روند قیمت دوازده ماه

 • Feb Feb IRR9,709,000
 • Mar Mar IRR6,646,000
 • May May IRR5,416,000

برنامه های پرواز از بارسلونا به فرانکفورت

 • رفت
  ورود
  مدت
  پرواز و هواپیما
  د س چ پ ج ش ی
 • 06:00 (BCN)
  08:15 (FRA)
  2h 15m
  LH 1139 (Airbus A321)
 • 06:20 (BCN)
  08:05 (FCO)
  5h 30m
  AZ 75 (Airbus A320)
  1h 45m توقف انتقال در رم) (FCO)
 • 09:50 (FCO)
  11:50 (FRA)
  5h 30m
  LH 231 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 06:25 (BCN)
  08:45 (AMS)
  5h 45m
  KL 9344 (Boeing 737-800 (Winglets))
  2h 20m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 11:05 (AMS)
  12:10 (FRA)
  5h 45m
  LH 989 (Airbus A319)
 • 06:25 (BCN)
  08:45 (AMS)
  4h 35m
  KL 1662 (Boeing 737)
  1h 5m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 09:50 (AMS)
  11:00 (FRA)
  4h 35m
  KL 1765 (Fokker 70)
 • 06:30 (BCN)
  08:15 (ZRH)
  6h 50m
  LX 1951 (Airbus A321)
  4h توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 12:15 (ZRH)
  13:20 (FRA)
  6h 50m
  LX 1072 (Embraer 190)
 • 06:45 (BCN)
  08:40 (CDG)
  4h 40m
  AF 1449 (Airbus A321)
  1h 20m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 10:00 (CDG)
  11:25 (FRA)
  4h 40m
  AF 1618 (Embraer 190)
 • 07:55 (BCN)
  09:20 (LHR)
  6h 25m
  BA 477 (Airbus A320)
  2h 15m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 11:35 (LHR)
  14:20 (FRA)
  6h 25m
  BA 904 (Airbus A319)
 • 08:05 (BCN)
  10:05 (MUC)
  5h
  LH 1817 (Airbus A321)
  1h 55m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 12:00 (MUC)
  13:05 (FRA)
  5h
  LH 105 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 08:05 (BCN)
  10:15 (FRA)
  2h 10m
  LH 1137 (Airbus A321)
 • 08:40 (BCN)
  09:25 (PMI)
  5h 40m
  UX 6007 (Boeing 737-800)
  2h 35m توقف انتقال در پالما مایورکا) (PMI)
 • 12:00 (PMI)
  14:20 (FRA)
  5h 40m
  AB 7751 (Airbus A320)
 • 08:45 (BCN)
  10:50 (MUC)
  4h 20m
  LH 1809 (Embraer 195)
  1h 10m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 12:00 (MUC)
  13:05 (FRA)
  4h 20m
  LH 105 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 09:05 (BCN)
  11:30 (FRA)
  2h 25m
  VY 5375 (Airbus A320)
 • 09:30 (BCN)
  10:50 (MAD)
  6h 25m
  IB 2729 (Airbus A321)
  2h 30m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 13:20 (MAD)
  15:55 (FRA)
  6h 25m
  LH 1113 (Airbus A321)
 • 09:35 (BCN)
  11:40 (BRU)
  4h 30m
  SN 3696 (Airbus A319)
  1h 25m توقف انتقال در بروکسل) (BRU)
 • 13:05 (BRU)
  14:05 (FRA)
  4h 30m
  LH 1011 (Canadair Regional Jet 900)
 • 09:45 (BCN)
  11:40 (ZRH)
  5h 50m
  LX 1953 (Airbus A321)
  2h 55m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 14:35 (ZRH)
  15:35 (FRA)
  5h 50m
  LH 1191 (Airbus A319)
 • 09:50 (BCN)
  12:05 (FRA)
  2h 15m
  LH 1125 (Airbus A321)
 • 09:55 (BCN)
  11:50 (CDG)
  5h 50m
  AF 1149 (Airbus A321)
  2h 40m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 14:30 (CDG)
  15:45 (FRA)
  5h 50m
  LH 1035 (Airbus A320)
 • 10:10 (BCN)
  11:30 (LHR)
  6h
  BA 473 (Airbus A320)
  2h توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 13:30 (LHR)
  16:10 (FRA)
  6h
  LH 907 (Airbus A321)
 • 10:45 (BCN)
  12:10 (MAD)
  7h 5m
  IB 2729 (Airbus A321)
  3h توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 15:10 (MAD)
  17:50 (FRA)
  7h 5m
  LA 704 (Boeing 787-900)
 • 10:45 (BCN)
  12:10 (MAD)
  7h
  IB 2729 (Airbus A321)
  2h 50m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 15:00 (MAD)
