCN)
  08:30 (AMS)
  6h
  KL 9680 (Boeing 737-900 (Winglets))
  2h 30m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 11:00 (AMS)
  11:00 (LCY)
  6h
  BA 8496 (Embraer 170)
 • 06:00 (BCN)
  08:30 (AMS)
  6h 10m
  KL 9680 (Boeing 737-900 (Winglets))
  2h 20m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 10:50 (AMS)
  11:10 (LGW)
  6h 10m
  BA 2759 (Airbus A319)
 • 06:00 (BCN)
  08:30 (AMS)
  5h 25m
  KL 1662 (Boeing 737)
  1h 35m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 10:05 (AMS)
  10:25 (LHR)
  5h 25m
  KL 1031 (Boeing 737)
 • 06:00 (BCN)
  08:30 (AMS)
  7h 5m
  KL 1662 (Boeing 737)
  3h 10m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 11:40 (AMS)
  12:05 (LHR)
  7h 5m
  KL 1011 (Boeing 737)
 • 06:00 (BCN)
  08:30 (AMS)
  4h 40m
  KL 9680 (Boeing 737-900 (Winglets))
  45m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 09:15 (AMS)
  09:40 (LCY)
  4h 40m
  WX 2418 (Avro RJ70/RJ85/RJ100)
 • 06:00 (BCN)
  08:15 (FRA)
  7h 15m
  LH 1139 (Airbus A321)
  3h 25m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 11:40 (FRA)
  12:15 (LCY)
  7h 15m
  BA 8733 (Embraer 190)
 • 06:00 (BCN)
  08:15 (FRA)
  6h 45m
  LH 1139 (Airbus A321)
  2h 45m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 11:00 (FRA)
  11:45 (LHR)
  6h 45m
  LH 904 (Airbus A321)
 • 06:20 (BCN)
  07:50 (STN)
  2h 30m
  FR 9811 (Boeing 737-800)
 • 06:25 (BCN)
  08:45 (AMS)
  5h 45m
  KL 9344 (Boeing 737-800 (Winglets))
  2h 10m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 10:55 (AMS)
  11:10 (LGW)
  5h 45m
  BA 2759 (Airbus A319)
 • 06:25 (BCN)
  08:45 (AMS)
  5h
  KL 9344 (Boeing 737-800 (Winglets))
  1h 20m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 10:05 (AMS)
  10:25 (LHR)
  5h
  KL 1031 (Boeing 737)
 • 06:25 (BCN)
  08:45 (AMS)
  6h 15m
  KL 1662 (Boeing 737)
  2h 30m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 11:15 (AMS)
  11:40 (LHR)
  6h 15m
  KL 1009 (Boeing 737)
 • 06:25 (BCN)
  08:45 (AMS)
  6h 20m
  KL 9344 (Boeing 737-800 (Winglets))
  2h 45m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 11:30 (AMS)
  11:45 (LCY)
  6h 20m
  WX 3166 (Avro RJ85)
 • 06:30 (BCN)
  08:15 (ZRH)
  5h 10m
  LX 1951 (Airbus A321)
  1h 50m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 10:05 (ZRH)
  10:40 (LCY)
  5h 10m
  BA 8764 (Embraer 170)
 • 06:30 (BCN)
  08:15 (ZRH)
  7h 30m
  LX 1951 (Airbus A321)
  3h 50m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 12:05 (ZRH)
  13:00 (LHR)
  7h 30m
  LX 332 (Airbus A321)
 • 06:30 (BCN)
  08:15 (ZRH)
  5h 20m
  LX 1951 (Airbus A321)
  1h 40m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 09:55 (ZRH)
  10:50 (LGW)
  5h 20m
  LX 2538 (Airbus A320)
 • 06:45 (BCN)
  08:05 (MAD)
  4h 25m
  IB 2739 (Airbus A321)
  50m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 08:55 (MAD)
  10:10 (LGW)
  4h 25m
  IB 3714 (Airbus A318/319/320/321)
 • 06:45 (BCN)
  08:05 (MAD)
  6h 50m
  IB 2739 (Airbus A321)
  3h 5m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 11:10 (MAD)
