رزرو پرواز هواپیمایی آتا - آخرین قیمت ها

مقصدها روند قیمت دوازده ماه behtarin gheymat
تبریز (TBZ)
 • day
 • bah
 • esf
 • far
 • ord
 • kho
 • tir
 • mor
 • sha
 • meh
 • abn
 • azr
IRR2,142,000
مشهد (MHD)
 • day
 • bah
 • esf
 • far
 • ord
 • kho
 • tir
 • mor
 • sha
 • meh
 • abn
 • azr
IRR2,520,000
یزد (AZD)
 • day
 • bah
 • esf
 • far
 • ord
 • kho
 • tir
 • mor
 • sha
 • meh
 • abn
 • azr
IRR2,771,000
شیراز (SYZ)
 • day
 • bah
 • esf
 • far
 • ord
 • kho
 • tir
 • mor
 • sha
 • meh
 • abn
 • azr
IRR2,823,000
 ارومیه (OMH)
 • day
 • bah
 • esf
 • far
 • ord
 • kho
 • tir
 • mor
 • sha
 • meh
 • abn
 • azr
IRR3,045,000
جزیره کیش (KIH)
 • day
 • bah
 • esf
 • far
 • ord
 • kho
 • tir
 • mor
 • sha
 • meh
 • abn
 • azr
IRR3,410,000

هواپیمایی آتا جزئیات

ATA Airlines

از Wego.ir استفاده کرده و پروازهای هواپیمایی آتا را رزرو کنید. وگو صدها سایت مسافرتی را مقایسه می کند٬ در نتیجه شما می توانید بهترین پروازهای هواپیمایی آتا را با مناسب ترین قیمت ها پیدا کنید.

اطلاعات شرکت هوایی
 • کد IATA
  I3
 • کد ICAO
  TBZ
 • دفتر مرکزی
  Tabriz, Iran
 • ناوگان
  10
 • مقصدها
  12