  17:45 (FRA)
  7h
  UX 1509 (Embraer 190)
 • 11:10 (BCN)
  13:35 (AMS)
  4h 30m
  KL 1666 (Boeing 737)
  1h توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 14:35 (AMS)
  15:40 (FRA)
  4h 30m
  LH 993 (Airbus A320)
 • 11:30 (BCN)
  12:50 (MAD)
  6h 15m
  IB 2737 (Airbus A319)
  2h 20m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 15:10 (MAD)
  17:45 (FRA)
  6h 15m
  LA 704 (Boeing 787-900)
 • 11:30 (BCN)
  12:50 (MAD)
  6h 55m
  IB 2737 (Airbus A319)
  2h 55m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 15:45 (MAD)
  18:25 (FRA)
  6h 55m
  IB 3130 (Airbus A321)
 • 11:45 (BCN)
  13:15 (LHR)
  6h
  BA 479 (Airbus A320)
  1h 45m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 15:00 (LHR)
  17:45 (FRA)
  6h
  BA 910 (Airbus A319)
 • 11:45 (BCN)
  13:30 (FCO)
  6h
  AZ 77 (Airbus A320)
  2h 5m توقف انتقال در رم) (FCO)
 • 15:35 (FCO)
  17:45 (FRA)
  6h
  AZ 404 (Airbus A319)
 • 11:45 (BCN)
  13:15 (LHR)
  7h
  BA 479 (Airbus A320)
  2h 50m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 16:05 (LHR)
  18:45 (FRA)
  7h
  BA 912 (Airbus A319)
 • 12:00 (BCN)
  14:00 (MUC)
  4h
  LH 1811 (Airbus A321)
  1h توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 15:00 (MUC)
  16:00 (FRA)
  4h
  LH 111 (Airbus A320)
 • 12:05 (BCN)
  13:35 (MAD)
  5h 40m
  UX 2057 (Airbus A330-200)
  1h 35m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 15:10 (MAD)
  17:45 (FRA)
  5h 40m
  UX 1509 (Boeing 737-800)
 • 12:15 (BCN)
  14:10 (CDG)
  4h 35m
  AF 1349 (Airbus A319)
  1h 20m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 15:30 (CDG)
  16:50 (FRA)
  4h 35m
  AF 1318 (Embraer 190)
 • 12:15 (BCN)
  14:20 (BRU)
  3h 50m
  SN 3702 (Airbus A319)
  45m توقف انتقال در بروکسل) (BRU)
 • 15:05 (BRU)
  16:05 (FRA)
  3h 50m
  LH 1013 (Canadair Regional Jet 900)
 • 12:45 (BCN)
  14:55 (FRA)
  2h 10m
  LH 1127 (Airbus A321)
 • 13:00 (BCN)
  14:30 (MAD)
  5h 25m
  IB 2731 (Airbus A320)
  1h 15m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 15:45 (MAD)
  18:25 (FRA)
  5h 25m
  IB 3130 (Airbus A321)
 • 13:00 (BCN)
  14:30 (MAD)
  6h 55m
  IB 2731 (Airbus A320)
  2h 50m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 17:20 (MAD)
  19:55 (FRA)
  6h 55m
  LH 1115 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 13:05 (BCN)
  14:35 (MAD)
  4h 40m
  IB 6116 (Airbus A321)
  35m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 15:10 (MAD)
  17:45 (FRA)
  4h 40m
  LA 704 (Boeing 787-900)
 • 13:10 (BCN)
  15:35 (AMS)
  4h 35m
  KL 9348 (Boeing 737-900 (Winglets))
  55m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 16:30 (AMS)
  17:45 (FRA)
  4h 35m
  KL 1773 (Embraer 170/195)
 • 13:20 (BCN)
  15:40 (AMS)
  4h 25m
  KL 1672 (Boeing 737)
  50m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 16:30 (AMS)
  17:45 (FRA)
  4h 25m
  KL 1773 (Embraer 170/195)
 • 13:45 (BCN)
  15:10 (LHR)
  8h 15m
  BA 475 (Airbus A320)
  4h 10m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 19:20 (LHR)
  22:00 (FRA)
  8h 15m
  BA 916 (Airbus A319)
 • 13:50 (BCN)
  16:05 (FRA)
  2h 15m
  LH 1131 (Airbus A321)
 • 14:25 (BCN)
  16:50 (LUX)
  5h 5m
  LG 3592 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
  1h 50m توقف انتقال در لوکزامبورگ) (LUX)
 • 18:40 (LUX)
  19:30 (FRA)
  5h 5m
  LH 397 (Canadair Regional Jet 900)
 • 14:35 (BCN)
  16:55 (PRG)
  4h 30m
  OK 689 (Airbus A319)
  1h توقف انتقال در پراگ) (PRG)