  12:35 (LHR)
  6h 50m
  BA 457 (Boeing 767)
 • 06:45 (BCN)
  08:05 (MAD)
  7h 35m
  IB 2739 (Airbus A321)
  3h 45m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 11:50 (MAD)
  13:20 (LHR)
  7h 35m
  BA 459 (Airbus A321)
 • 06:45 (BCN)
  08:05 (LTN)
  2h 20m
  VY 7964 (Airbus A321)
 • 06:45 (BCN)
  08:05 (MAD)
  4h 55m
  IB 2739 (Airbus A321)
  1h 5m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 09:10 (MAD)
  10:40 (LHR)
  4h 55m
  IB 3160 (Airbus A319)
 • 06:55 (BCN)
  09:10 (FRA)
  5h 50m
  LH 1137 (Airbus A321)
  1h 50m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 11:00 (FRA)
  11:45 (LHR)
  5h 50m
  LH 904 (Airbus A321)
 • 07:20 (BCN)
  08:45 (LGW)
  2h 25m
  VY 7822 (Airbus A321)
 • 07:20 (BCN)
  08:40 (LGW)
  2h 20m
  U2 8570 (Airbus A320)
 • 07:20 (BCN)
  08:45 (MAD)
  7h
  IB 2703 (Airbus A321)
  3h 5m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 11:50 (MAD)
  13:20 (LHR)
  7h
  BA 459 (Airbus A320)
 • 07:55 (BCN)
  09:20 (LHR)
  2h 25m
  BA 477 (Airbus A320)
 • 08:00 (BCN)
  09:25 (MAD)
  6h 20m
  IB 2741 (Airbus A320)
  2h 25m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 11:50 (MAD)
  13:20 (LHR)
  6h 20m
  BA 459 (Airbus A320)
 • 08:00 (BCN)
  09:25 (MAD)
  5h 35m
  IB 2741 (Airbus A319)
  1h 45m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 11:10 (MAD)
  12:35 (LHR)
  5h 35m
  BA 457 (Boeing 767)
 • 08:05 (BCN)
  10:15 (FRA)
  5h 10m
  LH 1137 (Airbus A321)
  1h 25m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 11:40 (FRA)
  12:15 (LCY)
  5h 10m
  BA 8733 (Embraer 170)
 • 08:45 (BCN)
  10:05 (MAD)
  7h 10m
  IB 2723 (Airbus A321)
  3h 25m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 13:30 (MAD)
  14:55 (LCY)
  7h 10m
  BA 8756 (Embraer 190)
 • 08:45 (BCN)
  10:05 (MAD)
  5h 35m
  IB 2723 (Airbus A321)
  1h 45m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 11:50 (MAD)
  13:20 (LHR)
  5h 35m
  BA 459 (Airbus A320)
 • 08:45 (BCN)
  10:05 (MAD)
  7h 15m
  IB 2723 (Airbus A321)
  3h 30m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 13:35 (MAD)
  15:00 (LHR)
  7h 15m
  IB 3176 (Airbus A320)
 • 09:00 (BCN)
  10:15 (LGW)
  2h 15m
  D8 5500 (Boeing 737-800 (Winglets))
 • 09:25 (BCN)
  10:45 (LGW)
  2h 20m
  VY 7826 (Airbus A320)
  برنامه های متعدد، جزئیات را ببینید
  • بین ۱۰ abn ۱۳۹۵ - ۱۵ esf ۱۳۹۵ معتبر است
   -
   -
  • بین ۱۰ abn ۱۳۹۵ - ۱۵ esf ۱۳۹۵ معتبر است
   -
   -
   -
   -
   -
   -
 • 09:25 (BCN)
  11:35 (DUS)
  5h 20m
  AB 9041 (Airbus A320)
  2h توقف انتقال در دوسلدورف) (DUS)
 • 13:35 (DUS)
  13:45 (LCY)
  5h 20m
  BA 3274 (Embraer 170)
 • 09:25 (BCN)
  11:35 (DUS)
  5h 5m
  AB 9041 (Airbus A320)
  1h 20m توقف انتقال در دوسلدورف) (DUS)
 • 12:55 (DUS)
  13:30 (LHR)
  5h 5m
  BA 5272 (Airbus A319)
 • 09:30 (BCN)
  10:50 (MAD)
  4h 45m
  IB 2729 (Airbus A321)
  55m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 11:45 (MAD)
  13:15 (LHR)
  4h 45m
  BA 459 (Airbus A321)
 • 09:30 (BCN)
  10:50 (MAD)
  6h 25m
  IB 2725 (Airbus A320)
  2h 40m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 13:30 (MAD)
