رزرو پرواز ایر آستانا - آخرین قیمت ها

مقصدها روند قیمت دوازده ماه behtarin gheymat
آلماتی (ALA)
 • day
 • bah
 • esf
 • far
 • ord
 • kho
 • tir
 • mor
 • sha
 • meh
 • abn
 • azr
IRR10,696,000
آستانا (TSE)
 • day
 • bah
 • esf
 • far
 • ord
 • kho
 • tir
 • mor
 • sha
 • meh
 • abn
 • azr
IRR12,274,000
بیشکک (FRU)
 • day
 • bah
 • esf
 • far
 • ord
 • kho
 • tir
 • mor
 • sha
 • meh
 • abn
 • azr
IRR13,528,000
تاشکند (TAS)
 • day
 • bah
 • esf
 • far
 • ord
 • kho
 • tir
 • mor
 • sha
 • meh
 • abn
 • azr
IRR14,938,000
پکن (BJS)
 • day
 • bah
 • esf
 • far
 • ord
 • kho
 • tir
 • mor
 • sha
 • meh
 • abn
 • azr
IRR15,736,000
مسکو (MOW)
 • day
 • bah
 • esf
 • far
 • ord
 • kho
 • tir
 • mor
 • sha
 • meh
 • abn
 • azr
IRR20,998,000
تفلیس (TBS)
 • day
 • bah
 • esf
 • far
 • ord
 • kho
 • tir
 • mor
 • sha
 • meh
 • abn
 • azr
IRR22,077,000
کی‌یف (IEV)
 • day
 • bah
 • esf
 • far
 • ord
 • kho
 • tir
 • mor
 • sha
 • meh
 • abn
 • azr
IRR24,044,000
باکو (BAK)
 • day
 • bah
 • esf
 • far
 • ord
 • kho
 • tir
 • mor
 • sha
 • meh
 • abn
 • azr
IRR26,744,000
سئول (SEL)
 • day
 • bah
 • esf
 • far
 • ord
 • kho
 • tir
 • mor
 • sha
 • meh
 • abn
 • azr
IRR27,019,000

ایر آستانا جزئیات

Air Astana

از Wego.ir استفاده کرده و پروازهای ایر آستانا را رزرو کنید. وگو صدها سایت مسافرتی را مقایسه می کند٬ در نتیجه شما می توانید بهترین پروازهای ایر آستانا را با مناسب ترین قیمت ها پیدا کنید.

اطلاعات شرکت هوایی
 • کد IATA
  KC
 • کد ICAO
  KZR