 • 17:55 (PRG)
  19:05 (FRA)
  4h 30m
  OK 536 (Airbus A319)
 • 14:35 (BCN)
  16:05 (LHR)
  6h 35m
  BA 485 (Airbus A320)
  2h 25m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 18:30 (LHR)
  21:10 (FRA)
  6h 35m
  LH 917 (Airbus A321)
 • 14:40 (BCN)
  16:10 (LHR)
  7h 20m
  BA 485 (Airbus A320)
  3h 10m توقف انتقال در لندن) (LHR)
 • 19:20 (LHR)
  22:00 (FRA)
  7h 20m
  BA 916 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 14:40 (BCN)
  17:15 (PRG)
  4h 25m
  QS 1059 (Boeing 737-900)
  30m توقف انتقال در پراگ) (PRG)
 • 17:45 (PRG)
  19:05 (FRA)
  4h 25m
  OK 536 (ATR 42-300/320)
 • 14:50 (BCN)
  16:35 (ZRH)
  4h 20m
  LX 1955 (Airbus A321)
  1h 30m توقف انتقال در زوریخ) (ZRH)
 • 18:05 (ZRH)
  19:10 (FRA)
  4h 20m
  LH 1197 (Boeing 737-300)
 • 15:00 (BCN)
  17:25 (LUX)
  4h 30m
  LG 3596 (De Havilland DHC-8 Dash 8-400 Dash 8Q)
  1h 15m توقف انتقال در لوکزامبورگ) (LUX)
 • 18:40 (LUX)
  19:30 (FRA)
  4h 30m
  LH 397 (Canadair Regional Jet 900)
 • 15:10 (BCN)
  15:55 (PMI)
  4h 20m
  UX 6071 (Boeing 737-800)
  1h 15m توقف انتقال در پالما مایورکا) (PMI)
 • 17:10 (PMI)
  19:30 (FRA)
  4h 20m
  AB 3329 (Airbus A321)
 • 15:15 (BCN)
  17:10 (CDG)
  5h 20m
  AF 1649 (Airbus A320)
  2h 10m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 19:20 (CDG)
  20:35 (FRA)
  5h 20m
  LH 1047 (Airbus A321)
 • 15:45 (BCN)
  18:10 (PRG)
  4h 5m
  OK 7886 (Airbus A319)
  35m توقف انتقال در پراگ) (PRG)
 • 18:45 (PRG)
  19:50 (FRA)
  4h 5m
  LH 1401 (Airbus A320)
 • 15:45 (BCN)
  17:45 (MUC)
  4h 15m
  LH 1813 (Airbus A321)
  1h 15m توقف انتقال در مونیخ) (MUC)
 • 19:00 (MUC)
  20:00 (FRA)
  4h 15m
  LH 119 (Airbus A320 (Sharklets))
 • 15:55 (BCN)
  18:00 (BRU)
  4h 10m
  SN 3704 (Airbus A319)
  1h 5m توقف انتقال در بروکسل) (BRU)
 • 19:05 (BRU)
  20:05 (FRA)
  4h 10m
  LH 1019 (Airbus A319)
 • 16:00 (BCN)
  17:25 (MAD)
  6h 40m
  IB 2705 (Airbus A321)
  2h 35m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 20:00 (MAD)
  22:40 (FRA)
  6h 40m
  IB 3126 (Airbus A321)
 • 16:45 (BCN)
  19:00 (FRA)
  2h 15m
  LH 1129 (Airbus A321)
 • 17:10 (BCN)
  19:35 (FRA)
  2h 25m
  VY 1846 (Airbus A320)
 • 17:15 (BCN)
  19:35 (AMS)
  4h 40m
  KL 1674 (Boeing 737)
  1h 10m توقف انتقال در آمستردام) (AMS)
 • 20:45 (AMS)
  21:55 (FRA)
  4h 40m
  KL 1775 (Embraer 170/195)
 • 17:30 (BCN)
  18:55 (MAD)
  5h 10m
  IB 2711 (Airbus A320)
  1h 5m توقف انتقال در مادرید) (MAD)
 • 20:00 (MAD)
  22:40 (FRA)
  5h 10m
  IB 3126 (Airbus A321)
 • 18:00 (BCN)
  19:55 (CDG)
  4h 20m
  AF 1549 (Airbus A319)
  1h 5m توقف انتقال در پاریس) (CDG)
 • 21:00 (CDG)
  22:20 (FRA)
  4h 20m
  AF 1018 (Embraer 190)
 • 18:25 (BCN)
  19:10 (PMI)
  4h 20m
  UX 6073 (Boeing 737-800)
  1h 15m توقف انتقال در پالما مایورکا) (PMI)
 • 20:25 (PMI)
  22:45 (FRA)
  4h 20m
  AB 7751 (Airbus A321)
 • 18:50 (BCN)
  21:00 (FRA)
  2h 10m
  LH 1133 (Airbus A321)

یافتن نرخ ارزان برای پروازها ازبارسلونا به فرانکفورت. ازWego.ir برای جستجو و مقایسه نرخ هوایی و بلیط ارزان هواپیما برای بارسلونا به فرانکفورتپروازها ازخطوط هوایی مختلف بین المللی است. پیدا کردن پروازهای لحظه آخری و آخرین بلیط ارزان برای این مسیر. مقایسه پروازهای ارزان بارسلونا به فرانکفورت در یک نگاه و دریافت بهترین پیشنهاد برای سفرتان.

علاوه بر فرانکفورت پرواز، هتل های ارزان واقامتگاه های باکیفیت درفرانکفورت با Wego پیدا کنید. جستجو و مقایسه آنلاین فرانکفورت هتل تا محل اقامت سفر ایده آل خود را رزرو کنید.