  14:55 (LCY)
  6h 25m
  BA 8756 (Embraer 190)
 • 09:30 (BCN)
  10:50 (MAD)
  6h 25m
  IB 2725 (Airbus A320)
  2h 40m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 13:30 (MAD)
  14:55 (LHR)
  6h 25m
  IB 3176 (Airbus A321)
 • 09:35 (BCN)
  11:40 (BRU)
  5h 45m
  SN 3696 (Airbus A319)
  2h 20m توقف انتقال در بروکسل) (BRU)
 • 14:00 (BRU)
  14:20 (LHR)
  5h 45m
  BA 397 (Airbus A319)
 • 09:45 (BCN)
  11:40 (ZRH)
  7h 55m
  LX 1953 (Airbus A321)
  4h 15m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 15:55 (ZRH)
  16:40 (LCY)
  7h 55m
  LX 464 (Avro RJ100)
 • 09:45 (BCN)
  11:40 (ZRH)
  5h 25m
  LX 1953 (Airbus A321)
  1h 30m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 13:10 (ZRH)
  14:10 (LHR)
  5h 25m
  BA 713 (Airbus A319)
 • 09:50 (BCN)
  12:05 (FRA)
  6h 55m
  LH 1125 (Airbus A321)
  2h 55m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 15:00 (FRA)
  15:45 (LHR)
  6h 55m
  LH 910 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 09:55 (BCN)
  11:50 (CDG)
  4h 50m
  AF 1149 (Airbus A321)
  1h 35m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 13:25 (CDG)
  13:45 (LHR)
  4h 50m
  AF 1780 (Airbus A319)
 • 10:00 (BCN)
  11:25 (MAD)
  6h
  IB 2727 (Airbus A340-500)
  2h 10m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 13:35 (MAD)
  15:00 (LHR)
  6h
  IB 3176 (Airbus A320)
 • 10:00 (BCN)
  11:25 (MAD)
  5h 55m
  IB 2727 (Airbus A321)
  2h 5m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 13:30 (MAD)
  14:55 (LCY)
  5h 55m
  BA 8756 (Embraer 190)
 • 10:00 (BCN)
  11:25 (MAD)
  7h 20m
  IB 2727 (Airbus A340-500)
  3h 35m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 15:00 (MAD)
  16:20 (LGW)
  7h 20m
  UX 1015 (Boeing 737-800)
 • 10:10 (BCN)
  12:35 (AMS)
  5h 15m
  HV 2699 (Boeing 737)
  1h 30m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 14:05 (AMS)
  14:25 (LHR)
  5h 15m
  KL 1019 (Boeing 737)
 • 10:10 (BCN)
  11:30 (LHR)
  2h 20m
  BA 473 (Airbus A320)
 • 10:45 (BCN)
  12:10 (MAD)
  7h 25m
  IB 2729 (Airbus A321)
  3h 35m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 15:45 (MAD)
  17:10 (LHR)
  7h 25m
  IB 3166 (Airbus A340-500)
 • 10:45 (BCN)
  12:10 (MAD)
  6h 40m
  IB 2729 (Airbus A321)
  2h 50m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 15:00 (MAD)
  16:25 (LHR)
  6h 40m
  IB 3172 (Airbus A321)
 • 10:45 (BCN)
  12:10 (MAD)
  5h 15m
  IB 2729 (Airbus A321)
  1h 25m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 13:35 (MAD)
  15:00 (LHR)
  5h 15m
  IB 3176 (Airbus A320)
 • 10:45 (BCN)
  12:10 (MAD)
  5h 10m
  IB 2729 (Airbus A321)
  1h 20m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 13:30 (MAD)
  14:55 (LCY)
  5h 10m
  BA 8756 (Embraer 190)
 • 10:45 (BCN)
  12:10 (MAD)
  6h 35m
  IB 2729 (Airbus A321)
  2h 50m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 15:00 (MAD)
  16:20 (LGW)
  6h 35m
  UX 1015 (Boeing 737-800)
 • 10:50 (BCN)
  12:35 (DUB)
  7h 40m
  EI 563 (Airbus A320)
  3h 30m توقف انتقال در دوبلین) (DUB)
 • 16:05 (DUB)
  17:30 (LCY)
  7h 40m
  BA 4467 (Embraer 170)
 • 10:50 (BCN)
  12:35 (DUB)
  7h
  EI 563 (Airbus A320)
  2h 45m توقف انتقال در دوبلین) (DUB)
 • 15:20 (DUB)
  16:50 (LHR)
  7h
  BA 837 (Airbus A320)
 • 11:00 (BCN)
  12:20 (LTN)
  2h 20m
  U2 2264 (Airbus A319)
 • 11:05 (BCN)
  13:30 (AMS)
  5h 30m
  KL 9346 (Boeing 737-800 (Winglets))
  1h 55m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 15:25 (AMS)
  15:35 (LCY)
  5h 30m
  WX 3174 (Avro RJ85)
 • 11:05 (BCN)
  13:30 (AMS)
  6h 10m
  KL 1666 (Boeing 737)
  2h 20m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 15:50 (AMS)
  16:15 (LHR)
  6h 10m
  KL 1021 (Boeing 737)
 • 11:05 (BCN)
  13:30 (AMS)
  6h 55m
  KL 8292 (Boeing 737)
  3h 15m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 16:45 (AMS)
  17:00 (LGW)
  6h 55m
  BA 2761 (Airbus A320)
 • 11:10 (BCN)
  12:30 (LGW)
  2h 20m
  U2 8572 (Airbus A320)
 • 11:10 (BCN)
  13:35 (AMS)
  6h 50m
  KL 9354 (Boeing 737-800 (Winglets))
  3h 10m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 16:45 (AMS)
  17:00 (LGW)
  6h 50m
  BA 2761 (Airbus A320)
 • 11:10 (BCN)
  13:35 (AMS)
  7h 45m
  KL 1666 (Boeing 737)
  4h توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 17:35 (AMS)
  17:55 (LHR)
  7h 45m
  KL 1031 (Boeing 737)
 • 11:10 (BCN)
  12:30 (LGW)
  2h 20m
  BA 2707 (Airbus A319)
  برنامه های متعدد، جزئیات را ببینید
  • بین ۰۱ sha ۱۳۹۵ - ۱۵ esf ۱۳۹۵ معتبر است
   -
   -
   -
  • بین ۱۳ day ۱۳۹۵ - ۱۵ esf ۱۳۹۵ معتبر است
   -
   -
   -
 • 11:10 (BCN)
  13:35 (AMS)
  4h 50m
  KL 9354 (Boeing 737-900 (Winglets))
  1h 10m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 14:45 (AMS)
  15:00 (LCY)
  4h 50m
  WX 3174 (Avro RJ85)
 • 11:30 (BCN)
  12:50 (MAD)
  7h 40m
  IB 2737 (Airbus A320)
  3h 55m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 16:45 (MAD)
  18:10 (LCY)
  7h 40m
  BA 8754 (Embraer 170)
 • 11:30 (BCN)
  12:50 (MAD)
  4h 30m
  IB 2737 (Airbus A319)
  45m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 13:35 (MAD)
  15:00 (LHR)
  4h 30m
  IB 3176 (Airbus A320)
 • 11:45 (BCN)
  13:15 (LHR)
  2h 30m
  BA 479 (Airbus A320)
 • 12:05 (BCN)
  14:15 (DUS)
  7h 20m
  AB 8941 (Airbus A319)
  3h 55m توقف انتقال در دوسلدورف) (DUS)
 • 18:10 (DUS)
  18:25 (LCY)
  7h 20m
  BA 3276 (Embraer 170)
 • 12:05 (BCN)
  14:15 (DUS)
  5h 35m
  AB 8941 (Airbus A319)
  2h توقف انتقال در دوسلدورف) (DUS)
 • 16:15 (DUS)
  16:40 (LHR)
  5h 35m
  BA 941 (Airbus A320)
 • 12:05 (BCN)
  13:35 (MAD)
  6h 45m
  UX 2057 (Airbus A330-200)
  2h 50m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 16:25 (MAD)
  17:50 (LHR)
  6h 45m
  IB 3164 (Airbus A340-500)
 • 12:05 (BCN)
  13:35 (MAD)
  5h 15m
  UX 2057 (Airbus A330-200)
  1h 25m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 15:00 (MAD)
  16:20 (LGW)
  5h 15m
  UX 1015 (Boeing 737-800)
 • 12:15 (BCN)
  14:10 (CDG)
  5h 20m
  AF 1349 (Airbus A321)
  2h 5m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 16:15 (CDG)
  16:35 (LHR)
  5h 20m
  AF 1280 (Airbus A319)
 • 12:15 (BCN)
  14:20 (BRU)
  7h 10m
  SN 3702 (Airbus A319)
  3h 55m توقف انتقال در بروکسل) (BRU)
 • 18:15 (BRU)
  18:25 (LHR)
  7h 10m
  BA 399 (Airbus A319)
 • 12:15 (BCN)
  14:10 (CDG)
  7h 5m
  AF 1349 (Airbus A321)
  3h 55m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 18:05 (CDG)
  18:20 (LHR)
  7h 5m
  AF 1080 (Airbus A319)
 • 12:15 (BCN)
  14:20 (BRU)
  5h 30m
  SN 3702 (Airbus A319)
  2h 15m توقف انتقال در بروکسل) (BRU)
 • 16:35 (BRU)
  16:45 (LHR)
  5h 30m
  BA 403 (Airbus A321)
 • 12:30 (BCN)
  13:50 (LGW)
  2h 20m
  U2 8576 (Airbus A320)
 • 12:45 (BCN)
  14:40 (CDG)
  5h 5m
  AF 1349 (Airbus A321)
  2h توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 16:40 (CDG)
  16:50 (LCY)
  5h 5m
  BE 3307 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
 • 13:00 (BCN)
  14:30 (MAD)
  6h 10m
  IB 2731 (Airbus A320)
  2h 15m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 16:45 (MAD)
  18:10 (LCY)
  6h 10m
  BA 8754 (Embraer 170)
 • 13:00 (BCN)
  14:30 (MAD)
  6h
  IB 2731 (Airbus A321)
  2h 10m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 16:40 (MAD)
  18:00 (LHR)
  6h
  IB 3164 (Airbus A320)
 • 13:00 (BCN)
  14:30 (MAD)
  7h 35m
  IB 2731 (Airbus A321)
  3h 45m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 18:15 (MAD)
  19:35 (LGW)
  7h 35m
  IB 3718 (Airbus A318/319/320/321)
 • 13:00 (BCN)
  14:30 (MAD)
  7h 40m
  IB 2731 (Airbus A320)
  3h 50m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 18:20 (MAD)
  19:40 (LHR)
  7h 40m
  BA 461 (Airbus A320)
 • 13:00 (BCN)
  14:30 (MAD)
  5h 20m
  IB 2731 (Airbus A320)
  1h 25m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 15:55 (MAD)
  17:20 (LHR)
  5h 20m
  IB 3166 (Airbus A319)
 • 13:10 (BCN)
  15:35 (AMS)
  5h 10m
  KL 9348 (Boeing 737-900 (Winglets))
  1h 30m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 17:05 (AMS)
  17:20 (LCY)
  5h 10m
  WX 3175 (Avro RJ85)
 • 13:10 (BCN)
  15:35 (AMS)
  7h 10m
  KL 9348 (Boeing 737-800 (Winglets))
  3h 25m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 19:00 (AMS)
  19:20 (LGW)
  7h 10m
  BA 2763 (Airbus A320)
 • 13:10 (BCN)
  15:35 (AMS)
  5h 25m
  KL 1672 (Boeing 737)
  1h 40m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 17:15 (AMS)
  17:35 (LHR)
  5h 25m
  KL 1023 (Embraer 170/195)
 • 13:20 (BCN)
  15:40 (AMS)
  6h 5m
  KL 1672 (Boeing 737)
  2h 35m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 18:15 (AMS)
  18:25 (LCY)
  6h 5m
  WX 3179 (Avro RJ85)
 • 13:20 (BCN)
  15:40 (AMS)
  5h 35m
  KL 1672 (Boeing 737)
  1h 55m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 17:35 (AMS)
  17:55 (LHR)
  5h 35m
  KL 1031 (Boeing 737)
 • 13:35 (BCN)
  15:50 (FRA)
  5h 10m
  LH 1127 (Airbus A321)
  1h 10m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 17:00 (FRA)
  17:45 (LHR)
  5h 10m
  LH 916 (Airbus A321)
 • 13:35 (BCN)
  15:50 (FRA)
  5h 55m
  LH 1127 (Airbus A321)
  2h 5m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 17:55 (FRA)
  18:30 (LCY)
  5h 55m
  BA 8735 (Embraer 190)
 • 13:50 (BCN)
  16:05 (FRA)
  4h 55m
  LH 1131 (Airbus A321)
  55m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 17:00 (FRA)
  17:45 (LHR)
  4h 55m
  LH 916 (Airbus A321)
 • 13:50 (BCN)
  16:05 (FRA)
  4h 45m
  LH 1131 (Airbus A321)
  1h 5m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 17:10 (FRA)
  17:35 (LCY)
  4h 45m
  LH 936 (Embraer 190)
 • 13:50 (BCN)
  16:05 (FRA)
  5h 40m
  LH 1131 (Airbus A321)
  1h 50m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 17:55 (FRA)
  18:30 (LCY)
  5h 40m
  BA 8735 (Embraer 190)
 • 14:00 (BCN)
  15:30 (STN)
  2h 30m
  FR 9015 (Boeing 737-800)
 • 14:25 (BCN)
  16:50 (LUX)
  4h 45m
  LG 3592 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
  1h توقف انتقال در لوکزامبورگ) (LUX)
 • 17:50 (LUX)
  18:10 (LCY)
  4h 45m
  LG 4601 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
 • 14:25 (BCN)
  16:50 (LUX)
  5h 30m
  LG 3592 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
  1h 40m توقف انتقال در لوکزامبورگ) (LUX)
 • 18:30 (LUX)
  18:55 (LHR)
  5h 30m
  BA 419 (Airbus A320)
 • 14:40 (BCN)
  16:10 (LHR)
  2h 30m
  BA 485 (Airbus A320)
 • 14:45 (BCN)
  16:35 (ZRH)
  5h 10m
  LX 1955 (Airbus A321)
  1h 45m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 18:20 (ZRH)
  18:55 (LCY)
  5h 10m
  BA 8768 (Embraer 170)
 • 14:45 (BCN)
  16:35 (ZRH)
  5h 25m
  LX 1955 (Airbus A321)
  1h 45m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 18:20 (ZRH)
  19:10 (LHR)
  5h 25m
  LX 338 (Airbus A320)
 • 15:00 (BCN)
  16:20 (MAD)
  4h 25m
  IB 2709 (Airbus A321)
  45m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 17:05 (MAD)
  18:25 (LHR)
  4h 25m
  IB 3180 (Airbus A320)
 • 15:00 (BCN)
  17:25 (LUX)
  4h 55m
  LG 3596 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
  1h 5m توقف انتقال در لوکزامبورگ) (LUX)
 • 18:30 (LUX)
  18:55 (LHR)
  4h 55m
  BA 419 (Airbus A320)
 • 15:00 (BCN)
  17:25 (LUX)
  5h 10m
  LG 3596 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
  1h 25m توقف انتقال در لوکزامبورگ) (LUX)
 • 18:50 (LUX)
  19:10 (LCY)
  5h 10m
  LG 4597 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
 • 15:00 (BCN)
  16:20 (MAD)
  6h 10m
  IB 2709 (Airbus A321)
  2h 30m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 18:50 (MAD)
  20:10 (LGW)
  6h 10m
  IB 3718 (Airbus A318/319/320/321)
 • 15:00 (BCN)
  16:20 (MAD)
  5h 40m
  IB 2709 (Airbus A321)
  2h توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 18:20 (MAD)
  19:40 (LHR)
  5h 40m
  BA 461 (Airbus A320)
 • 15:05 (BCN)
  16:25 (LHR)
  2h 20m
  BA 475 (Airbus A320)
 • 15:10 (BCN)
  16:30 (LGW)
  2h 20m
  U2 8574 (Airbus A320)
 • 15:15 (BCN)
  17:10 (CDG)
  4h 5m
  AF 1649 (Airbus A320)
  55m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 18:05 (CDG)
  18:20 (LHR)
  4h 5m
  AF 1080 (Airbus A319)
 • 15:15 (BCN)
  17:10 (CDG)
  5h 15m
  AF 1649 (Airbus A320)
  1h 50m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 19:00 (CDG)
  19:30 (LCY)
  5h 15m
  BE 3307 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
 • 15:40 (BCN)
  17:10 (STN)
  2h 30m
  FR 3843 (Boeing 737-800)
 • 15:55 (BCN)
  18:00 (BRU)
  6h 25m
  SN 3704 (Airbus A320)
  3h 10m توقف انتقال در بروکسل) (BRU)
 • 21:10 (BRU)
  21:20 (LHR)
  6h 25m
  SN 2103 (Airbus A319)
 • 16:00 (BCN)
  17:25 (MAD)
  5h 10m
  IB 2705 (Airbus A321)
  1h 25m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 18:50 (MAD)
  20:10 (LGW)
  5h 10m
  IB 3718 (Airbus A318/319/320/321)
 • 16:00 (BCN)
  17:25 (MAD)
  5h 55m
  IB 2705 (Airbus A321)
  2h 15m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 19:40 (MAD)
  20:55 (LHR)
  5h 55m
  BA 463 (Boeing 767)
 • 16:00 (BCN)
  17:25 (MAD)
  7h 5m
  IB 2705 (Airbus A321)
  3h 25m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 20:50 (MAD)
  22:05 (LHR)
  7h 5m
  BA 465 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 16:00 (BCN)
  17:25 (MAD)
  4h 40m
  IB 2705 (Airbus A321)
  55m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 18:20 (MAD)
  19:40 (LHR)
  4h 40m
  BA 461 (Airbus A320)
 • 16:10 (BCN)
  17:30 (LTN)
  2h 20m
  U2 2268 (Airbus A319)
 • 16:45 (BCN)
  19:00 (FRA)
  6h 30m
  LH 1129 (Airbus A321)
  2h 30m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 21:30 (FRA)
  22:15 (LHR)
  6h 30m
  LH 922 (Airbus A321)
 • 16:45 (BCN)
  19:00 (FRA)
  5h
  LH 1129 (Airbus A321)
  1h 10m توقف انتقال در فرانکفورت) (FRA)
 • 20:10 (FRA)
  20:45 (LCY)
  5h
  BA 8737 (Embraer 190)
 • 17:30 (BCN)
  18:45 (LGW)
  2h 15m
  VY 7824 (Airbus A321)
 • 17:30 (BCN)
  18:55 (MAD)
  5h 40m
  IB 2711 (Airbus A320)
  2h 5m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 21:00 (MAD)
  22:10 (LHR)
  5h 40m
  BA 465 (Airbus A319)
 • 18:00 (BCN)
  19:20 (LGW)
  2h 20m
  U2 8580 (Airbus A320)
 • 18:05 (BCN)
  19:40 (STN)
  2h 35m
  FR 9815 (Boeing 737-800)
 • 18:05 (BCN)
  19:25 (LTN)
  2h 20m
  VY 7966 (Airbus A320)
 • 18:20 (BCN)
  19:40 (LHR)
  2h 20m
  BA 481 (Airbus A320)
 • 18:30 (BCN)
  19:55 (MAD)
  4h 35m
  IB 2713 (Airbus A321)
  55m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 20:50 (MAD)
  22:05 (LHR)
  4h 35m
  BA 465 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 18:50 (BCN)
  20:15 (LHR)
  2h 25m
  BA 471 (Airbus A320)
 • 19:30 (BCN)
  20:50 (LGW)
  2h 20m
  VY 7828 (Airbus A320)
 • 20:25 (BCN)
  21:40 (LHR)
  2h 15m
  BA 487 (Airbus A320)
 • 20:30 (BCN)
  21:50 (LGW)
  2h 20m
  BA 2709 (Airbus A319)
 • 20:30 (BCN)
  21:50 (LGW)
  2h 20m
  U2 8578 (Airbus A319)
 • 21:25 (BCN)
  22:50 (LGW)
  2h 25m
  ZB 275 (Airbus A321)
 • 21:40 (BCN)
  22:55 (SEN)
  2h 15m
  U2 7384 (Airbus A319)

یافتن نرخ ارزان برای پروازها ازبارسلونا به لندن. ازWego.ir برای جستجو و مقایسه نرخ هوایی و بلیط ارزان هواپیما برای بارسلونا به لندنپروازها ازخطوط هوایی مختلف بین المللی است. پیدا کردن پروازهای لحظه آخری و آخرین بلیط ارزان برای این مسیر. مقایسه پروازهای ارزان بارسلونا به لندن در یک نگاه و دریافت بهترین پیشنهاد برای سفرتان.

علاوه بر لندن پرواز، هتل های ارزان واقامتگاه های باکیفیت درلندن با Wego پیدا کنید. جستجو و مقایسه آنلاین لندن هتل تا محل اقامت سفر ایده آل خود را رزرو کنید.